Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

Partia Zieloni: Polska chce oddychać

Partia Zieloni zgłasza oficjalny protest przeciw likwidacji programów zwalczania smogu w Polsce i działaniu na szkodę zdrowia i życia milionów Polek i Polaków. Rozpoczynamy kampanię „Polska Oddycha”, w ramach której będziemy wspierać oraz inicjować działania zmierzające do znaczącej poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

W związku z informacją o prawdopodobnym wycofaniu się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z finansowania programów związanych ze zwalczaniem smogu w Polsce Partia Zieloni zgłasza oficjalny protest przeciwko działaniu na szkodę zdrowia i życia milionów Polek i Polaków.

Ministerstwo Środowiska niejasno tłumaczy, że nie wycofuje się z programu walki ze smogiem, lecz faktem jest, że programy antysmogowe od paru miesięcy nie otrzymują środków finansowych na swoje działania, a ponadto nie mają żadnego oficjalnego potwierdzenia, że działania te będą kontynuowane i finansowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Są to bardzo niepokojące sygnały. Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie możliwe środki, by kontynuować działania na rzecz naprawy jakości powietrza w Polsce.

Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Najwyższej Izby Kontroli (NIK) obywatelki i obywatele Polski są truci najgorszym powietrzem w Europie. Obecny stan powoduje, że osoby mieszkające w polskich miastach żyją krócej o przeciętnie 20 miesięcy, niż gdyby żyli w innych krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy truci pyłem zawieszonym, benzopirenami i ozonem. Głównie ze względu na brak norm dla domowych pieców węglowych, dopuszczenie opalania miałami węglowymi oraz brak regulacji dotyczących transportu w centrach miast. Niespełnienie standardów jakości powietrza, określonych w unijnej dyrektywie CAFE, może kosztować Polskę nawet 4 mld zł kary. Komisja Europejska już w zeszłym roku pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza.

Rozpoczynamy kampanię „Polska Oddycha”, w ramach której będziemy wspierać oraz inicjować działania zmierzające do znaczącej poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Podejmując pierwsze działania, apelujemy do ministrów zdrowia i środowiska oraz do Pani Premier o reakcję w sprawie prawdopodobnego wycofania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska środków finansowych na programy antysmogowe. Jeśli to nie przyniesie skutków, podejmiemy działania zarówno w kraju, jak i za granicą, aby w Polsce można było zaczerpnąć zdrowy oddech.

Rada Krajowa Partii Zieloni

26 maja 2016 r.