Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

Opublikujcie wyrok Trybunału Konstytucyjnego!

Partia Zieloni stanowczo domaga się od rządu Beaty Szydło bezzwłocznego opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o TK. Demokratyczny mandat rządu PIS nie oznacza władzy absolutnej ani licencji na łamanie prawa. Wyrok musi zostać bezzwłocznie opublikowany.

Polska jest demokratycznym państwem prawnym, a Konstytucja RP jest najwyższym aktem prawa stanowionego i wyrazem demokratycznej woli Polek i Polaków. Obowiązkiem każdej władzy jest przestrzegać zapisów Konstytucji i postępować zgodnie z prawem. Władza, która tego obowiązku nie wypełnia, niszczy swój demokratyczny mandat, niszczy polskie państwo, będące dobrem wszystkich obywatelek i obywateli, oraz polityczną wspólnotę, którą razem tworzymy.

Art. 190 Konstytucji nakazuje bezwzględne publikowanie wyroków Trybunału. Wczoraj TK orzekł, że ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodna z Konstytucją, ponieważ jej zapisy uniemożliwiają „rzetelne i sprawne działanie” Trybunału, a także ingerują w jego niezależność. Podważają zatem zdolność TK do realizacji jego najważniejszego zadania – obrony obywatelek i obywateli przed arbitralnymi poczynaniami władzy oraz stania na straży porządku prawnego, praw człowieka i swobód obywatelskich.

FB_IMG_1457638631334

Partia Zieloni od początku swojego istnienia broni w Polsce praw człowieka, równości wszystkich ludzi oraz standardów demokracji. Trybunał Konstytucyjny jest jedną z najważniejszych instytucji stojących na straży tych wartości w Polsce, dlatego od początku obecnego ataku na TK bronimy jego niezależności.

Odmowa publikacji wyroku Trybunału przez rząd Beaty Szydło oznacza przekroczenie Rubikonu, po którym zasady demokratycznego państwa prawnego przestały obowiązywać. Nie mamy tutaj do czynienia ze sporem proceduralnym o zasady wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, lecz z jawnym podważeniem przez obecną władzę zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej. Na to nie może być zgody.

Domagamy się od władz uszanowania wyroków Trybunalu Konstytucyjnego i bezzwłocznej realizacji tych wyroków, których wykonanie zostalo zawieszone. Popieramy protesty społeczne w obronie Konstytucji i Trybunału KonstytucyjnegoStanowczo domagamy się bezzwłocznego opublikowania wyroku.

Rada Krajowa Partii Zieloni

10 marca 2016 r.