Aktualności, Wiadomości z regionów

Chcemy zimy bez smogu! Zieloni apelują do samorządów

Partia Zieloni organizuje 28 września w całej Polsce akcję skierowaną do sejmików wojewódzkich  o podjęciu realnych działań na rzecz czystego powietrza.

Problem zanieczyszczonego powietrza jest problemem zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym. Dotyczy on praktycznie wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Główną przyczyną jest spalanie paliw stałych złej jakości: węgla i drewna oraz odpadów w piecach domowych. Drugim silnym źródłem smogu są zanieczyszczenia pochodzące z transportu, głównie motoryzacji indywidualnej.

„Jako Partia Zieloni prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc w rozwiązaniu tego problemu i dlatego dzisiaj zwracamy się do władz sejmików i miast w całej Polsce z inicjatywami mającymi na celu podjęcie konkretnych działań, które dostosują stan powietrza do standardów czystości opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia.” – mówi Maciej Psych Smykowski z Katowic, koordynator akcji.

Choć same uchwały podejmowane obecnie przez sejmiki są niewystarczające, popieramy ich wprowadzanie i proponujemy ich przyjęcie w każdym województwie. Jest to tym ważniejsze, ponieważ rząd wciąż nie wywiązał się z obietnic wprowadzenia w życie czternastu punktów swojego planu działania przeciw smogowi, ogłoszonego w styczniu tego roku.

Rozpoczynający się sezon grzewczy znowu spowoduje, że życie ludzi wystawionych na działanie smogu będzie się skracać – w wielkich aglomeracjach przeciętnie o 20 miesięcy. Dlatego domagamy się realnych działań na wszystkich poziomach władzy w Polsce.

Materiały do pobrania:

Projekt apelu do samorządów
Projekt wojewódzkiej uchwały antysmogowej