Aktualności, Europejscy Zieloni

Zieloni chcą szerokiej koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Uchwała podjęta na XII kongresie Partii Zieloni, 17 lutego 2018 r.

  1. Wartości europejskie są jednym z kluczowych fundamentów Partii Zieloni. Unię Europejską postrzegamy jako wspólnotę demokratycznych wartości, współdziałania w różnorodności przeciwko niebezpiecznym procesom globalizacyjnym, jako siłę pełniącą kluczową rolę w ochronie zasobów planety i walce z globalnymi nierównościami. Zależy nam na silnej Unii Europejskiej i silnej Polsce w europejskiej wspólnocie. Polską racją stanu jest bycie częścią Unii Europejskiej i wspólnotowe działanie na rzecz Europy solidarnej, opartej na równości ludzi i społeczeństw oraz dbającej o zasoby Ziemi i przeciwdziałającej zmianom klimatu.
  2. Partia Zieloni należy do Europejskiej Partii Zielonych, zrzeszającej partie z całej Europy z programami o podobnym pakiecie wartości i współpracującej ściśle z Grupą Zieloni/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim. Jako przyszłe posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego chcemy powiększyć Grupę Zieloni/Wolny Sojusz Europejski.
  3. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku będziemy dążyć do stworzenia szerokiej progresywnej koalicji wyborczej, w skład której wejdą przedstawiciele i przedstawicielki ruchów i organizacji obywatelskich, kobiecych, ekologicznych, prozwierzęcych oraz innych progresywnych podmiotów politycznych, a także osób które podzielają zielone i progresywne wartości. Szeroka formuła wyborczego sojuszu zagwarantuje realizację przez nas zielonych wartości w Parlamencie Europejskim.
  4. Kongres zobowiązuje Radę Krajową do przygotowania Partii na zarówno samodzielny jak i koalicyjny start do Parlamentu Europejskiego, a w szczególności do wyłonienia do końca grudnia 2018 roku zespołu negocjacyjnego, który podejmie rozmowy z innymi podmiotami politycznymi i społecznymi zmierzające do utworzenia wspólnego komitetu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.