Aktualności

Stop homofobii. Czas na walkę o prawa osób LGB

Zieloni mówią „Stop homofobii”.
Czas na walkę o prawa osób LGBT.

17 maja w Warszawie na placu Zbawiciela pod Tęczą Julity Wójcik, w Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią i Transfobią, kandydatki i kandydaci Partii Zieloni do Parlamentu Europejskiego na specjalnej konferencji prasowej podpisali publicznie zobowiązanie do podjęcia działań przeciwko homo-, bi- i transfobii.

Agnieszka Grzybek, przewodnicząca partii Zieloni, „jedynka” na warszawskiej liście KW Partia Zieloni przywołała wyniki corocznego rankingu organizacji ILGA Europe, w którym Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród państw europejskich, jeśli chodzi o przestrzeganie praw osób LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender). Raporty Kampanii Przeciw Homofobii i organizacji Lambda Warszawa potwierdzają, że osoby LGBT spotykają się z agresją fizyczną i werbalną powodowaną ich orientacją seksualną. Osoby kandydujące z warszawskiej listy KW Partii Zieloni publicznie podpisali deklarację poparcia dla postulatów LGBT, stworzoną przez ILGA Europe.

Petycja zawiera 10 postulatów, które opierają się na raporcie Ulrike Lunacek, europosłanki z grupy Zielonych. Raport ten, przyjęty przez PE na początku tego roku, wzywa państwa członkowskie UE do przyjęcia długofalowego planu walki z homofobią, dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz do przyjęcia rozwiązań, które będą zapobiegały mowie nienawiści. Wśród tych postulatów znalazły się też postulaty dotyczące osób transpłciowych.

Podczas konferencji Agnieszka Grzybek przypomniała, że w głosowaniu w Parlamencie Europejskim większość polityków Platformy Obywatelskiej opowiedziała się przeciw tym propozycjom lub nie brała udziału w głosowaniu. „My, jako Partia Zieloni, postulujemy, aby jak najszybciej wdrożyć te postulaty w Polsce, ponieważ do tej pory nie mamy uchwalonej ustawy o związkach partnerskich, choć debata toczy się od roku 2003, kiedy powstał pierwszy projekt prof. Marii Szyszkowskiej”

Anka Zet Zawadzka, „dziewiątka” na liście warszawskiej Partii Zieloni oraz aktywistka LGBT, podpisując deklarację poparcia postulatów LGBT, powiedziała, że żyjąc od 19 lat ze swoją partnerką, wielokrotnie podejmowała próby nawiązania kontaktu z Premierem RP, aby podjęto działania ustawodawcze w sprawie osób LGBT. Postulowała m.in., aby przenieść korektę płci w Polsce do standardowych usług w ramach NFZ.

Mateusz Urban, wieloletni działacz organizacji LGBT i „szóstka” na warszawskiej liście Partii Zieloni, wskazał, że osoby nieheteronormatywne stanowią ok. 7 procent populacji w Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na różnice występujące w prawodawstwie Unii Europejskiej i Polski. Związki osób LBGT zawierane w krajach UE nie są uznawane w Polsce. Natomiast osoby z Polski, które chcą zawrzeć związek małżeński w UE i chciałyby mieszkać w Polsce, mają problemy z uzyskaniem potrzebnych dokumentów z polskich urzędów i nie mogą liczyć na uznanie ich związku w prawodawstwie polskim.

W Parlamencie Europejskim chcemy pokazywać skutki trwających w Europie oraz reszcie świata nierówności. Homo-, bi- i transfobia nadal dotyka miliony ludzi na całym świecie. Przejawia się to w wielu, różnych formach – w penalizacji aktów homoseksualnych, „zakazie propagandy gejowskiej”, agresji w szkołach czy na ulicach, bezdomności dzieci, wyrzucanych przez rodziców z domu po tym, kiedy przyznały się do swojej orientacji. Uważamy, że instytucje publiczne w Europie nie mogą być ślepe na przemoc – fizyczną czy ekonomiczną – związaną z dyskryminacją ze względu na orientację psychoseksualną oraz powinny aktywnie jej przeciwdziałać.

Zachęcamy do zapoznania się z 10 postulatami na stronie akcji: http://nakogo.info/about/.

Relacja z wydarzenia do obejrzenia na naszym kanale You Tube zieloni.tv/17 maja światowy dzień IDAHO

kandyaci Warszawa

Plakat LGBT

Kandydaci Warszawa