Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

Nie zgadzamy się na niszczenie polskiego środowiska naturalnego!

Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni przeciwko obecnej polityce rządu wobec przyrody.

Polski rząd i większość parlamentarna konsekwentnie prowadzą politykę, która dąży do zniszczenia polskiego środowiska naturalnego i bioróżnorodności, powoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz prowadzi do upadku polskiej energetyki odnawialnej. Wyrażamy swój jednoznaczny i kategoryczny sprzeciw wobec takich działań.

Osiągnięcia ostatniej dekady w zakresie ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce wymagały wielkiego wysiłku licznych grup społecznych, ekologicznych i prosumenckich. Żaden wcześniejszy rząd nie traktował tych spraw priorytetowo, a wszelkie zmiany w podejściu do nich wymagały lat negocjowania, przekonywania i szukania kompromisowych rozwiązań. Jednak ustawy, regulacje i decyzje ministerialne wprowadzane i zapowiadane w ciągu ostatniego roku niwelują wieloletnie polskie osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska.

CZARNA LISTA ANTYŚRODOWISKOWYCH DECYZJI

Podjęte w ostatnich miesiącach decyzje lub proponowane działania szkodzące polskiemu środowisku naturalnemu to:

 1. Masowa wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej, w tym ponad stuletnich starodrzewów. Minister Jan Szyszko, naruszając kompromis wypracowany przez zespół powołany przez ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wbrew opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz przyrodników i ekologów z większości polskich uniwersytetów, zatwierdził 25 marca2016 r. Aneks do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021, zezwalając na praktycznie trzykrotny wzrost wycinki drzew w tym nadleśnictwie. W ciągu pięciu lat w Puszczy Białowieskiej mają zostać wycięte w Puszczy Białowieskiej 122.000 m3 drzew. Ponadto zniesiono zakaz wycinania wartościowych dla ekosystemów drzew ponad stuletnich.
  CZYTAJ WIĘCEJ: http://partiazieloni.pl/precz-z-pilami-od-puszczy-bialowieskiej/
 2. Przyzwolenie na masowe i niekontrolowane wycinki drzew, na które zezwala obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Przyjęte zmiany łagodzą przepisy dotyczące ochrony drzew na poziomie gminnym To ogromne zagrożenie dla drzew, które skazuje je na niekontrolowaną wycinkę i naraża mieszkańców i mieszkanki Polski na życie na betonowej pustyni, zanieczyszczenie powietrza, susze i powodzie.
  CZYTAJ WIĘCEJ: http://partiazieloni.pl/blitzkrieg-ministra-szyszki/
 3. Proponowany przekop Mierzei Wiślanej i propozycje regulacji polskich rzek, które będą miały niszczący wpływ na okoliczne środowisko naturalne i spowodują nieodwracalne szkody.
  CZYTAJ WIĘCEJ: http://partiazieloni.pl/nie-dla-zniszczenia-mierzei-wislanej/
 4. Wycofanie się z finansowania programów antysmogowych mimo danych wskazujących, że na 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem 33 znajdują się w Polsce.
  CZYTAJ WIĘCEJ: http://partiazieloni.pl/bedzie-czystego-powietrza-bez-drzew-europejskich-norm-oze/
 5. Wprowadzenie kontrowersyjnej nowelizacji prawa łowieckiego, która m.in. zezwala na dalszą zgodę na udział dzieci w polowaniach, strzelanie do zwierząt w odległości 100 metrów od zabudowań i używanie trującej amunicji ołowianej, gwarantuje finansowanie myśliwych z budżetu państwa oraz uniemożliwia właścicielom i właścicielkom ziemi skuteczny sprzeciw wobec polowań na ich prywatnych posesjach.
  CZYTAJ WIĘCEJ: http://partiazieloni.pl/stop-dyktaturze-mysliwych-stanowisko-rady-krajowej/
 6. Powracające w różnych formach propozycje odstrzału zwierząt, w tym bobrów i dzików oraz gatunków objętych ścisłą ochroną, takich jak żubry, wilki i niedźwiedzie.
  CZYTAJ WIĘCEJ: http://partiazieloni.pl/natychmiast-powstrzymac-masowy-odstrzal-dzikow-stanowisko-rady-krajowej/
 7. Wprowadzenie zmian ustawowych, które doprowadziły do upadku polskiej energetyki odnawialnej, w tym szczególnie wiatrowej, oraz uniemożliwiły opłacalność inwestycji w OZE, wycofując regulacje działające na korzyść prosumentów.
  CZYTAJ WIĘCEJ: http://partiazieloni.pl/energetyka-wiatrowa-nasza-przyszloscia-stanowisko-ws-ustawy-antywiatrakowej/
 8. Wspieranie rozwoju energetyki opartej o węgiel pomimo międzynarodowych ustaleń, zobowiązujących Polskę do powolnego wycofywania się z paliw kopalnych, niepokojącego zanieczyszczenia powietrza oraz braku przesłanek ekonomicznych.
  CZYTAJ WIĘCEJ: http://partiazieloni.pl/polska-na-klimatycznym-rozdrozu-ewa-sufin-jacquemart-ze-szczytu-cop22/

Powyższe działania wzmacniają negatywne czynniki wpływające na degradację środowiska naturalnego, wymieranie gatunków, czy niszczenie bioróżnorodności oraz zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy. Są wprowadzane szybko, bez niemal jakichkolwiek konsultacji z organizacjami ekologicznymi i społecznymi. Wiele z nich będzie miało bardzo dotkliwe skutki dla zdrowia Polek i Polaków na przestrzeni najbliższych dekad, a części nie da się już odwrócić.

Dlatego obecny rząd zasługuje na miano najgorszego truciciela środowiska polskiego ostatnich trzech dekad. Wyrażamy swój stanowczy i jednoznaczny sprzeciw wobec takiej polityki rządu i większości parlamentarnej. Nie ma naszej zgody na kontynuację polityki niszczenia polskiego środowiska naturalnego!

Rada Krajowa Partii Zieloni