Aktualności, Wiadomości z regionów

Joanna Erbel, kandydatka Partii Zieloni na prezydentkę Warszawy, ogłosiła swój program

erbel

 

 

Obniżenie ceny biletu dwudziestominutowego do dwóch złotych, likwidacja samochodów służbowych dla urzędników czy wspieranie innowacyjnego przemysłu  i budownictwa komunalnego – przeszło 80-stronnicowy dokument zawiera rozwiązania dla wszystkich obszarów polityki miejskiej, a także sugestie zmian na szczeblu centralnym, pomocnych dla samorządu, mieszkanek i mieszkańców.

 

Polityka mieszkaniowa dla wszystkich

Ważnym postulatem kandydatki Joanny Erbel jest powrót do TBS oraz budowa mieszkań na wynajem w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czynsz w takich mieszkaniach – budowanych przez deweloperów ze środków prywatnych – byłby regulowany i niższy od obecnych stawek rynkowych. Miasto dopłacałoby różnicę w czynszu oraz określało jego wysokość i standard mieszkania. Erbel proponuje także oddawanie pustostanów do remontów lokatorom oraz wspieranie mikrospółdzielni mieszkaniowych.

Erbel chce też lobbować za ustawą reprywatyzacyjną, która ureguluje patologie w procesie odzyskiwania nieruchomości odebranych na mocy tzw. dekretów Bieruta. Dla mieszkańców reprywatyzowanych kamienic proponuje bezpłatne porady prawne, by chronić ich przed prześladowaniem.

 

Powrót przemysłu – i więcej matematyki

Stwarzanie w stolicy przestrzeni dla nowoczesnego przemysłu – to właśnie kryje się pod używanym przez kandydatkę Partii Zieloni terminem „reindustrializacja”. Erbel postuluje stworzenie Warszawskiego Funduszu Inwestycyjnego, który wspierałby przedsiębiorczość. Sporo uwagi w programie samorządowym dla Warszawy poświęcono tworzeniu nowych miejsc pracy.

Dlatego Joanna Erbel proponuje klauzule społeczne przy zamówieniach publicznych – miasto, decydując się na daną ofertę, miałoby wziąć pod uwagę w przetargu nie tylko kryterium ceny, ale też społeczne korzyści – przeciwdziałanie bezrobociu, budowanie stabilności zatrudnienia.

Joanna Erbel postuluje wprowadzenie w warszawskich szkołach dodatkowej godziny matematyki, by reagować na spadek kompetencji uczniów w tym kluczowym obszarze. Miasto powinno zakładać kolejne placówki edukacyjne, a w związku ze zmianą trybu życia i godzin pracy mieszkańców – żłobki, przedszkola oraz podobne placówki powinny pracować na dwie zmiany.

 

Nowa polityka społeczna

Budżet partycypacyjny, który wywołał w Warszawie spore zainteresowanie, będzie działać nie tylko na poziomie dzielnic – ale i całego miasta. Warszawski program Partii Zieloni przewiduje dziesiątki zmian i udogodnień mających pomóc grupom, o których miasto na co dzień nie pamięta. Darmowa komunikacja miejska dla bezrobotnych czy kompleksowe działanie na rzecz udogodnień dla niepełnosprawnych.

Erbel opowiada się także przeciwko komercjalizacji szpitali. Jak argumentuje, skomercjalizowane placówki wybierają taki katalog usług, który jest dla nich opłacalny – a mniej dochodowe zabiegi przerzucają na publiczne szpitale, w których rosną kolejki. Zieloni chcą wspierać miejskie programy profilaktyki, a na modernizację szpitali pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ważne w programie Joanny Erbel jest myślenie o Warszawie dla wszystkich pokoleń – więc także wspieranie inicjatyw seniorów.

 

Ożywić dzielnice, ułatwić ruch, rozmawiać z mieszkańcami

Jednym z filarów programu kandydatki Partii Zieloni jest lokalność i wspieranie więzi sąsiedzkich, drobnej przedsiębiorczości i lokalnego handlu.

Ważnym centrum życia dzielnicy jest biblioteka. To podstawowa placówka dostępu do kultury, świadcząca swoje usługi nieodpłatnie. Erbel chce poszerzać zakres działania bibliotek publicznych, a także zadbać o aktualność i dostępność ich oferty.

Erbel chce zadbać o to, by transport rowerowy i zbiorowy stwarzał wygodną alternatywę dla samochodu, ułatwić przesiadki i ruch pieszy. Jednocześnie planuje domknięcie Obwodnicy Śródmiejskiej, by zwiększyć przepustowość miasta.

Główne postulaty Erbel to siedem haseł: „Wszystko co ważne blisko Ciebie”, „Warszawa bez korków. Bilet za 2 zł”, „Nowa polityka mieszkaniowa”, „Planty warszawskie”, „Start-up Warszawa! Wi-fi w całym mieście” „Sprawny urząd z wizją” czy „Straż miejska pomaga słabszym”.

U podstaw wizji miasta  kandydatki Partii Zieloni leży zwiększenie udziału mieszkanek i mieszkańców w rządzeniu miastem – częstsze zasięganie ich opinii i tworzenie instrumentów społecznej partycypacji. Tej zasadzie podlega też sam program wyborczy – będzie on teraz konsultowany w trakcie cyklu debat „Erbel rozmawia”. Pierwsze spotkanie odbędzie się na Grochowie – w czwartek, 7 sierpnia w klubokawiarni „Kicia Kocia” (ul. Garibaldiego 5a) o godzinie 18:30.

Zapraszamy na stronę kandydatki:

http://www.joannaerbel.pl/