fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Solidarność z osobami z niepełnosprawnością! Podpisz petycję

Partia Zieloni apeluje do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne zrealizowanie wszystkich postulatów Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, którzy wraz z podopiecznymi protestują w Sejmie od 20 kwietnia 2018 r.

Pomorskie koło Zielonych przygotowało petycję do Mateusza Morawieckiego o akceptację warunków strajkujących rodziców. Podpisz ją – bądź częścią lepszej zmiany w Polsce!

 

PETYCJA DO PREZESA RADY MINISTRÓW PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

ZIELONI SOLIDARNI Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI!

Partia Zieloni apeluje do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne zrealizowanie wszystkich postulatów

Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, którzy wraz z podopiecznymi protestują w Sejmie od 20 kwietnia 2018 r., a w szczególności:

  1. Wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 lat w kwocie 500 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego;
  2. Zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną;
  3. Zrównania zasiłku pielęgnacyjnego, który obecnie wynosi 153 zł z dodatkiem pielęgnacyjnym w kwocie 215,84 zł z ZUS, waloryzowanego co roku;
  4. Przyznania darmowych nielimitowanych pieluch, rurek, cewników, leków oraz innych środków niezbędnych do pielęgnacji osoby leżącej;
  5. Zniesienia ubezwłasnowolnienia i wprowadzenia w jego miejsce instytucji opiekuna medycznego w osobie rodzica lub innej osoby bliskiej;
  6. Powrotu nauczania indywidualnego do szkoły dla osób z niepełnosprawnością, które realizują obowiązek szkolny;
  7. Prawa do bezpłatnej rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych i sanatoriów dla dzieci z niepełnosprawnością od urodzenia i wczesnego dzieciństwa, bez względu na wiek;
  8. Zapewnienia świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością oraz rodziców/opiekunów niepełnosprawnych dorosłych z niepełnosprawnością na równi z pensją minimalną – bez względu na to, kiedy ich podopieczni stali się niezdolni do samodzielnej egzystencji – jako dzieci czy jako dorośli;
  9. Wyrównanie renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego osób z niepełnosprawnością, które stały się niezdolne do samodzielnej egzystencji będąc już w dorosłym wieku, do poziomu renty socjalnej osób z niepełnosprawnością od dziecka;
  10. Wprowadzenie systemu opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnością niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, które nie mogą liczyć na opiekę ze strony rodzica lub członka rodziny;

Lista postulatów protestujących opiekunów dotyczy zapewnienia ze strony państwa usług podstawowych i fundamentalnych dla sprawowania należytej opieki nad osobami z niepełnosprawnością, gwarantujących zgodne z najnowszymi standardami leczenie, opiekę okołomedyczną i rehabilitację. Dodatek rehabilitacyjny oraz zwiększenie kwoty z tytułu zasiłków i innych form wsparcia finansowego ze strony państwa, w tym wysokości renty socjalnej są niezbędne do godnego życia i zapewnienia osobom z niepełnosprawnością należnego im komfortu socjalnego. Domagamy się dla osób z niepełnosprawnością prawa do edukacji włączającej, realizowanej w formie nauczania indywidualnego na terenie szkoły, co zagwarantuje uczniom z niepełnosprawnością integrację i umożliwi tworzenie – niezbędnych dla właściwego funkcjonowania – więzi społecznych. W dyskusji na temat praw osób z niepełnosprawnością trzeba skupić się na głosie środowisk pracujących z tymi osobami od lat, alarmującymi o skandalicznych zaniechaniach medycznych, rehabilitacyjnych i socjalnych, które wpędzają te grupę w biedę, izolację społeczną i skazują na wykluczenie.

Żądamy dla osób z niepełnosprawnością pełnej dostępności zarówno do usług zdrowotnych, jak i do oferty edukacyjnej, w tym adaptacji zawodowej, która umożliwi im integrację społeczną i dostosowaną do indywidualnych możliwości i predyspozycji włączającą aktywność zawodową. Apelujemy do rządzących o wypracowanie i wdrożenie regulacji służących integracji społecznej osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz zwiększeniu aktywności społecznej i uzawodowienia tej grupy. Postulujemy stworzenie sieci wsparcia dla ich opiekunów w postaci profesjonalnych placówek opiekuńczo-edukacyjnych, zapewniających komplementarne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, która pozwoli odciążyć i wesprzeć rodziców i opiekunów w sprawowaniu całodobowej, angażującej opieki, a im samym zagwarantuje profesjonalną rehabilitację, terapię, integrację społeczną i rozwój.

Dotychczasowe rozmowy przedstawicieli władz, w tym członków Rady Ministrów z Komitetem Protestacyjnym Rodziców Osób Niepełnosprawnych nie przyniosły oczekiwanych przez Komitet rezultatów, a rodzice i same osoby z niepełnosprawnością są zmuszone do protestu w warunkach urągających ludzkiej godności i zagrażających zdrowiu. Do głosu w tej sprawie nie mogą dojść środowiska zajmujące się świadczeniem opieki medycznej i społecznej osobom z niepełnosprawnością, gdyż rząd nie bierze pod uwagę ich głosu wsparcia dla protestujących.

Obecna sytuacja godzi m.in. w prawa pacjenta, które są częścią praw człowieka. Nie ma zgody z naszej strony na upokarzające traktowanie osób z niepełnosprawnością przez rządzących. Apelujemy o natychmiastowe spełnienie postulatów Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, co pozwoli zakończyć sejmowy protest.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego apelu. Jednocześnie oczekujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się rzetelna debata na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, podczas której Rada Ministrów przedstawi systemowy program trwałych rozwiązań opiekuńczo-terapeutycznych i edukacyjnych dla osób w każdym wieku.

Solidaryzując się z opiekunami osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie, oczekujemy od rządu spełnienia wszystkich ich postulatów.

Solidarność z osobami z niepełnosprawnością!

  

Szanowny Panie Premierze

Podzielając postulaty Partii Zieloni apeluję do Pana o niezwłoczne zrealizowanie wszystkich postulatów Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, którzy wraz z podopiecznymi protestują w Sejmie od 20 kwietnia 2018 r., a w szczególności:

1. Wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 lat w kwocie 500 zł miesięcznie, bez kryterium dochodowego;

2. Zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną;

3. Zrównania zasiłku pielęgnacyjnego, który obecnie wynosi 153 zł z dodatkiem pielęgnacyjnym w kwocie 215,84 zł z ZUS, waloryzowanego co roku;

4. Przyznania darmowych nielimitowanych pieluch, rurek, cewników, leków oraz innych środków niezbędnych do pielęgnacji osoby leżącej;

5. Zniesienia ubezwłasnowolnienia i wprowadzenia w jego miejsce instytucji opiekuna medycznego w osobie rodzica lub innej osoby bliskiej;

6. Powrotu nauczania indywidualnego do szkoły dla osób z niepełnosprawnością, które realizują obowiązek szkolny;

7. Prawa do bezpłatnej rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych i sanatoriów dla dzieci z niepełnosprawnością od urodzenia i wczesnego dzieciństwa, bez względu na wiek;

8. Zapewnienia świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością oraz rodziców/opiekunów niepełnosprawnych dorosłych z niepełnosprawnością na równi z pensją minimalną - bez względu na to, kiedy ich podopieczni stali się niezdolni do samodzielnej egzystencji - jako dzieci czy jako dorośli;

9. Wyrównanie renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego osób z niepełnosprawnością, które stały się niezdolne do samodzielnej egzystencji będąc już w dorosłym wieku, do poziomu renty socjalnej osób z niepełnosprawnością od dziecka;

10. Wprowadzenie systemu opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnością niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, które nie mogą liczyć na opiekę ze strony rodzica lub członka rodziny;

Lista postulatów protestujących opiekunów dotyczy zapewnienia ze strony państwa usług podstawowych i fundamentalnych dla sprawowania należytej opieki nad osobami z niepełnosprawnością, gwarantujących zgodne z najnowszymi standardami leczenie, opiekę okołomedyczną i rehabilitację. Dodatek rehabilitacyjny oraz zwiększenie kwoty z tytułu zasiłków i innych form wsparcia finansowego ze strony państwa, w tym wysokości renty socjalnej są niezbędne do godnego życia i zapewnienia osobom z niepełnosprawnością należnego im komfortu socjalnego. Domagamy się dla osób z niepełnosprawnością prawa do edukacji włączającej, realizowanej w formie nauczania indywidualnego na terenie szkoły, co zagwarantuje uczniom z niepełnosprawnością integrację i umożliwi tworzenie – niezbędnych dla właściwego funkcjonowania – więzi społecznych. W dyskusji na temat praw osób z niepełnosprawnością trzeba skupić się na głosie środowisk pracujących z tymi osobami od lat, alarmującymi o skandalicznych zaniechaniach medycznych, rehabilitacyjnych i socjalnych, które wpędzają te grupę w biedę, izolację społeczną i skazują na wykluczenie.

Żądamy dla osób z niepełnosprawnością pełnej dostępności zarówno do usług zdrowotnych, jak i do oferty edukacyjnej, w tym adaptacji zawodowej, która umożliwi im integrację społeczną i dostosowaną do indywidualnych możliwości i predyspozycji włączającą aktywność zawodową. Apelujemy do rządzących o wypracowanie i wdrożenie regulacji służących integracji społecznej osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnościami oraz zwiększeniu aktywności społecznej i uzawodowienia tej grupy. Postulujemy stworzenie sieci wsparcia dla ich opiekunów w postaci profesjonalnych placówek opiekuńczo-edukacyjnych, zapewniających komplementarne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, która pozwoli odciążyć i wesprzeć rodziców i opiekunów w sprawowaniu całodobowej, angażującej opieki, a im samym zagwarantuje profesjonalną rehabilitację, terapię, integrację społeczną i rozwój.

Dotychczasowe rozmowy przedstawicieli władz, w tym członków Rady Ministrów z Komitetem Protestacyjnym Rodziców Osób Niepełnosprawnych nie przyniosły oczekiwanych przez Komitet rezultatów, a rodzice i same osoby z niepełnosprawnością są zmuszone do protestu w warunkach urągających ludzkiej godności i zagrażających zdrowiu. Do głosu w tej sprawie nie mogą dojść środowiska zajmujące się świadczeniem opieki medycznej i społecznej osobom z niepełnosprawnością, gdyż rząd nie bierze pod uwagę ich głosu wsparcia dla protestujących.

Obecna sytuacja godzi m.in. w prawa pacjenta, które są częścią praw człowieka. Nie ma zgody z naszej strony na upokarzające traktowanie osób z niepełnosprawnością przez rządzących. Apelujemy o natychmiastowe spełnienie postulatów Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, co pozwoli zakończyć sejmowy protest.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego apelu. Jednocześnie oczekujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się rzetelna debata na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, podczas której Rada Ministrów przedstawi systemowy program trwałych rozwiązań opiekuńczo-terapeutycznych i edukacyjnych dla osób w każdym wieku.

Solidaryzując się z opiekunami osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie, oczekujemy od rządu spełnienia wszystkich ich postulatów.

**twój podpis**

Wyślij
161 signatures = 16% cel
0
1,000

Udostępnij