Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

Partia Zieloni: Platformo, nie duś zielonej energii biurokracją! Stanowisko ws. ustawy o OZE

OZE odnawialne źródła energiiRada Krajowa Partii Zieloni wzywa rząd do zaprzestania prac nad szkodliwą nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmieniającą zasady dotyczące taryf gwarantowanych dla odnawialnej energetyki obywatelskiej.

 

Pod koniec lutego 2015 roku z wielkim poparciem społecznym wprowadzone zostały zapisy narzucające od 1 stycznia 2016 roku dla mikroinstalacji OZE do 10kW założonych przez prosumentów (jednoczesnych konsumentów i wytwórców energii ze źródeł odnawialnych produkujących prąd w małych, przydomowych źródłach) atrakcyjne taryfy skupu produkowanego prądu, gwarantowane na 15 lat. Zapisy te mają nigdy nie wejść w życie. Po pozorem wyjaśniania „wątpliwości interpretacyjnych” Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowelizację ustawy, proponując zmiany, które faktycznie uniemożliwią większości zainteresowanych osób skorzystanie z tzw. poprawki prosumenckiej.

W szczególności sprzeciwiamy się:

  • zmniejszeniu wysokości taryf gwarantowanych;
  • obciążeniu Polaków i Polek chcących rozwijać energetykę prosumencką nadmierną i skomplikowaną biurokracją;
  • wprowadzeniu maksymalnej ilości energii, jaką będzie można odsprzedać w ciągu roku.

 

Proponując takie zmiany, Rządząca Platforma Obywatelska po raz kolejny pokazuje, że interesy koncernów energetycznych są dla niej ważniejsze niż dobro obywatelek i obywateli.

Partia Zieloni wraz z innymi środowiskami od wielu lat domaga się takich zmian w prawie, które pozwolą na lepszy i szybszy rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Domagamy się:

  • przyjęcia regulacji, umożliwiających osobom narażonym na ubóstwo energetyczne skorzystania ze wsparcia publicznego w rozwoju energetyki prosumenckiej;
  • poszerzenia definicji prosumenta, tak aby obejmowała spółdzielnie i lokalne wspólnoty energetyczne;
  • zwiększenia dofinansowania do nowych instalacji i modernizacji istniejących instalacji,
  • uznania rozwoju rozproszonych źródeł energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych za krajowy priorytet inwestycyjny.

Przypominamy, że rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej jest konieczny, aby zapewnić Polkom i Polakom możliwość samodzielnego produkowania energii. Inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych oznaczają nie tylko czystsze środowisko, lecz także zwiększyłyby bezpieczeństwo energetyczne kraju. W sytuacji, gdy większość importowanych do Polski paliw kopalnych sprowadzamy z Rosji, ograniczanie rozwoju zielonej energii świadczy o głębokiej nieodpowiedzialności tego rządu.