SAWS OFF THE BIAŁOWIEŻA PRIMEVAL FOREST!

SAWS OFF BIAŁOWIEŻA NATIONAL FOREST

The National Council of the Polish Green Party Zieloni was deeply concerned and outraged upon receiving information about preparations being made by Poland’s State Forests and inspired by the Polish government to begin mass logging in the Białowieża Primeval Forest, which included plans for a deceitful media campaign.

Nie chcemy nowych odkrywek! Uwagi do „Białej księgi ochrony złóż kopalin”

Ministerstwo Środowiska w swoim projekcie ochrony surowców kopalnych promuje lobby węglowe kosztem lokalnych społeczności i przyrody – uważa Rada Krajowa Partii Zieloni. Poniżej uwagi wysłane do ministerstwa w ramach konsultacji społecznych.