Prywatyzacja PKP Energetyka: Zieloni mówią „nie”

pkp_energetyka

Prywatyzacja spółki PKP Energetyka jest sprzeczna z prawem i interesem narodowym – piszą Adam Ostolski i Małgorzata Tracz w liście do premier Ewy Kopacz. Przewodniczący Partii Zieloni w liście do szefowej rządu domagają się wstrzymania procesu sprzedaży PKP Energetyki luksemburskiemu funduszowi CVC Capital Partners. Zieloni zwracają uwagę na strategiczne znaczenie prywatyzowanej infrastruktury, dobrą sytuację finansową spółki oraz pośpiech przy jej prywatyzacji. Ponadto sprzedaż spółki […]

Wspieramy górników, walczymy z lobby węglowym

  Partia Zieloni sprzeciwia się antyspołecznym działaniom rządu Ewy Kopacz i wesprze strajkujących górników. Zieloni od zawiązania się w 2003 roku konsekwentnie postulują przejście polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, oparcie energetyki na rozproszonych źródłach odnawialnych (OZE) i efektywności energetycznej, a także realizację ambitnych międzynarodowych porozumień, które zahamują zmiany klimatyczne. Nigdy jednak nie uważaliśmy, że aby wprowadzić zmiany, polska premierka musi wchodzić w buty Margaret Thatcher. […]