Aktualności

Zieloni: Odwagi, Panie Marszałku!

20141127_141114

 

Posłanka Anna Grodzka i przewodnicząca Partii Zieloni Agnieszka Grzybek zaapelowały do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego o bezzwłoczną ratyfikację konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

– Opadł wyborczy kurz, koalicja PO-PSL umocniła się w sejmikach wojewódzkich. Nie ma powodu, aby PO zwlekała z ratyfikacją konwencji antyprzemocowej. Życie, zdrowie i bezpieczeństwo kobiet są ważniejsze niż koalicyjne targi – powiedziała Agnieszka Grzybek, przewodnicząca Partii Zieloni. – Dlatego apelujemy do Pana Marszałka: odwagi! Proszę się nie bać kolegów z PO i koalicjantów z PSL.

– Co roku kilkaset kobiet ginie z powodu przemocy. Dalsza zwłoka z ratyfikacją konwencji to słabsza ochrona osób doświadczających przemocy. Poprawki zgłoszone przez klub PiS do ustawy ratyfikującej konwencję są niezgodne z Konstytucją RP. Nie ma więc przeszkód, aby dokument ratyfikować – stwierdziła Anna Grodzka, posłanka Partii Zieloni.

 

Apel do Marszałka Sikorskiego

Dwa dni temu rozpoczęła się coroczna międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet”. To dobry moment i najwyższy czas, żeby Sejm RP ratyfikował Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dlatego zwracamy się z apelem do Pana Marszałka, aby bezzwłocznie poddał pod głosowanie ustawę ratyfikującą konwencję.

Co roku kilkaset kobiet ginie w Polsce z powodu przemocy, od 700 tys. do miliona jest maltretowana przez swoich partnerów. Biją białe i niebieskie kołnierzyki. Nie ma znaczenia klasa społeczna, poziom zamożności, wykształcenie. Skala zjawiska jest ogromna, a organy ścigania i wymiar sprawiedliwości zbyt często pozostają bezradne.

Konwencja Rady Europy wypełnia luki w polskim ustawodawstwie. W sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej i definiuje jej najróżniejsze formy (przemoc psychiczną, nękanie, przemoc fizyczną, przemoc seksualną, w tym gwałt, przymusowe małżeństwa, okaleczanie narządów płciowych kobiet, przymusową aborcję i sterylizację, molestowanie seksualne, tzw. zbrodnie honorowe). Zwraca uwagę na to, że przemoc ma płeć, a jej ofiarami padają głównie kobiety i dzieci. Konwencja zapewnia ofiarom przemocy kompleksową pomoc prawną, psychologiczną i ekonomiczną. Nakłada na państwa obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby schronisk dla osób doświadczających przemocy, uruchomienia całodobowego pogotowia telefonicznego dla ofiar przemocy, a przede wszystkim zagwarantowania środków budżetowych na zapobieganie przemocy domowej.

7 listopada 2014 roku Komitet ONZ ds. CEDAW, nadzorujący realizację postanowień Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, wystosował rekomendacje pod adresem polskiego rządu i parlamentu. Jedną z nich jest zalecenie bezzwłocznej ratyfikacji wspomnianej konwencji Rady Europy.

Nie godzimy się na to, aby życie, zdrowie i bezpieczeństwo tysięcy kobiet i dziewcząt było kartą przetargową w polskim Sejmie. Z przykrością obserwujemy, jak posłowie i posłanki Platformy Obywatelskiej ulegają szantażowi prawicowych i konserwatywnych środowisk w sprawach fundamentalnych. Blokowanie ratyfikacji konwencji to narażenie na niebezpieczeństwo osób doświadczających przemocy. To godzenie się na to, że każdy dzień zwłoki może kosztować życie kolejnych kobiet, które zginą z rąk swoich oprawców.

Dlatego apelujemy do Pana, Panie Marszałku: ODWAGI! Prosimy się nie bać zwolenników przemocy wobec kobiet. Domagamy się realizacji rekomendacji Komitetu CEDAW i bezzwłocznej ratyfikacji konwencji, tym bardziej, że opinie prawne jasno wskazują, że poprawki zgłoszone przez klub Prawa i Sprawiedliwości zostały uznane za niekonstytucyjne.

Z poważaniem,

Anna Grodzka                      Agnieszka Grzybek                         Adam Ostolski,

Posłanka na Sejm RP           Przewodnicząca Partii Zieloni           Przewodniczący Partii Zieloni