Aktualności

Zieloni idą wspólnie z OPZZ w obronie praw pracowniczych

We wtorek 19 stycznia przedstawiciele zarządu Partii Zieloni spotkali się z szefem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Janem Guzem. Uczestnicy i uczestniczki spotkania omówili aktualną sytuację w kraju, politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz propozycje klubu poselskiego Nowoczesnej dotyczące uprawnień związków zawodowych.

Podczas spotkania reprezentanci i reprezentantki Partii Zieloni i OPZZ wyrazili wspólnie głębokie zaniepokojenie antypracowniczymi inicjatywami niektórych środowisk liberalnych i prawicowych, które kreują się na obrońców demokracji i wartości europejskich, tymczasem w projekcie zmian w ustawie o związkach zawodowych uderzają w obydwie te wartości. Dialog trójstronny pomiędzy władzą publiczną, pracodawcami i związkami zawodowymi jest wpisany w wiele aktów prawa Unii Europejskiej i polską Konstytucję (art.20). Partia Zieloni i OPZZ opowiadają się za dialogiem, sprzeciwiają się za to taniej demagogii obliczonej na uzyskanie doraźnych korzyści politycznych kosztem ludzi pracy.

Partia Zieloni i Jan Guz, przewodniczaćy OPZZ

Reprezentanci i reprezentantki Partii Zieloni: Marek Matczak, Adam Ostolski, Małgorzata Tracz i Izabela Zygmunt oraz Jan Guz, przewodniczący OPZZ

 

Uczestnicy i uczestniczki spotkania wyrazili zaniepokojenie przedłużającym się procesem legislacyjnym prospołecznych ustaw zgłaszanych w kampanii wyborczej. Obietnica ich wprowadzenia w ciągu pierwszych 100 dni rządu premier Beaty Szydło napotyka na trudności, które osłabiają nadzieje społeczne na poprawę sytuacji materialnej. Partia Zieloni i OPZZ oczekują przyspieszenia prac nad wprowadzeniem w życie obietnic wyborczych, wyjaśnienia przyczyn opóźnień i przedstawienia harmonogramu ich realizacji.

Brak parlamentarnej reprezentacji środowisk lewicowych w dużym stopniu obniża jakość debaty publicznej. Partia Zieloni i OPZZ widzą potrzebę dalszej konsolidacji lewicy z nadzieją, że wszystkie organizacje włączą się w ten proces. Silna, wiarygodna lewica to wyższa jakość polskiej demokracji.

Partia Zieloni i OPZZ deklarują ścisłą współpracę w obronie praw pracowniczych i poprawy poziomu życia oraz na rzecz powszechnej dostępności usług publicznych w zakresie edukacji, kultury, zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.