Aktualności, Europejscy Zieloni

Europejscy Zieloni po stronie polskiego społeczeństwa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Ski Keller, przewodniczącej grupy Greens/EFA w Parlamencie Europejskim, podczas debaty o sytuacji w Polsce, 28 lutego 2018 r.

Były w dziejach Europy chwile, gdy Polska była prekursorką rządów prawa. Jako pierwsza na naszym kontynencie miała nowoczesną konstytucję, która rozdzielała władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, oraz ustanawiała niezależne sądownictwo. Polska ma także długą i dumną tradycję ruchów obywatelskich, walczących o wolność i demokrację – od ruchu oporu podczas niemieckiej okupacji aż po Solidarność. To właśnie Solidarność skutecznie przeciwstawiła się reżimowi komunistycznemu i stała się pierwszym ruchem opozycyjnym, który wziął udział w wolnych wyborach w państwie bloku sowieckiego od lat czterdziestych ubiegłego wieku.

Ludzie w Polsce zawsze bronili swych praw. W zeszłym roku w ponad 50 polskich miastach, tysiące stanęły w obronie wolnych sądów. Dzisiaj także wychodzą na ulice – dla demokracji, dla wolności, dla obrony dziedzictwa naturalnego. Mówiąc o Polsce, nigdy nie możemy zapominać o tych ludziach. Bronią oni tych samych zasad, które są istotą europejskiej idei. Są żywym dowodem na to, że Polska jest integralną częścią Europy.

Niestety obecny polski rząd zapomniał chyba o dumnych polskich tradycjach – i tych sprzed lat, i tych niedawnych. Nie dba o przyszłość Polski. Spycha ją z drogi demokracji i praw obywatelskich. Sprzeciw i debatę postrzega nie jako przejaw żywotności społeczeństwa, ale jako zagrożenie dla siebie.

Ale pamiętajmy: Polska to więcej niż polski rząd. O wiele więcej.

Jako Parlament Europejski, jako Unia Europejska, musimy wspierać sędziów, którzy walczą z dewastacją sądów, ludzi protestujących przeciwko niszczeniu ostatniego pierwotnego lasu Europy, kobiety walczące o prawa do swych ciał.

Oznacza to, że musimy podtrzymać dialog czy inicjatywy transgraniczne, ale oznacza to też, że musimy być silni i surowi, gdy idzie o nasze prawa i zasady. Co bowiem robią ludzie, gdy ich własny rząd odmawia przestrzegania najbardziej podstawowych standardów? Zwracają się do Europy.

Dlatego popieramy propozycję Komisji dotyczącą uruchomienia artykułu 7. Jeżeli Rada nie wykona swych zadań wobec Polski tak szybko jak to możliwe, powinna się spodziewać pełnego zbadania polskiej sprawy przez Parlament, tak jak to zapowiedziano w listopadzie ubiegłego roku.

Pamiętajmy, Polki i Polacy oczekują, że będziemy bronić praw i zasad, które określają nas jako Europejczyków. To wielka odpowiedzialność. Ponosimy ją nie tylko wobec Polski, ale wobec każdego obywatela Unii Europejskiej.