Aktualności

Zieloni w komitecie „Ratujmy kobiety”. Wspólnie zbieramy podpisy pod ustawą!

Przedstawiciele i przedstawicielki Partii Zieloni weszli w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy kobiety” oraz wezmą udział w zbiórce podpisów pod projektem ustawy liberalizującym prawo do przerywania ciąży. Najwyższy czas, żeby kobiety w Polsce odzyskały prawo do decydowania o sobie. Przeczytaj oświadczenie Rady Krajowej.

Rada Krajowa Partii Zieloni wyraża zaniepokojenie nasilającą się tendencją do ograniczania praw kobiet. Jej wyrazem jest projekt ustawy Komitetu Stop Aborcji, który wprowadza całkowity zakaz aborcji oraz przewiduje kary więzienia dla kobiet, które zdecydują się na zabieg przerwania ciąży. Niepokoją wypowiedzi przedstawicieli i przedstawicielek rządu, w tym premier Beaty Szydło, którzy z aprobatą wypowiadają się o projekcie, dopuszczając możliwość zaostrzenia – i tak jednych z najostrzejszych w Europie – warunków przerywania ciąży.

Członkowie oraz członkinie Partii Zieloni popierają inicjatywy społeczne zmierzające do liberalizacji prawa aborcyjnego oraz sprzeciwiające się wszelkim inicjatywom, które zmierzają do jeszcze większego ograniczenia i tak już restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej, obowiązującej w Polsce od 1993 roku.

Przedstawiciele i przedstawicielki Partii Zieloni weszli w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy kobiety – ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie„, który ogłosił zbiórkę podpisów pod projektem ustawy dającej możliwość legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży, zapewniającej kobietom w ciąży pełną opiekę zdrowotną, dającej dostęp do nowoczesnych metod antykoncepcji i wprowadzającej edukację seksualną w szkołach.

Członkowie i członkinie Partii Zieloni będą aktywnie uczestniczyć w działaniach Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy kobiety”, w tym w prowadzeniu zbiórek podpisów pod projektem ustawy liberalizującej dotychczasowe prawo aborcyjne.  Uważamy, że kobiety w Polsce powinny odzyskać prawo do decydowania o sobie, co umożliwia obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.

Rada Krajowa Partii Zieloni

25 kwietnia 2016 r.

>>>POBIERZ FORMULARZ DO ZBIERANIA PODPISÓW

>>>PRZECZYTAJ PROJEKT USTAWY