Aktualności

Wspieramy górników, walczymy z lobby węglowym

 z-gornicy

Partia Zieloni sprzeciwia się antyspołecznym działaniom rządu Ewy Kopacz i wesprze strajkujących górników. Zieloni od zawiązania się w 2003 roku konsekwentnie postulują przejście polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, oparcie energetyki na rozproszonych źródłach odnawialnych (OZE) i efektywności energetycznej, a także realizację ambitnych międzynarodowych porozumień, które zahamują zmiany klimatyczne. Nigdy jednak nie uważaliśmy, że aby wprowadzić zmiany, polska premierka musi wchodzić w buty Margaret Thatcher.

 

Za skandaliczne uważamy zarówno przedstawiony przez rząd plan dla polskiego górnictwa, jak i tryb jego prezentacji. Rządzący neoliberałowie w okresie transformacji obrzydzili społeczeństwu słowo „reforma”, zmieniając jego znaczenie z rozwiązywania społecznych problemów na pozbywanie się ich poprzez obciążanie nimi grup społecznych. Likwidacja czterech kopalń obciąży ich pracowników i społeczności lokalne kosztami wieloletnich zaniedbań kolejnych rządów w przygotowaniu planu sprawiedliwej społecznie i godnej transformacji energetycznej.

 

Polityka rządzącej od 7 lat koalicji PO-PSL nie jest sprawiedliwa społecznie, ponieważ przerzuca koszty na społeczności lokalne z regionów, w których znajdują się surowce energetyczne lub w których planuje się niepopularne społecznie inwestycje (kopalnie odkrywkowe, gaz łupkowy, elektrownie atomowe), a także utrudnia jak tylko może społeczeństwu produkcję energii z rozproszonych źródeł odnawialnych oraz oszczędzanie energii. Polityka koalicji PO-PSL nie jest godna, ponieważ ucieka od dialogu społecznego w stronę polityki faktów dokonanych, traktując pokrzywdzonych ludzi jak problem, który należy obejść. Nie jest wreszcie transformacją, ponieważ pozbawiona jest wizji i zrozumienia dla szerokich ram klimatycznych, energetycznych, ekologicznych, geopolitycznych, gospodarczych i społecznych, w jakich należy myśleć o polityce energetycznej.

 

Dlatego Partia Zieloni wesprze protestujących górników poprzez organizację zbiórki publicznej pod hasłem „Wspieramy górników, walczymy z lobby węglowym”. Przeciwstawiając się działaniom rządu, nie zamierzamy bowiem dołączać do tych głosów, które jedynie bronią stanu obecnego w polskiej energetyce. Jesteśmy przekonani, że zmiany są konieczne i kopalnie będą musiały być stopniowo wygaszane, ale reformę tę trzeba wypracować w drodze dialogu społecznego i powiązać ją z rozwojem zielonych miejsc pracy, inwestycjami w OZE i efektywność energetyczną oraz rezygnacją z budowy elektrowni atomowych i eksploatacji gazu łupkowego. Społeczeństwo musi wygrać z korporacjami energetycznymi, których interesy reprezentuje aktualnie rząd.

 

Apelujemy do wszystkich stron o zwołanie okrągłego stołu w energetyce z udziałem rządu, związków zawodowych, organizacji ekologicznych, przedstawicieli sektora zielonej energii, reprezentantów i reprezentantek regionów, których tkanka społeczna i podstawy lokalnej gospodarki zależą dziś od wydobycia węgla. Rząd nie może działać wbrew społeczeństwu, zaś przedstawiciele górniczych związków zawodowych nie powinni ograniczać się do obrony status quo, które w dłuższej perspektywie jest nie do obrony – czyniąc tak, narażają na ogromne ryzyko społeczne ludzi, których reprezentują. Zastanówmy się wszyscy, jak w sposób sprawiedliwy społecznie i godny wyjść z węgla oraz jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, rozwój i miejsca pracy, mając na uwadze zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się paliw kopalnych i uzależnienie Polski od ich importu.


 

Przygotowaliśmy zbiórkę dla protestujących pracowników i pracownic kopalń. Wspólnie obalmy krzywdzący stereotyp, że wrażliwość ekologiczna musi iść w parze z niewrażliwością na krzywdę społeczną.

Wszystkich, którzy odczuwają solidarność z protestującymi pod ziemią górnikami i pozostałymi pracownikami z branży górniczej, ale jednocześnie sprzeciwiają się propagandzie lobby węglowego i oczekują w Polsce zmian, które pozwolą obywatelom produkować energię poprzez odnawialne źródła energii i oszczędzać ją, a także oddychać czystym powietrzem – proszeni są o wpłaty, które przekażemy na wsparcie osób protestujących (koce, żywność itp.).

Środki prosimy przelewać na konto Fundacji Strefa Zieleni: 66 1020 1097 0000 7602 0237 0450.

Prosimy o wpłaty w granicach Waszych możliwości finansowych – 10, 20, 50, 100 zł.