Aktualności

Ratujmy Kobiety 2017: Zbieramy podpisy pod nową ustawą!

Partia Zieloni popiera nowy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety” i weźmie udział w zbiórce podpisów pod projektem ustawy dającej dostęp do legalnego przerywania ciąży.

POBIERZ KARTĘ DO ZBIERANIA PODPISÓW

POBIERZ PROJEKT USTAWY

Pomimo, iż poprzedni projekt obywatelskiej ustawy Ratujmy Kobiety poparło prawie ćwierć miliona obywatelek i obywateli, nie był on nawet przedmiotem prac sejmowych i został zlekceważony pomimo poparcia społecznego.

Poza Maltą i Irlandią, Polska ma najbardziej rygorystyczne prawo aborcyjne w Europie. Jednocześnie, obecnie obowiązująca ustawa, mimo wyjątkowo restrykcyjnych i ograniczających zapisów, nie jest przestrzegana, a dostęp do legalnej aborcji, podobnie jak większości przysługujących kobietom, wynikających ze zdrowia reprodukcyjnego świadczeń, jest fikcją.

W świetle polskiego prawa, realne możliwości kobiet, do decydowania o swoim życiu i płodności są symboliczne, co już teraz okupione jest ogromnymi kosztami społecznymi, ekonomicznymi i zdrowotnymi.

Obecnie obowiązujące prawo krzywdzi kobiety i narusza międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie praw człowieka. Ustawa z 1993 roku nie jest przestrzegana, ponieważ lekarze powołują się na klauzulę sumienia. Wycofanie antykoncepcji awaryjnej z listy leków bez recepty to kolejny krok w ograniczaniu naszych praw.

Mamy obowiązek wobec kobiet, ponieważ to, czego doświadczają ze strony państwa to pogarda i przemoc. Czas to zmienić. Polki są świadome i odpowiedzialne, i tak powinny być traktowane przez państwo.

W odpowiedzi na obywatelski projekt Fundacji Życie i Rodzina, zaostrzający dostęp do aborcji, Komitet Ratujmy Kobiety złoży obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, która zapewni Polkom dostęp do podstawowej opieki z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i przestrzeganie ich fundamentalnych praw, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

„Ratujmy Kobiety”- ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie” przewiduje:

  • wprowadzenie przedmiotu „przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie” dla klas 0-3
  • uporządkowanie kwestii dostępu nastolatek powyżej 15 roku życia do lekarza, zagwarantowanie dziewczętom prawa do decydowania o sobie
  • umieszczenie aborcji w koszyku świadczeń gwarantowanych
  • punkty informacyjne i poradnicze prowadzone przez samorządy w ramach Samorządowych Programów Zdrowia Reprodukcyjnego – w ramach tychże programów także darmowy dostęp do środków antykoncepcyjnych
  • zakaz manifestowania w odległości 100 m od szpitali i szkół plus kary za sianie zgorszenia banerami
  • zakaz wprowadzania w błąd ws. reprodukcyjnych w internecie i poza nim
  • prawnokarną ochronę działaczek i organizacji przed przemocą i wandalizmem
  • zniesienie recept na antykoncepcję awaryjną (ellaOne).

Ubiegły rok pokazał skalę nadużyć i zaniedbań w obszarze praw reprodukcyjnych. Jest porażająca. Ale dyskusja wokół projektu Ratujmy Kobiety w ubiegłym roku pokazała również, że Polki i Polacy mają coraz większą świadomość w zakresie praw reprodukcyjnych. Aktualnie działamy już w imieniu 42% osób, które są za liberalizacją polskiego prawa aborcyjnego i 86% osób, które są przeciwko jego zaostrzeniu.