Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

Stop dyktaturze myśliwych! Stanowisko Rady Krajowej

Partia Zieloni wyraża sprzeciw wobec proponowanych zmian w Prawie łowieckim, które doprowadzą do zwiększenia zakresu i tak już liberalnych przepisów dotyczących zabijania zwierząt przez myśliwych.

Nowe prawo przedstawione przez resort środowiska promuje partykularne interesy lobby myśliwskiego kosztem polskiej przyrody, społeczeństwa i budżetu. Zaproponowane zmiany oznaczają dalszą zgodę na udział dzieci w polowaniach, strzelanie do zwierząt w odległości 100 metrów od zabudowań, używanie trującej amunicji ołowianej, finansowanie myśliwych z budżetu państwa oraz brak realnych możliwości sprzeciwu właścicieli wobec polowań na ich prywatnych posesjach.

mysliwi

W przedstawionym projekcie nowelizacji żaden podmiot – prócz Polskiego Związku Łowieckiego – nie będzie mógł zaskarżyć planów łowieckich. Takie zapisy są sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wszystkich podmiotów wobec prawa.

Nie można też zaakceptować propozycji Ministerstwa Środowiska, by karać grzywną – jak za wykroczenie – osobę, która „utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania”. W rzeczywistości są to przepisy skierowane nie tylko przeciw organizacjom ekologicznym i broniącym praw zwierząt, ale też przeciw każdemu, kto przebywa blisko terenu polowań. W projekcie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie nie ma wyjaśnienia, czym jest „utrudnianie lub uniemożliwianie”. W związku z tym to sami myśliwi będą decydować o tym, kto może przebywać w lesie, a kogo oskarżyć o utrudnianie polowania.

Partia Zieloni domaga się, aby w pracach nad Prawem łowieckim zostały uwzględnione postulaty społeczne wysuwane przez organizacje zajmujące się ekologią i prawami zwierząt, w tym m.in.:

  1. pełna realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. i realne zabezpieczenie praw właścicieli nieruchomości, którzy nie wyrażają zgody na włączenie ich gruntów do obwodów łowieckich lub na polowania na swojej ziemi.
  2. zakaz dokarmiania dzikich zwierząt (przyczyniający się do niekontrolowanego wzrostu populacji dzików oraz do rozprzestrzeniania gruźlicy bydlęcej),
  3. zakaz polowań zbiorowych dewastujących przyrodę i nie przyczyniających się do realizacji planów łowieckich,
  4. zakaz udziału dzieci w polowaniach,
  5. zakaz treningu psów myśliwskich na żywych zwierzętach,
  6. wycofanie toksycznej amunicji ołowianej,
  7. zwiększenie odległości terenu polowań od zabudowań mieszkalnych z obecnych 100 metrów do co najmniej 500 metrów,
  8. znaczące skrócenie listy gatunków łownych (populacje niektórych spadły w ostatnich latach o ponad połowę), co jednak powinno nastąpić w rozporządzeniu, a nie w ustawie.

Badania pokazują, że 63% polskiego społeczeństwa nie akceptuje łowiectwa w obecnej formie. Dlatego usilnie dopominamy się wysłuchania w tej sprawie głosu całego polskiego społeczeństwa, a nie wyłącznie lobby myśliwskiego, dla którego zabijanie to  „sport” – zawsze śmiertelny dla pozbawionych szans zwierząt.

Rada Krajowa Partii Zieloni