Aktualności

Partia Zieloni wystawi własne listy do sejmików wojewódzkich.

Uchwała XII Kongresu Partii Zieloni w sprawie wyborów samorządowych.

Obradujący w Warszawie 17 lutego 2018 XII Kongres Partii Zieloni postanawia:

  1. W wyborach samorządowych 2018 Partia Zieloni wystawi własne listy do sejmików wojewódzkich. Listy te będą otwarte dla przedstawicieli i przedstawicielek ruchów i organizacji obywatelskich, kobiecych, ekologicznych, prozwierzęcych oraz samorządowych, innych progresywnych podmiotów politycznych oraz osób które podzielają zielone i progresywne wartości w sposób ustalony przez Radę Krajową Partii Zieloni.
  2. Kongres dopuszcza możliwość wystawienia wspólnych list sejmikowych z innymi partiami i ugrupowaniami progresywnymi, o ile zaistnieją polityczne warunki lub polityczna konieczność, a Rada Krajowa uzna, że będzie to korzystniejsze dla społeczeństwa polskiego.
  3. Listy wyborcze do sejmików wojewódzkich zatwierdzają zgromadzenia regionów zgodnie ze statutem Partii Zieloni. W przypadku nieistnienia w danym województwie organizacji regionalnej, zgodnie ze statutem Rada Krajowa Partii Zieloni wykonuje kompetencje zgromadzenia regionu.
  4. W wyborach samorządowych na szczeblu gmin i powiatów Partia Zieloni będzie dążyć do tworzenia progresywnych komitetów wspólnie z ruchami i organizacjami obywatelskimi, miejskimi, kobiecymi i ekologicznymi oraz z innymi progresywnymi partiami i organizacjami politycznymi i społecznymi.
  5. Koła samodzielnie podejmują działania w celu udziału zielonych kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych na szczeblu gmin i powiatów. Kandydowanie członkiń i członków Partii z list innych niż Partia Zieloni wymaga zgody Rady Krajowej udzielonej na wniosek koła. Wniosek musi zawierać uzasadnienie dotyczące realnych szans na zdobycie mandatu oraz wpływu udziału w wyborach samorządowych na szczeblu gminy lub powiatu na rozwój struktur Partii i realizacji jej programu i być przyjęty przez walne zgromadzenie koła.
  6. Rada Krajowa Partii Zieloni zatwierdza kandydatów i kandydatki na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wystawianych przez komitet wyborczy Partii Zieloni, wybranych przez walne zebrania koła. Rada Krajowa zatwierdza poparcie walnego zebrania koła dla wyżej wymienionych kandydatów i kandydatek wystawianych w ramach wspólnych komitetów wyborczych oraz wystawianych przez inne komitety.