Nie dla przemocy Straży Leśnej!

PODPISZ  PETYCJĘ

Partia Zieloni, zaniepokojona coraz większą liczbą doniesień o brutalności Straży Leśnej wobec pokojowo protestujących w Puszczy Białowieskiej, zwróciła się z formalnym wnioskiem do dyrektora Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego o kontrolę działań strażników i wyciągnięcie dyscyplinarnych konsekwencji. Jesteś przeciw brutalności strażników wobec pokojowo protestujących obrońców Puszczy? Podpisz petycję!

Petycja przeciw przemocy Straży Leśnej wobec obrońców Puszczy Białowieskiej

  

Szanowny Panie Dyrektorze

Zaniepokojeni coraz większą liczbą doniesień o stosowaniu przez pracowników Straży Leśnej wobec przebywających tam ludzi metod, które zagrażają ich życiu i zdrowiu oraz noszą znamiona postępowania niezgodnego z prawem, zwracamy się z wnioskiem o:

1. przeprowadzenie kontroli metod działania pracowników Straży Leśnej na terenie nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk wobec pokojowo protestujących przeciwko wycince i wywożeniu drzew z terenów Puszczy,
2. zweryfikowanie liczby strażników do ilości niezbędnej do ochrony i monitorowania lasu, a nie do pacyfikacji pokojowych protestów,
3. zastosowanie środków dyscyplinarnych w przypadku potwierdzenia naruszenia prawa w omówionych poniżej przypadkach,
4. przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń w zakresie postępowania w przypadku pokojowych protestów z zastosowaniem biernego oporu dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie w/w nadleśnictw.

Uzasadnienie
W ostatnich miesiącach, a szczególnie od momentu ogłoszenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE tymczasowego postanowienia w sprawie C-441/17 R z dnia 2017-07-27, zwiększyła się liczba pokojowych protestów przeciwko trwającym wycinkom i wywozowi drewna z terenów Puszczy Białowieskiej. Według naszej najlepszej wiedzy znakomita większość protestów miała charakter pokojowy. Część z nich miała na celu pokojową blokadę - z zastosowaniem zasad oporu biernego - wycinek i wywózek drewna, które protestujący ocenili jako nielegalne w kontekście wyżej wymienionego postanowienia Trybunału.

Pokojowe protesty były przerywane przez pracowników Straży Leśnej. W większości przypadków odbywało się to pokojowo i zgodnie z literą prawa. Niestety, według relacji naocznych świadków oraz obszernego materiału dowodowego, w ostatnich tygodniach nasiliła się liczba interwencji, w których pracownicy Straży Leśnej wykazywali się agresją, niekompetencją czy wręcz - według wszelkich istniejących przesłanek - łamali prawo.

Szczególnie zaniepokoiły nas doniesienia o następujące działaniach:
1. Wielokrotne przypadki odmowy legitymowania się przez funkcjonariuszy Straży Leśnej na wyraźne żądanie osób zatrzymanych - udokumentowane relacją świadków oraz materiałem filmowym. Odmowa wylegitymowania się przez funkcjonariusza Straży Leśnej jest niezgodna z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2005-07-26 w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (w tym Straży Leśnej).

2. Stosowanie kajdanek wobec protestujących stawiających bierny opór, udokumentowane relacjami świadków oraz materiałem zdjęciowym i filmowym. Stosowanie kajdanek wobec osób stawiających bierny opór stoi w sprzeczności z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2013- 05-24 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013 poz. 628).

3. Stosowanie urządzeń takich jak metalowa linka i przykuwanie protestujących za jej pomocą do drzew - udokumentowane relacją świadków oraz materiałem filmowym,. Stosowanie metalowej linki czy też przykuwanie do drzewa za jej pomocą nie są dopuszczonymi prawnie środkami przymusu bezpośredniego w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 2013-05-24 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013 poz. 628).

4. Odcinanie lin asekuracyjnych osób protestujących (akt biernego oporu - zawieszenie na drzewie przeznaczonym do wycinki), które powoduje ryzyko upadku z dużej wysokości, a tym samym utratę życia lub zdrowia - udokumentowane relacją świadków z blokady wycinki w nadleśnictwie Białowieża z dn. 2017-08-30 . Uważamy, iż w niniejszym zajściu istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia uprawnień z art. 160 i 231 Kodeksu Karnego, poprzez działanie na szkodę interesu publicznego oraz narażanie ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

5. Celowe potrącanie samochodem przez pracowników Straży Leśnej pokojowo protestujących, jak w wydarzeniu z 2017-07-07 w Nadleśnictwie Browsk oraz wydarzeniu z dn. 2017-08-17 w Nadleśnictwie Białowieża. Celowa kontynuacja jazdy ciężkim sprzętem (forwarder) z dużą prędkością, z protestującym na masce maszyny - tak jak w wydarzeniu z dnia 2017-09-05. Uważamy, iż w obu wymienionych tu zajściach istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia uprawnień z art. 160 i 231 Kodeksu Karnego, poprzez działanie na szkodę interesu publicznego oraz narażanie ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

6. Stosowanie uderzeń i podduszania wobec obezwładnionych już protestujących, tak jak w przypadku relacji świadków z blokady z dn. 2017-08-29, kiedy to obezwładniona, pokojowo protestująca kobieta, została przez pracownika Straży Leśnej uderzona w głowę. Przypominamy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2013-05-24 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013 poz. 628) niedopuszczalne jest stosowanie uderzeń jako metody przymusu bezpośredniego.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zaostrzaniem konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej poprzez stosowanie coraz bardziej agresywnych metod przerywania kolejnych blokad. Postępowanie urzędników wymienione w powyższych punktach wydaje się stać w sprzeczności z literą prawa. Obawiamy się, iż nasilające się tendencje do nadużywania pozycji siły przez Straż Leśną oraz nasilające się akty prawdopodobnego rażącego naruszania uprawnień oraz łamania prawa, w połączeniu z szerokimi kompetencjami Straży Leśnej - włącznie z możliwością użycia broni palnej - mogą doprowadzić do tragedii.

Podkreślamy, iż aktywiści protestują w znakomitej większości przypadków w sposób pokojowy, stawiając bierny opór. Protestują wobec wycinek i wywózek drewna, z których wiele nosi znamiona nielegalnych, co potwierdzone zostało tymczasowym zakazem Trybunału Sprawiedliwości z 2017-07-27 oraz wnioskiem Komisji Europejskiej z 2017-09-13 o nałożenie na Polskę kar w związku z nieprzestrzeganiem w/w zakazu Trybunału Sprawiedliwości.

W imię interesu publicznego i dbałości o dobro wspólne, jakim jest Puszcza Białowieska, liczymy na bezzwłoczne i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

[your signature]

Wyślij
582 signatures

Udostępnij!

   

Ostatnie podpisy
582 Adrian S. Lut 02, 2018
581 Sebastian T. Sty 09, 2018
580 Karol E. Gru 13, 2017
579 Bogusława O. Lis 11, 2017
578 Julita M. Lis 10, 2017
577 Teresa D. Lis 10, 2017
576 Jerzy S. Lis 10, 2017
575 Krystyna S. Lis 10, 2017
574 Irena L. Lis 10, 2017
573 Mirosława K. Lis 10, 2017
572 Aldona G. Lis 07, 2017
571 ANNA Z. Lis 05, 2017
570 Elżbieta M. Lis 05, 2017
569 Andrea M. Lis 01, 2017
568 Monia G. Lis 01, 2017
567 Elżbieta G. Paź 30, 2017
566 Dariusz R. Paź 30, 2017
565 Ewa. C. Paź 28, 2017
564 Konrad W. Paź 28, 2017
563 robert w. Paź 27, 2017
562 Katarzyna L. Paź 27, 2017
561 Jolanta Z. Paź 26, 2017
560 Ewa C. Paź 26, 2017
559 Daniel W. Paź 26, 2017
558 Lidia W. Paź 26, 2017
557 karolina g. Paź 25, 2017
556 Katarzyna C. Paź 24, 2017
555 Elwira F. Paź 24, 2017
554 Jacek R. Paź 23, 2017
553 Michał F. Paź 23, 2017
552 Adam S. Paź 23, 2017
551 malgorzata b. Paź 23, 2017
550 Maria J. Paź 23, 2017
549 waldek m. Paź 23, 2017
548 Barbara C. Paź 23, 2017
547 Dorota G. Paź 23, 2017
546 Barbara S. Paź 23, 2017
545 Elżbieta S. Paź 23, 2017
544 Joanna S. Paź 23, 2017
543 Małgorzata S. Paź 23, 2017
542 Stanisław G. Paź 23, 2017
541 Agnieszka B. Paź 23, 2017
540 Krzysztof W. Paź 23, 2017
539 Andrzej N. Paź 23, 2017
538 Jarosław W. Paź 23, 2017
537 Aneta S. Paź 23, 2017
536 Olga B. Paź 22, 2017
535 EDYTA F. Paź 22, 2017
534 Jakub S. Paź 22, 2017
533 Aleksander K. Paź 22, 2017