Aktualności

Partia Zieloni popiera referendum w sprawie reformy oświaty

Partia Zieloni przystąpiła do komitetu na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty. Zieloni wezmą udział w zbiórce 500 tys. podpisów pod projektem ZNP, według którego obywatele i obywatelki wypowiedzą się o przegłosowanej przez PiS likwidacji gimnazjów.

10 lutego reprezentujący Partię Zieloni Marek Kossakowski, przewodniczący partii, oraz Adam Ostolski z Rady Krajowej podpisali „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty” w siedzibie Krajowego Sztabu Referendalnego. Komitet referendalny obywatelskiej inicjatywy „Referendum szkolne” reprezentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

POBIERZ KARTĘ DO ZBIÓRKI PODPISÓW

Marek Kossakowski powiedział: – Włączamy się w zbiórkę podpisów, bo jesteśmy po stronie dzieci, rodziców, nauczycieli i nauczycielek oraz samorządowców. Jesteśmy po stronie obywatelek i obywateli, a zatem przeciw PiSowskiemu planowi kulturowej i politycznej dewastacji Polski. Źle przemyślana i błyskawicznie wprowadzana reforma edukacji jest częścią planu niszczenia społecznych więzi, i burzenia obecnego polskiego ładu, żeby na gruzach zbudować „nowego człowieka” PiS.

Sławomir Broniarz powiedział: – Dziękuję Partii Zieloni za poparcie inicjatywy i liczę na dobrą współpracę przy zbiórce podpisów w całej Polsce. Zachęcam członków i członkinie Partii Zieloni we wszystkich województwach o kontakt z regionalnymi koordynatorami inicjatywy referendalnej.

Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni, komentuje poparcie partii dla referendum: – Przystępujemy do koalicji referendalnej w szczególnym momencie. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się w katowickim kuratorium postępowanie dyscyplinarne wobec dziesięciu nauczycielek Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu, które przyszły do szkoły ubrane na czarno. Było to 3 października, w dniu „czarnego protestu” kobiet. Nauczycielkom zarzucono „publiczne manifestowanie swoich poglądów”. Widać nie wolno nam już manifestować swoich poglądów, o ile nie są one zgodne z poglądami rządzących. Dlatego będziemy bronić przed reformą-deformą siebie i nasze dzieci.

Partia Zieloni w swoim stanowisku z września 2016 r. potępiła projekt likwidacji gimnazjów bez przedstawienia całościowego planu reformy systemu edukacji w Polsce. „Apelujemy o to, by reformy w edukacji były wprowadzane po opracowaniu wieloletniej strategii rozwoju szkolnictwa, której celem będzie poprawa systemu edukacji dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz aby kolejne rządy nie przewracały tego systemu do góry nogami. Należy postawić na jakość systemu edukacji, która musi iść w parze z odpowiednim jej finansowaniem, tworzeniem bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do nauki dla naszych dzieci oraz godziwymi warunkami pracy nauczycieli i nauczycielek. Przede wszystkim jednak czas najwyższy zadbać o przewidywalność planowanego rozwoju systemu szkolnictwa i o jasną wizję przyszłości edukacyjnej naszych młodych obywateli i obywatelek.” – napisała Rada Krajowa partii.

Pytanie proponowane w projekcie referendum to: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?” Inicjatywę ZNP popierają oprócz Zielonych m.in. Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Razem, Inicjatywa Feministyczna, czy Kongres Kobiet.

POBIERZ KARTĘ DO ZBIÓRKI PODPISÓW