Aktualności

Zieloni przeciwko brutalności Straży Leśnej w Puszczy Białowieskiej

Zaniepokojona coraz większą liczbą doniesień o brutalności Straży Leśnej wobec pokojowo protestujących w Puszczy Białowieskiej, Partia Zieloni zwróciła się z formalnym wnioskiem do dyrektora Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.

PODPISZ PETYCJĘ!

We wniosku Zieloni wnioskowali miedzy innymi o:

 • przeprowadzenie kontroli metod działania pracowników Straży Leśnej na terenie nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk wobec pokojowo protestujących,
 • zastosowanie środków dyscyplinarnych w przypadku potwierdzenia naruszenia prawa w przypadkach cytowanych i udokumentowanych we wniosku,
 • przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń w zakresie postępowania w przypadku pokojowych protestów dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie trzech w/w nadleśnictw,
 • zweryfikowanie liczby strażników do ilości niezbędnej do ochrony i monitorowania lasu, a nie do pacyfikacji pokojowych protestów.

 

Skąd biorą się obawy Zielonych?

„Głęboko zaniepokojeni postępującą wycinką i wywózką drewna wbrew zakazom Trybunału Sprawiedliwości, codziennie śledzimy wydarzenia w Puszczy.” – powiedziała Ula Zielińska, działaczka Zielonych z Warszawy.

Zieloni przyznają, że mniej więcej do lipca tego roku większość interwencji Straży Leśnej miała charakter pokojowy i zgodny z literą prawa. „Niestety, według relacji naocznych świadków oraz coraz obszerniejszego materiału dowodowego, w ostatnich tygodniach nasiliła się liczba interwencji, w których pracownicy Straży Leśnej wykazywali się agresją, niekompetencją czy wręcz – według wszelkich istniejących przesłanek – łamali prawo” – powiedziała Mira Jankowiak z katowickich Zielonych.

Szczególnie niepokojące są przypadki coraz powszechniejszego stosowania kajdanek wobec protestujących stawiających bierny opór1 2 3 4 5. Stoi to w sprzeczności z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24-05-2013 o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013 poz. 628). Iście mrożące krew w żyłach były przypadki odcinania – bez ostrzeżenia – lin asekuracyjnych protestującym zawieszonym na drzewach przeznaczonych do wycinki z 30. sierpnia br.6 7. Udokumentowane są też przypadki stosowania uderzeń wobec obezwładnionych aktywistów i aktywistek, tak jak w przypadku relacji świadków z blokady z 29. Sierpnia, kiedy to obezwładniona, pokojowo protestująca kobieta została przez pracownika Straży Leśnej uderzona pięścią w głowę8.

 

„Próby potrącenia samochodem blokujących drogę protestujących przez pracownika Straży z 7. Lipca w nadleśnictwie Browsk9 czy 17. sierpnia w nadleśnictwie Białowieża10, kierowca forwardera (maszyna zwożąca drzewo) jadący z dużą prędkością, zygzakiem, z aktywistą na masce, pomimo wyraźnych okrzyków aktywisty z prośbą o zatrzymanie – to sceny rodem z filmów sensacyjnych, które niestety na co dzień odgrywają się w Puszczy” – dodaje Maciej Psych Smykowski, katowicki działacz Zielonych.

Warto pamiętać, że aktywiści protestują w znakomitej większości przypadków w sposób pokojowy, stawiając bierny opór. Protestują wobec wycinek i wywózek drewna, z których wiele nosi znamiona nielegalnych, co potwierdzone zostało tymczasowym zakazem Trybunału Sprawiedliwości z 27. Lipca br. oraz wnioskiem Komisji Europejskiej z 13. września o nałożenie na Polskę kar w związku z nieprzestrzeganiem zakazu Trybunału.

„W imię interesu publicznego i dbałości o dobro wspólne, jakim jest Puszcza Białowieska, liczymy na bezzwłoczne i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku” – podsumowują swój list Zieloni.

ŹRÓDŁA:

 1. https://www.flickr.com/photos/greenpeacepl/36053085424/in/album-72157684629340822/
 2. https://www.facebook.com/dlapuszczy/photos/pcb.1825594451103137/1825593071103275/?type=3&theater
 3. https://www.facebook.com/dlapuszczy/videos/1834426630219919/
 4. https://www.facebook.com/dlapuszczy/videos/1830173070645275/
 5. https://www.facebook.com/dlapuszczy/videos/1865634670432448/
 6. https://www.facebook.com/dlapuszczy/videos/1859020637760518/
 7. http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Brak-profesjonalizmu-i-przekroczenie-uprawniestranikow-lenych-Aktywici-Greenpeace-zoyli-zawiadomienie-o-podejrzeniu-popenienia-przestp-stwa/
 1. https://noizz.pl/spoleczenstwo/greenpeace-staz-lesna-w-bialowiezy-brutalna-wobec-aktywistow/pyg8rtj
 2. https://www.facebook.com/dlapuszczy/videos/1834231626906086/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0
 3. https://www.facebook.com/dlapuszczy/videos/1857708181225097/