Aktualności

Zieloni piszą list do nowego ministra środowiska

Szyszko spadł. Mamy nadzieję że jego następca będzie lepszy. Partia Zieloni złożyła 10 stycznia w Ministerstwie Środowiska list do Henryka Kowalczyka ze spisem priorytetów dla jego resortu, których realizacja pozwoli na lepsze traktowanie polskiej przyrody.

-Jestem przekonany, że Henryk Kowalczyk będzie lepszym ministrem niż Jan Szyszko, najgorszy minister środowiska w historii Polski – mówił na briefingu prasowym Marek Kossakowski, przewodniczący Partii Zieloni. – Dajemy ministrowi 30-dniowy kredyt zaufania. Oczekujemy, że w tym czasie cofnie najgorsze decyzje swojego poprzednika i przedstawi swoją wizję polityki klimatycznej oraz walki ze zmianami klimatycznymi. Po 30 dniach rozliczymy jego działania.

Ewa Sufin, prezeska fundacji Strefa Zieleni zaapelowała do Kowalczyka o wykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE  nakazującego zaprzestanie cięć w Puszczy Białowieskiej. – Proszę również o inicjatywę nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, żeby wreszcie skutecznie powstrzymać niekontrolowane wycinki drzew w miastach.

Ula Zielińska z warszawskiego koła Zielonych przypomniała, że Polki i Polacy są zmuszeni oddychać najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej. – Ponad 55 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie w Polsce jest spowodowanych oddychaniem skażonym powietrzem. Tymczasem z 15 punktów programu Czyste Powietrze, przyjętych przez rząd na początku zeszłego roku został do tej pory zrealizowany jeden. Nie chcemy działań pozorowanych, tylko faktycznej poprawy jakości powietrza. Wiemy, jak to zrobić i mamy gotowe propozycje finansowania. Domagamy się, by nowy minister środowiska podjął w tej sprawie niezwłoczne działania.

W spisie priorytetów przygotowanych przez Zielonych znalazły się też m.in.: powstrzymanie promowanych przez lobby myśliwskie zmian w prawie łowieckim, wycofanie poparcia dla przekopu Mierzei Wiślanej oraz budowy zapór wodnych na Wiśle i Odrze, wsparcie procedowanego w Sejmie zakazu hodowli zwierząt na futra oraz przedstawienie założeń polityki klimatycznej opartej na redukcji emisji CO2 i zużycia węgla oraz wzroście znaczenia OZE.

 

List do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze,

Gratulujemy powołania na stanowisko Ministra Środowiska. Stoi przed Panem wielkie zadanie naprawy szkód, jakie wyrządził Pański poprzednik. Cieszymy się, że Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podzielił nasze opinie co do destrukcyjnej działalności ministra Jana Szyszki oraz jego niekompetencji. Dokonując zmiany na czele resortu środowiska, premier wyznaczył Panu misję zerwania z polityką rabunkowej eksploatacji przyrody i przywrócenia Ministerstwu funkcji prawdziwej ochrony środowiska. Nie wszystkie zniszczenia będące skutkiem niekompetentnych działań Pańskiego poprzednika uda się odwrócić. Odważne i mądre działania mogą jednak dać przyrodzie szansę na zapełnienie luki po ściętych drzewach i zabitych zwierzętach, zagwarantować bioróżnorodność polskiego środowiska oraz skutecznie ochronić nasze unikalne, przyrodnicze dziedzictwo.

Z pewnością jest Pan świadom wyzwań stojących przed resortem środowiska i przed Panem osobiście. Tym niemniej chcielibyśmy przekazać listę spraw, gdzie Pana interwencja wydaje się najpilniejsza. Realizacja poniższych punktów będzie pozytywnym sygnałem dla społeczeństwa, świadczącym, że Ministerstwo Środowiska znajduje się w dobrych rękach:

 

  1. Wykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 listopada 2017 r. w sprawie C-441/17 (Komisja przeciwko Polsce), nakazującego natychmiastowe zaprzestanie cięć w Puszczy Białowieskiej;
  2. Wyjście z inicjatywą nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (“lex Szyszko”), zapewniającej skuteczną ochronę drzew przed niekontrolowaną wycinką;
  3. Powstrzymanie zmian w prawie łowieckim i pokrewnych ustawach, dających nieproporcjonalnie duże uprawnienia myśliwym kosztem reszty społeczeństwa. W pierwszej kolejności oczekujemy poparcia dla nowelizacji specustawy o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń, wykreślającej z niej przepisy wprowadzone przez lobby myśliwskie, dające możliwość polowań na terenie parków narodowych i rezerwatów oraz karania grzywnami osób przeszkadzających w polowaniach. Docelowo prawo łowieckie powinno w pierwszej kolejności uwzględniać interesy całego społeczeństwa i dobrostan dzikich zwierząt, zgodnie z postulatami grupy organizacji ekologicznych “Niech Żyją!”
  4. Wycofanie poparcia dla przekopu Mierzei Wiślanej, budowy stopni wodnych na Wiśle i Odrze oraz przekształcenia polskich rzek w autostrady wodne, zgodnie z postulatami koalicji “Ratujmy Rzeki”.
  5. Poparcie dla procedowanej w parlamencie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzającej zakaz hodowli zwierząt na futra i trzymania psów na łańcuchach, tak żeby w szybkim czasie mogła ona zostać uchwalona przez Sejm.
  6. Przedstawienie założeń ambitnej i dostosowanej do wysiłków reszty świata polityki klimatycznej, opartej na długofalowym planie odejścia od węgla i innych paliw kopalnych na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
  7. Przywrócenie niezależnej pozycji instytucji publicznych odpowiedzialnych za środowisko: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz dyrekcji regionalnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszów ochrony środowiska, a także Państwowej Rady Ochrony Przyrody
  8. Odnowienie prawdziwego i stałego dialogu z organizacjami przyrodniczymi w ramach konsultacji społecznych i procesu ustawodawczego.

W realizacji tych punktów może Pan liczyć na pomoc i wsparcie zarówno Partii Zieloni, jak i wielu środowisk, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody. Dajemy Panu kredyt zaufania. Mamy nadzieję, że zostanie on wykorzystany z korzyścią dla przyrody tak, żeby przestała być traktowana wzorem Pańskiego poprzednika jako towar, a zaczęła – jako dobro wspólne.