Aktualności, Europejscy Zieloni

Europejscy Zieloni o procedurze ochrony praworządności wobec Polski

23 maja mija termin, w którym w ramach procedury ochrony praworządności Unii Europejskiej polski rząd może dokonać oczekiwanych zmian w prawie. Polskie władze wskazały, że nie zamierzają wprowadzać zmian ustawowych ani ustrojowych rozwiązujących kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Współprzewodnicząca frakcji Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim Rebecca Harrms komentuje bieżącą sytuację i kolejne kroki:

„Unia Europejska i polski rząd muszą kontynuować szczery dialog dotyczący wprowadzonych fundamentalnych zmian ustrojowych. Leży to w interesie obywateli i obywatelek zarówno Polski, jak też całej Unii Europejskiej. Demokratyczne funkcjonowanie krajów członkowskich Unii jest kluczowe dla jej stabilności. Polski rząd nie odniósł się do tej pory do zastrzeżeń dotyczących wpływu wprowadzonych zmian prawnych i ustrojowych na rządy prawa. Z uwagi na brak postępów prosimy wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Franza Timmermansa o przeprowadzenie dalszych kroków procedury.

„Zagrożenia wynikające ze zmian w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego mają fundamentalne znaczenie dla praworządności w Polsce. Szereg innych zmian wywołuje jednak te same zmartwienia. W ramach procedury ochrony praworządności Komisja Europejska musi przyjrzeć się innym zmianom w prawie, takim jak ograniczenie wolności mediów i nieuzasadnione rozszerzenie uprawnień policji. Komisja nie może działać sama. Rządy krajów UE reprezentowane w Radzie muszą również aktywnie włączyć się w obronę rządów prawa i demokracji i zaoferować Komisji swoje pełne wsparcie”.