Opole: Pierwsze sukcesy reaktywowanego koła Partii Zieloni

5 lutego 2015 r. opolskie koło Partii Zieloni, po reaktywacji w styczniu tego roku, szybko rozpoczęło swoją działalność terenową. Pierwszą inicjatywą, z jaką postanowiono wyjść w Opolu, było zainaugruowanie akcji nazwanej roboczo „Opolską Inicjatywą Uchwałodawczą” (OIU). Kryło się za nią chęć dostarczenia mieszkańcom Opola kolejnego, realnego narzędzia partycypacji obywatelskiej – ułatwionej procedury podejmowania uchwał obywatelskich. Dotychczasowe prawo dopuszczało podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej […]