Aktualności

Zieloni: cała Puszcza parkiem narodowym!

Puszcza Białowieska jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Została wpisana na tę listę w 1979 roku, jako jedna z pierwszych na świecie.

Od 2014 roku obiektem UNESCO jest cały obszar Puszczy – w Polsce i na Białorusi.

Przyznając Puszczy status światowego dziedzictwa kierowano się tym, że stanowi ona “wyjątkowy przykład procesów ekologicznych i biologicznych istotnych w ewolucji i rozwoju ekosystemów oraz zespołów zwierzęcych i roślinnych” (kryterium IX UNESCO) oraz obejmuje siedliska naturalne najbardziej reprezentatywne i najważniejsze dla ochrony in situ różnorodności biologicznej, włączając te, w których występują zagrożone gatunki o wyjątkowej uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki lub ochrony przyrody (kryterium X).

Zagrożenie populacji dwóch gatunków dzięcioła jest tym bardziej niepokojące, że Puszcza Białowieska jest jedynym lasem w Europie, w którym żyją wszystkie europejskie gatunki dzięcioła, dzięki naturalnemu charakterowi lasu i dużej ilości starych i martwych drzew. Jest to powszechną wiedzą dla pasjonatów ornitologii w całej Europie, przyciągając ich do naszej puszczy. Ten stan rzeczy może – niestety – ulec zmianie.

Nie przekonuje nas argumentacja wysuwana przez autorów planu gigantycznych wycinek drzew w Puszczy Białowieskiej, iż wycinki te mają ratować puszczę przed zniszczeniem przez kornika drukarza i pożarami. Puszcza należy bowiem do lasów o niskim poziomie zagrożenia pożarowego, a odwieczne doświadczenie i wiedza naukowa wskazują, iż rozwój kornika drukarza na świerkach jest procesem naturalnym i będzie z czasem powstrzymany w naturalny sposób, niezależnie od interwencji człowieka polegającej na nieskutecznych cięciach sanitarnych. Miało to miejsce od zawsze w trwającej miliony lat koewolucji korników i drzewostanów borowych. Świerki w Puszczy Białowieskiej były w części sadzone przez człowieka w XX w., nie mają więc wiele wspólnego z pierwotnym drzewostanem. Poza tym aż 30% zaplanowanych wycinek dotyczy gatunków, z którymi kornik nie ma nic wspólnego, więc nie o niego tu naprawdę chodzi.

Polska i Białoruś rozszerzając obszar obiektu przyrodniczego UNESCO zobowiązały się do przestrzegania szeregu zasad, między innymi do znacznego ograniczenia gospodarki leśnej na terenie Puszczy. W tym celu Puszcza została podzielona na cztery strefy, pozyskanie drewna dopuszczalne jest tylko w jednej z nich.

Rabunkowa gospodarka leśna prowadzona przez ministra Szyszko jest jawnym złamaniem tych zasad.

Dlatego żądamy natychmiastowego zaprzestania niszczenia Puszczy Białowieskiej i, zgodnie z postulatami organizacji ekologicznych, przekształcenia całego jej obszaru w park narodowy tak, żeby uchronić ją przed wycinkami w przyszłości.

Zapowiadamy, że będziemy wspierać wszelkie demokratyczne działania polityczne i społeczne, aby ochronić cenną Puszczę Białowieską przed piłami.