Deklaracja

Deklaracja:

Dane osobowe

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Region:

Miejscowość:

Kontakt

Adres korespondencyjny:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Inne

Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Jak możesz pomóc Zielonym?

Niniejszym potwierdzam wolę wstąpienia do Partii Zieloni/ w poczet sympatyków/sympatyczek Partii Zieloni.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Partię Zieloni dla potrzeb ewidencyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, pozycja 833). Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą.