Aktualności, Stanowiska przewodniczących

Zieloni: Nie zgadzamy się na zamach na prawa Obywateli i Obywatelek

Przewodniczący Partii Zieloni o zamachu PiS na Sąd Najwyższy.

Jesteśmy właśnie świadkami dramatycznego momentu w procesie demontażu państwa prawa przez Prawo i Sprawiedliwość. Po spacyfikowaniu Trybunału Konstytucyjnego i podporządkowaniu Krajowej Rady Sądownictwa politykom, PiS zamierza rozprawić się z Sądem Najwyższym. Oznacza to koniec niezależności sędziów i obalenie jednej z podstawowych zasad demokracji – rozdziału władzy sądowniczej od ustawodawczej i wykonawczej. Teraz cała władza będzie w rękach PiS.

Otwiera to drogę do ferowania niesprawiedliwych wyroków, które mogą dotknąć każdego Obywatela i każdą Obywatelkę. W nowym systemie sędziowie będą pod stałym politycznym naciskiem i kontrolą. Obywatelki i Obywatele zostaną pozbawieni szans obrony swoich praw przed bezstronnym sądem. Podważa to również zaufanie do uczciwości wyborów, bo to Sąd Najwyższy stwierdza ich ważność. Niezawisły Sąd Najwyższy jest niezbędny do funkcjonowania demokratycznego systemu wielopartyjnego.

PiS konsekwentnie realizuje politykę państwa totalnego. Robi to przez zaskoczenie. Sposób i czas przeprowadzenia zmian zostały wybrane z premedytacją, tak aby zminimalizować ewentualny opór społeczny. Niezawisły i niezależny wymiar sprawiedliwości, będący hamulcem dla samowoli władzy wykonawczej, jest dla PiS jedynie zawalidrogą, którą jak najszybciej trzeba usunąć.

Potrzebna jest reforma sądów, która będzie wypracowana w duchu politycznego konsensusu i z udziałem całego społeczeństwa. Musi ona szanować reguły demokratycznego państwa prawnego.

Partia Zieloni będzie zdecydowanie bronić niezawisłego sądownictwa wspólnie ze wszystkimi demokratycznymi siłami.

Marek Kossakowski

Małgorzata Tracz

przewodniczący Partii Zieloni

14 lipca 2017 r.