Aktualności

Ekologicznie, demokratycznie, solidarnie. Partia Zieloni ma nowy program

50% energii z OZE do 2030 r., pilotażowy dochód gwarantowany, równość małżeńska, czy zakaz hodowli zwierząt na futra – to niektóre z punktów nowego programu politycznego Partii Zieloni. Partia zakończyła kongres programowy, na którym delegaci i delegatki z całej Polski wybierali najważniejsze postulaty przed wyborami samorządowymi, europejskimi i parlamentarnymi.

Nowy program Partii Zieloni nosi tytuł “Ekologicznie, demokratycznie, solidarnie”. Został przyjęty na kongresie programowym obradującym w miniony weekend w Warszawie. Pełny tekst programu zostanie opublikowany w ciągu następnego tygodnia po zredagowaniu jego ostatecznej wersji.

Marek Kossakowski, przewodniczący Partii Zieloni: – Nasz nowy program nie jest rewolucyjny. Ekologia, solidarność oraz demokracja od zawsze były fundamentami zielonej polityki w Polsce i Europie. Teraz tylko dokonaliśmy przeglądu naszych postulatów, zebraliśmy je w całość i zaktualizowaliśmy zgodnie z aktualną sytuacją w Polsce i Europie.

Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni: – Wiele osób myśli, że jesteśmy tylko partią ekologiczną. Owszem, jesteśmy partią, która najlepiej zajmuje się ekologią, ale nie jesteśmy partią jednego tematu. Interesujemy się każdą dziedziną życia i jako jedyni przykładamy wagę do zrównoważenia wartości polityki gospodarczej, ochrony środowiska i praw człowieka. Te pojęcia są nierozłączne. Nie da się mówić o równości, gdy nie ma równości płac, gdy jedni zużywają zasoby naturalne bardziej niż inni, lub gdy nie wszyscy mają możliwość wzięcia ślubu z ukochaną osobą.

Jednym z czołowych postulatów programu partii jest transformacja energetyczna Polski w kierunku uzyskania 50% energii z odnawialnych źródeł do roku 2030. Polscy Zieloni domagają się również zakończenia produkcji i sprzedaży pojazdów spalinowych do 2030 r. wzorem Zielonych z innych krajów, rezygnacji z budowy elektrowni atomowych, objęcia ochroną całego obszaru Puszczy Białowieskiej oraz zakazu hodowli zwierząt na futra. – Te cele wydają się ambitne, ale właśnie takie zmiany wprowadzają inne kraje Europy i świata. Polska musi przyjąć ambitną politykę klimatyczną, inaczej pozostanie na uboczu globalnych zmian – mówi Małgorzata Tracz.

Zieloni podtrzymali w programie obecny od początku istnienia partii postulat małżeństw jednopłciowych. – Od lat jesteśmy za małżeństwami dla wszystkich, również dla osób tej samej płci. To jest nasz sztandarowy postulat i musi on coraz głośniej wybrzmieć – podkreśliła przewodnicząca partii.

Partia postuluje też wprowadzenie gwarantowanej emerytury obywatelskiej, a także ustalenia wieku emerytalnego na 65 lat dla kobiet i mężczyzn. – Możliwe będzie wcześniejsze lub późniejsze przechodzenia na emeryturę z odpowiednio niższym lub wyższym świadczeniem. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie żyją i pracują coraz dłużej, ale też nie chcemy nikogo zmuszać do pracy ponad siły – mówi Marek Kossakowski.

Zieloni chcą ponadto stopniowo skracać tydzień pracy do 30 godzin tygodniowo (6 godzin dziennie) z perspektywą dalszej redukcji oraz wprowadzać pilotażowe programy dochodu gwarantowanego. – Jak wykazują badania, człowiek najefektywniej pracuje przez 6-7 godzin dziennie, a dłuższy czas pracy prowadzi do spadku jej wydajności. Informatyzacja i automatyzacja różnych zawodów prowadzi też do tego, że kilka godzin dziennie często bywa spędzanych na udawaniu pracy, nie prawdziwych działaniach. Wzorujemy się na istniejących już propozycjach jak eksperyment w Goeteborgu, gdzie 30 godzin w tygodniu pracowały pielęgniarki. Chcemy skracać czas pracy zaczynając przykładowo od służby zdrowia i urzędów, a następnie, gdy dostrzeżemy wymierne korzyści, w pozostałych grupach zawodowych – mówi Małgorzata Tracz.

Zieloni podczas kongresu potwierdzili również samodzielny start w wyborach do sejmików wojewódzkich w przyszłym roku i gotowość wystawienia własnych list do Parlamentu Europejskiego i Sejmu w 2019 r. Wcześniej, na początku 2018 r. odbędzie się kongres wyborczy, który wyłoni władze partii na kolejną kadencję i przyjmie uzupełnienia do programu, obejmujące rolnictwo, politykę miejską, podatki, kulturę oraz politykę bezpieczeństwa.