Aktualności

Nowy skład Zarządu Krajowego Partii Zieloni

Rada Krajowa Partii Zieloni zdecydowała o poszerzeniu składu Zarządu Krajowego do 8 osób. Dzięki zwiększeniu liczby osób w Zarządzie będziemy w stanie pracować bardziej efektywnie i szybciej odpowiadać na potrzeby członków oraz członkiń partii, a także naszych potencjalnych partnerów.

Obecny Zarząd Krajowy Partii Zieloni został wybrany po X kongresie partii w dniach 20-21 lutego 2016 r. W jego skład weszli: przewodniczący Marek Kossakowski i Małgorzata Tracz, Elżbieta Hołoweńko jako sekretara Mariusz Rusinek jako skarbnik, Maciej Józefowicz jako koordynator ds. międzynarodowych oraz Monika Bros-Paca zajmująca się kwestiami prawnymi. Przez ten rok Zarząd zajmował się kwestiami formalnymi i finansowymi, dotyczącymi korzystania z budżetowej subwencji, zmienił główną siedzibę biura partii, a także rozpoczął pracę nad zwiększeniem ilości osób wstępujących i popierających działania Partii Zieloni i nowymi narzędziami komunikacyjnymi.

Po roku odpowiedzialnej i wyczerpującej pracy Elżbieta Hołoweńko podjęła decyzję o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Krajowym i skupieniu się na działalności artystycznej. Szanujemy i rozumiemy decyzję Elżbiety o zakończeniu pełnienia zarządowych funkcji, a także cieszymy się, że dalej będzie wspierać działania Zielonych, służyć wiedzą i doświadczeniem oraz niezwykłymi zdolnościami artystycznymi zarówno w kole warszawskim, jak i na poziomie Rady Krajowej.

Zarząd Krajowy podjął decyzję zaakceptowaną przez Radę Krajową, o poszerzeniu składu do 8 osób. Więcej osób to więcej opinii na daną sprawę i pomysłów na rozwiązanie palących problemów, a co za tym idzie bardziej merytoryczna i rzeczowa dyskusja. Rada zaakceptowała kandydatury 3 osób ze swojego grona:

Marcin KrawczykMarcin Krawczyk – absolwent anglistyki i romanistyki o specjalności tłumaczeniowej oraz psychologii klinicznej. Ukończył również podyplomowe studia dziennikarskie i pedagogiczne. Zawodowo zajmuje się tłumaczeniami, szkoleniami językowymi, HR oraz diagnozą psychologiczną. W Zielonych od 2006 r. Marcin zastąpi Elżbietę Hołoweńko w funkcji Sekretarza Partii Zieloni.

 

 

 

Miłka StępieńMiłka Stępień – anglistka i afrykanistka, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, doktorka nauk humanistycznych. Aktywistka społeczna zajmująca się lokalną polityką miejską w Koninie, jawnością w życiu publicznym i partycypacją obywatelską. Działa w konińskich ruchach miejskich oraz jest wiceprezeską feministycznej Fundacji Pełnym Głosem. W Radzie Krajowej Partii Zieloni była koordynatorką ds. programowych. Obecnie opracowuje założenia programu Zielonych na wybory samorządowe.

 

Wanda MajewskaWanda Majewska – absolwentka SGPiS (SGH). Życie zawodowe związane z zagadnieniami ochrony zdrowia od strony ekonomicznej i organizacyjnej. Była doradczynią Ministra Zdrowia oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrόw, działała na rzecz wprowadzenia ubezpieczeń zdrowotnych i utworzenia kas chorych. Działa na rzecz ochrony środowiska jako podstawy zdrowia ludzi. Często reprezentuje naszą Partię na komisjach sejmowych poświęconych zdrowiu, środowisku czy energii odnawialnej.

 

 

Marcinowi, Miłce i Wandzie serdecznie gratulujemy objęcia funkcji w Zarządzie Krajowym. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie się bardzo dobrze układała z korzyścią dla całej Partii.