Aktualności

Zieloni apelują do prezydenta: Chcemy weta i rozmowy

Zawetowanie ustaw o KRS, sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym oraz zwołanie szerokiego spotkania poświęconego reformie wymiaru sprawiedliwości – taką propozycję wyjścia z kryzysu politycznego przedstawili Zieloni. W środę 19 lipca polityczki partii złożyły apel do Andrzeja Dudy w Kancelarii Prezydenta RP.

– Od kilkunastu miesięcy jesteśmy świadkami demontażu demokratycznego państwa prawa, czego kulminacją jest żenujący spektakl na posiedzeniu Sejmu – mówiła na konferencji prasowej Agnieszka Grzybek z Rady Krajowej Partii Zieloni. – Sytuacja w kraju jest bardzo napięta, a uchwalone już zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i sądach powszechnych oraz procedowana reforma Sądu Najwyższego wprowadzają ustawowe bezprawie w Polsce. Dlatego zwróciliśmy się do prezydenta Andrzeja Dudy jako strażnika konstytucji z listem o załagodzenie sytuacji w Polsce.

– Apelujemy do Andrzeja Dudy, by stanął na wysokości zadania – powiedziała przewodnicząca Partii Zieloni Małgorzata Tracz. – Prezydent powinien pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i Polaków, a nie tylko wyborczyń i wyborców PiS. Dlatego w naszym liście prosimy o dwie rzeczy: zawetowanie ustaw zmieniających sądownictwo oraz pilne zwołanie szerokiego spotkania z opozycją, organizacjami pozarządowymi i środowiskami prawniczymi. Nie wyobrażamy sobie, żeby reforma wymiaru sprawiedliwości została przeprowadzona bez udziału społeczeństwa i ekspertów, ponad głowami Polek i Polaków.

TREŚĆ LISTU DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pana Prezydenta jako Głowy Państwa i Strażnika Konstytucji, którą przysięgał Pan strzec. Apelujemy o zawetowanie ustaw zmieniających ustrój władzy sądowniczej oraz pilne zwołanie spotkania w celu wypracowania konsensusu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości z udziałem wszystkich partii politycznych – parlamentarnych i pozaparlamentarnych, a także przedstawicieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych, przede wszystkim tych zajmujących się obroną praw człowieka, oraz środowiska prawniczego.

Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych, przyjęte przez Sejm w ubiegłym tygodniu i czekające już tylko na podpis Pana Prezydenta, jak również projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości likwidują de facto niezależny i apolityczny wymiar sprawiedliwości w Polsce i stawiają pod znakiem zapytania niezawisłość sędziów. Przede wszystkim zaś pozbawiają obywatelki i obywateli ochrony prawnej przed samowolą i nadużyciami władzy wskutek likwidacji trójpodziału władzy i podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej.

Jako społeczeństwo boleśnie doświadczone przez historię doskonale wiemy, co oznacza w praktyce upolitycznienie sądów. Nie chcemy powrotu do czasów wyroków ferowanych na zamówienie władzy politycznej. Nie po to – jako społeczeństwo – walczyliśmy z autorytaryzmem poprzedniej epoki.

Narzucane przez partię rządzącą zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości nie są tą reformą, na jaką czeka społeczeństwo. W istocie fundują nam „ustawowe bezprawie”, o którym pisał niemiecki filozof prawa Gustav Radbruch, z pewnością doskonale znany Panu Prezydentowi. Poważne zastrzeżenia budzi nie tylko treść ustaw, lecz również sam tryb procedowania nad nimi, wykluczający konsultacje społeczne i opinie środowisk prawniczych.

Panie Prezydencie! Władza sądownicza nie jest własnością tej czy innej partii rządzącej, lecz jednym z filarów Rzeczypospolitej. Dobrze funkcjonujące, sprawiedliwe i niezawisłe sądy to dobro wspólne wszystkich obywateli i obywatelek. Reforma sądów nie może być tworzona ponad ich głowami – nie będzie wtedy ani „mądra”, ani „spokojna”. Potrzebna jest reforma, która wypracowana będzie w duchu politycznego konsensusu i z udziałem całego społeczeństwa. Musi ona szanować reguły demokratycznego państwa prawnego.

Tysiące osób, które wychodzą na ulice polskich miast i miasteczek w obronie niezawisłych sądów to nie są obrońcy jakiejś „kasty”, lecz ludzie, domagający się uszanowania prawa do rzetelnego procesu. Dlatego apelujemy do Pana o zawetowanie przyjętych już ustaw zmieniających ustrój Krajowej Rady Sądownictwa i sądów powszechnych oraz zwołanie spotkania, które pozwoli wycofać się z kolejnych projektów demontujących demokratyczne państwo prawa. Dziś to właśnie te przyjmowane w pośpiechu ustawy są największą przeszkodą dla spokojnej i mądrej reformy sądów.

Panie Prezydencie! Jest Pan w tej chwili ostatnią szansą na powstrzymanie niedobrych dla naszego kraju zmian i zainicjowanie poważnej, merytorycznej i pluralistycznej debaty o reformie sądów. Wystarczy, że z tą samą determinacją, jaką okazał Pan w obronie własnych konstytucyjnych uprawnień, wystąpi Pan również w obronie konstytucyjnych praw obywateli i obywatelek. W Pana rękach są dziś narzędzia działania i na Panu spoczywa odpowiedzialność.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni

Agnieszka Grzybek, członkini Rady Krajowej Partii Zieloni