Aktualności

Elżbieta Jachlewska z Parti Kobiet podczas III Forum Kobiet Pomorza

W dniu 26 kwietnia 2014 w Gdyni odbyło się III Forum Kobiet Pomorza. Organizatorzy – Elżbieta Jachlewska ( Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet , kandydatka do Europarlamentu z Listy Partii Zieloni) oraz Robert Biedroń ( Poseł na sejm, Twój Ruch) zaprosili kobiety z różnych opcji politycznych oraz działaczki społeczne aby ponad podziałami skonsolidować działania na rzecz równości na terenie Pomorza.

Pierwszymi panelistkami były : Dorota Gardias ( kandydatka do PE z listy Twój Ruch) oraz Urszula Zalewska ( Fundacja Nadaktywni). Tematem dyskusji było – Społeczeństwo obywatelskie – komunikacja między mieszkańcami a samorządem oraz ngosami a samorządem.

E.Jachlewska wskazała, ze mimo , iż NGO.s odżegnują się od polityki , to jednak lobbowanie na rzecz interesów mieszkańców jest polityką. NGOs mogą mieć duży wpływ na aktywizację obywatelką mieszkańców/mieszkanek miast i wsi. Mogą edukować obywateli/lki i kreować ich włączanie się w działania na rzecz swojego miejsca zamieszkania ( na przykładzie społeczności lokalnej Biskupiej Górski w Gdańsku).

Następny temat – Polityka społeczna rodzinna – czy jest i jaka jest, a jaka być powinna na przykładzie Gdyni i Gdańska  omawiały Jolanta Banach ( Radna Miasta Gdańsk) i Beata Szadziul ( Radna Miasta Gdynia).

Elżbieta Jachlewska podsumowała: brak kobiet w strukturach władzy sprawia iż problemy społeczne są niedostrzegane. Priorytetami są inwestycje, które mają przynieść splendor ( Teatr szekspirowski, Lotnisko w Gdyni, Stadion itd.) i prestiż. Kobiecy punkt widzenia jest niezbędny do obiektywnego spojrzenia na sprawy miasta/wsi.

Wskazano na potrzeby edukacji ojców w kwestiach równościowych tak aby opieka na dzieckiem była sprawowana w równej mierze przez oboje rodziców aby każde z nich mogło się rozwijać i pracować.

Ostatni blok dyskusji – Równość w samorządach: co by oznaczała, jak ją wprowadzać, co jest robione na ten moment, jakie są potrzeby – Elżbieta Jachlewska i Marta Siciarek.

E.Jachlewska wskazała, że jednym z rozwiązań byłoby wprowadzenie do samorządów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Regulacje oraz dobre praktyki z innych miast pozwoliłyby na takie wydatkowanie budżetu miasta/gminy aby przy podziale były brane potrzeby wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Jeśli budujemy obiekt sportowy podobną sumę wydajmy na rekreację osób starszych, kobiet i osób z niepełno sprawnościami.

Kobiety muszą zacząć mówić własnym głosem nie obawiając się tego czy kogoś urażą czy nie. Mówiąc głośno o feminizmie, egalitaryzmie, gender , używając końcówek żeńskich oswajamy „ potwora”. Edukujemy społeczeństwo. To jest praca u podstaw.

Podczas każdego bloku osoby z Sali mogły zadawać pytania i komentować wypowiedzi. Momentami dyskusja była bardzo gorąca. W końcowym efekcie wszyscy uczestnicy/uczestniczki zgodzili się co do jednego – niezbędne jest aby społeczeństwo uczestniczyło czynnie w rządzeniu miastem/wsią. Partycypacja to klucz do rozwoju miasta. Uświadomienie obywatelom/kom, iż ich włączenie się w sprawy miasta sprawia iż decyzje podejmowane przez struktury władzy są bardziej odpowiedzialne i przemyślane.

Robert Biedroń i Elżbieta Jachlewska, podsumowując Forum wyznaczyli sobie trzy cele na następny rok:

1. reaktywacja działań Porozumienia Kobiet dla Pomorza ( porozumienie skupiające kobiety z różnych partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz działaczek niezrzeszonych – cel – współdziałanie ponad podziałami).

2. opracowanie i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla kobiet chcących startować w wyborach samorządowych,

3. opracowanie strategii równościowej dla Pomorza.

III Forum Kobiet Pomorza 2014

III Forum Kobiet Pomorza 2014