Uchwała o poparciu postulatów Inicjatywy DIEM 25

Nauczeni doświadczeniem historii Polski wiemy, jak cenna jest demokracja i że nigdy nie jest ona dana raz na zawsze.

Cieszymy się z powstania ruchu DIEM 25 i podzielamy jego cele w zakresie stworzenia bardziej demokratycznej Unii Europejskiej, która służyłaby ludziom i środowisku, a nie wielkiemu kapitałowi. Odzyskawszy demokratyczną legitymację, mogłaby na powrót stać się realną alternatywą dla obecnej tendencji do cofania się w wyniszczające europejską wspólnotę narodowe partykularyzmy.

Paneuropejski ruch walczący o te ważne dla wszystkich Europejczyków i Europejek cele ma szansę znowu połączyć obywateli i obywatelki Europy we wspólnym politycznym projekcie. W ten sposób może pomóc w zahamowaniu zalewającej kontynent fali nacjonalizmów.

Podzielamy wyrażoną w manifeście ruchu opinię, że zanik wewnątrzeuropejskiej solidarności prowadzi do ksenofobii i niechęci wobec wszystkiego co nieeuropejskie oraz że żadne europejskie społeczeństwo nie może rozwijać się bez zapewnienia podstawowych dóbr najsłabszym i równowagi ekologicznej oraz bez woli politycznej, by stopniowo zrezygnować z paliw kopalnych, których spalanie powoduje niszczenie klimatu i środowiska Ziemi.

Partia Zieloni popiera rozwiązania zmierzające do szerszej i pełniejszej reprezentacji politycznej dla wszystkich obywateli i obywatelek UE. Pragniemy, aby instytucje europejskie były wybierane i funkcjonowały w demokratyczny i przejrzysty sposób.

Popieramy inicjatywę zmierzającą do uchwalenia Konstytucji Europy w transparentnym i partycypacyjnym procesie.

Partia Zieloni życzy powodzenia inicjatywie DIEM25.