Aktualności, Stanowiska przewodniczących

Blitzkrieg ministra Szyszki

Stanowisko przewodniczących Partii Zieloni ws. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Jesteśmy świadkami największego w najnowszej historii Polski zamachu na polską przyrodę, który dokonuje się  dziś w Sejmie.

7 grudnia grupa posłów PiS na polecenie Ministra Środowiska Jana Szyszki złożyła w Sejmie projekt zmieniający ustawę o ochronie przyrody. Już 12 grudnia ustawa została skierowana do pierwszego czytania.

Projekt dokonuje istnej rewolucji w ochronie drzew w Polsce – zezwala na ich de facto dowolne wycinanie bez żadnej kontroli ze strony państwa i samorządów! Przyniesie to masowy chaos i zniszczenie, które dotknie tereny zielone w każdym zakątku Polski.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji posłowie PiS nazywają te zmiany „najpilniejszymi”, a uzasadniają je prymatem wykonywania prawa własności przez właściciela danej nieruchomości.

W tym samym uzasadnieniu podkreślają, że już obecnie praktycznie wszystkie wnioski o wycinkę składane przez właścicieli nieruchomości są rozpatrywane pozytywnie. Posłowie PiS wyciągają z tego fałszywy wniosek, że prawo nie spełnia swej roli. Taka interpretacja pokazuje całkowity brak zrozumienia, że obecny system pozwala kontrolować i ewidencjonować wielkość i ilość wycinek.

Proponowane w ustawie zmiany pozbawią samorządy tej wiedzy i kontroli. Skutek będzie taki, że od 1 stycznia przyszłego roku w naszych miastach, miasteczkach i wsiach zaczną nagle znikać drzewa, bez niczyjej wiedzy, zgody, ani nadzoru.

Z całą pewnością wywoła to masową frustrację i protesty społeczności lokalnych, które już obecnie często walczą o zachowanie drzew przed wycinką, gdyż są one dla nich bardzo ważnym elementem otoczenia. Drzewa są dobrem wspólnym, które nie może podlegać absolutowi prawa własności.

Nowelizacja zakłada również danie gminom możliwość całkowitej rezygnacji z wydawania pozwoleń na wycinkę oraz pobierania opłat z tego tytułu. Jest to otwarcie furtki dla totalnej maskary drzew na terenach wiejskich, gdzie istnieje gigantyczna pokusa oszczędności na administracji zajmującej się wycinkami oraz populistycznej rezygnacji z wydawania zezwoleń i pobierania opłat jako obietnic wyborczych.

Skandalem jest również obniżenie opłat za wycinkę drzew i kar za ich wycinkę bez zezwolenia! Zwłaszcza wysokość kar jest tak skandalicznie niska że wielu inwestorom, zwłaszcza na terenach miejskich, gdzie zapewne jakieś szczątki systemu pozwoleń i opłat pozostaną, będzie się kalkulować wpisać kary za wycinkę bez zezwolenia „w koszty” inwestycji.

Wszystkie te szkodliwe zapisy pierwotnie znajdowały się we wciąż konsultowanym pomiędzy resortami projekcie zmian w ustawie o ochronie przyrody. Z nieznanych dla nas powodów okazuje się że masakra drzew jest jednym z filarów „dobrej zmiany” i minister Szyszko przy pomocy posłów PiS skorzystał z dobrze nam znanej maszynki do głosowania. Poselski projekt ustawy został błyskawicznie rozpatrzony 14 grudnia przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i bez zmian skierowany do drugiego i zapewne trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu 15 grudnia.

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska dowiedziały się o tym dopiero późnym wieczorem 14 grudnia. Ponieważ jest to projekt poselski, nie podlega on konsultacjom publicznym i jest możliwe nadanie mu ekspresowego trybu uchwalania, co całkowicie uniemożliwia organizacjom społecznym podjęcie skutecznych działań lobbingowych w tej sprawie.

Prawdopodobnie, po przyjęciu przez Sejm, ustawa natychmiast pójdzie pod obrady Senatu. Jeżeli Senat zaakceptuje ją na obecnym posiedzeniu, a prezydent szybko podpisze, to jej zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia.

Dlatego apelujemy do wszystkich posłów i senatorów opozycji oraz do tych posłów i senatorów PiS, którzy wcześniej działali w samorządach, gdzie kwestia walki o zachowanie drzew przed wycinką jest powszechnym tematem angażującym wszystkich niezależnie od opcji politycznej i poglądów, o odrzucenie tej szkodliwej ustawy i powstrzymaniu dokonującego się zamachu na polskie drzewa!

Apelujemy również do wszystkich organizacji walczących o ochronę środowiska i drzew, by w przypadku przyjęcia ustawy przez parlament i podpisania przez prezydenta o podjęcie wspólnego protestu i wspólnej walki o odwrócenie tych szkodliwych zmian!

Małgorzata Tracz
Marek Kossakowski
Przewodniczący Partii Zieloni