fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Deklaracja Liverpoolska

Deklaracja przyjęta na wspólnym kongresie Partii Zielonych Anglii i Walii, Europejskiej Partii Zielonych oraz Globalnych Zielonych w Liverpoolu, 2 kwietnia 2017 r.

Zieloni: Światowy ruch, wspólna wizja

Światu grożą niebezpieczne i niepokojące trendy. Wiele osób i organizacji zamierza jednak podjąć walkę ze zrodzonymi przez nie wyzwaniami. Globalni Zieloni chcą zmienić rzeczywistość, tak by zapewnić zrównoważoną, sprawiedliwą, spokojną, wolną i demokratyczną przyszłość dla ludzkości i Ziemi. Aby to osiągnąć, braliśmy udział w niezliczonych bitwach o nasze wspólne wartości. Teraz zobowiązujemy się, by w przyszłości współpracować jeszcze mocniej na rzecz gruntownych przemian, tak żebyśmy mogli oddać przyszłym pokoleniom pożyczony od nich świat

Narastające kryzysy ekologiczne, konflikty i nierówności budzą pragnienie politycznych i społecznych zmian. Autorytarni przywódcy i prawicowi politycy bez skrupułów wykorzystują to niezadowolenie. Przy użyciu populistycznych metod, obarczają winą za praktycznie wszystkie problemy mniejszości, dysydentów oraz „innych”, zwłaszcza migrantów i azylantów. Putin, Trump, Erdogan, Duterte i im podobni przywódcy, odpowiadając na prawdziwe problemy, takie jak zmiany klimatu, polityka zaciskania pasa, czy podziały społeczne, oferują urojone rozwiązania. My, Zieloni, stanowimy tego przeciwieństwo. Chcemy zastąpić strach nadzieją, nienawiść -współczuciem, a rasizm – szacunkiem dla wszystkich.

Zielona polityka oferuje zarówno wizję, jak i praktyczne rozwiązania. Wierzymy w społeczeństwo, które uznaje różnorodność, promuje pokój, buduje prawdziwą demokrację, zwalcza nierówności, a przede wszystkim szanuje zarówno przyrodę, jak i los przyszłych pokoleń. Te wartości są wspólne dla wszystkich zielonych partii na całym świecie. Szanując różnorodność poszczególnych partii, podkreślamy jednak łączące je zasady oraz sposoby wcielania ich w życie.

ZMIANY KLIMATU

Zmiany klimatu to największe zagrożenie, jakiemu musimy stawić czoło. To niebezpieczeństwo dla ludzi, całego społeczeństwa, środowiska oraz naszej przyszłości. My, Zieloni, zobowiązujemy się do szybkich działań w odpowiedzi na to zagrożenie, tak aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego. Chcemy, żeby ludzkość była w stanie ograniczyć globalny wzrost temperatur do poziomu nie więcej niż 1,5 stopnia powyżej średniej sprzed rewolucji przemysłowej.

Czysty prąd dla wszystkich

Naszą planetę może zasilać Słońce, wiatr i inne źródła odnawialne. Zieloni pracują nad tym, aby dać każdemu i każdej dostęp do czystej energii. Domagamy się jednocześnie rezygnacji z energetyki jądrowej. Odrzucamy również pomysły budowy nowych wielkich zapór wodnych oraz produkcji energii z biomasy na skalę przemysłową.

Zostawmy paliwa kopalne w ziemi

My, Zieloni, naciskamy na kraje G20, żeby do 2020 r. wycofały się z subsydiowania wydobycia paliw kopalnych. Chcemy również, by rządy oraz władze publiczne wszystkich szczebli porzuciły dalsze inwestowanie w tę gałąź energetyki. Zieloni sprzeciwiają się szczelinowaniu hydraulicznemu, budowie nowych kopalń węgla lub rozbudowie istniejących oraz wydobyciu ropy i gazu z dna morskiego.

Chrońmy lasy

Lasy naturalne, podobnie jak inne typy środowiska naturalnego, są częścią rozwiązania problemu zmian klimatu,. Zieloni będą je chronić.

Wyrównajmy szkody

My, Zieloni, zobowiązujemy się do wsparcia krajów szczególnie narażonych na szkody powstałe w wyniku zmian klimatu. Pomożemy w pozyskiwaniu środków na wyrównanie tych szkód, uwzględniając przy tym możliwości, które daje prawo międzynarodowe.

EKOLOGIA

Naturalne systemy, od których zależy całe życie na Ziemi, są niszczone, zanieczyszczane oraz degradowane w bezprecedensowym tempie. Bez pilnej i głębokiej zmiany zachowań ludzkości i osadzenia ich w zrównoważonych granicach, skutki mogą być katastrofalne. Zieloni mają wyjątkową pozycję, aby przewodzić zbiorowym wysiłkom na rzecz przywrócenia równowagi ekologicznej i adaptacji do zmieniających się warunków, działając zarówno lokalnie, jak i na poziomie całego świata.

Chrońmy i odtwarzajmy przyrodę

My, Zieloni, zobowiązujemy się do ochrony i odtwarzania różnorodności biologicznej  oraz krytycznie ważnych ekosystemów, w tym lasów, oceanów, czap polarnych i lodowców.

Zmieńmy systemy służące ludzkości

My, Zieloni, promujemy ekologiczną gospodarkę i zapewnienie ludzkości dostępu do żywności, wody i usług miejskich na zrównoważonych zasadach. Zieloni działają na rzecz równowagi i trwałości ekologicznej. Występujemy w imieniu zwierząt, upominając się o współczucie człowieka dla innych gatunków oraz zwalczając przemysłową hodowlę i inne formy okrucieństwa.

DEMOKRACJA

Bez dobrze działającej demokracji nie odpowiemy na wyzwania klimatyczne, ekologiczne, ani spoleczne. Wierzymy, że to dzięki demokracji uczestniczącej obywatelki i obywatele mogą znaleźć rozwiązania problemów, wobec których stoimy.

Demokracja to reprezentacja

My, Zieloni, zobowiązujemy się do usunięcia barier ograniczających reprezentację polityczną, takich jak wysokie opłaty za kandydowanie, czy wyśrubowane zasady rejestracji partii, oraz do wprowadzenia systemu reprezentacji proporcjonalnej. Potępiamy antydemokratyczne praktyki, takie jak rządy jednopartyjne czy dożywotnia prezydentura. Zieloni będą uczestniczyć w wyborczych misjach obserwacyjnych tam, gdzie to możliwe.

Wprowadźmy w pełni kobiety do polityki

My, Zieloni, będziemy współpracować na rzecz likwidacji barier uczestnictwa kobiet w polityce i zapewnienia równego udziału kobiet we wszystkich wymiarach życia politycznego. Wzmocnimy i będziemy wspierać pracę sieci Global Greens Women’s Network.

Zaangażujmy młodych ludzi w politykę

My, Zieloni, będziemy aktywnie zachęcać młodych ludzi do uczestnictwa we wszystkich życia politycznego. Wspólnie z globalną siecią Młodych Zielonych – Global Young Greens, wzmocnimy znaczenie młodych ludzi w systemie demokracji uczestniczącej.

Znowu uruchomimy Zieloną Tarczę

Zielona Tarcza (Green Shield),to zainicjowany w 2001 roku program mobilizacji zielonych parlamentarzystów i działaczek w obronie Zielonych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie. Jest to mechanizm wywierania nacisku na rządy wszędzie tam, gdzie ludzie są więzieni, torturowani, pozbawiani praw lub żyją w skrajnym zagrożeniu.

Władza dla rządów, nie korporacji

My, Zieloni, będziemy odzyskiwać przestrzeń publiczną i władzę z rąk korporacji oraz odbierzemy im przewagę nad demokracją. Wykreślimy z umów handlowych postanowienia umożliwiające zagranicznym korporacjom pozywanie państw przed tajne trybunały działające poza krajowym porządkiem prawnym (mechanizmy Investor State Dispute Settlement -ISDS).

My, Zieloni, zobowiązujemy się do współpracy przeciw eksploatacji środowiska i szkodom wyrządzanym przez ponadnarodowe i lokowane za granicą korporacje, takie jak kanadyjskie firmy wydobywcze w Ameryce Łacińskiej, czy firma Shell w Nigerii. W szczególności będziemy ujawniać działania i wpływy tych korporacji działając w parlamentach ich krajów pochodzenia.

Brońmy społeczeństwa obywatelskiego

My, Zieloni, bronimy prawa do samostanowienia dla każdego człowieka i każdej grupy społecznej oraz prawa do społecznej samoorganizacji. Doceniamy każdy krok powiększający przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego i działających w jego ramach organizacji. Sprzeciwiamy się wszelkim naruszeniom tej przestrzeni przez reżimy lub tendencje autorytarne.

Brońmy wolnych mediów

My, Zieloni, promujemy respektowanie wolności mediów i wszelkich swobód obywatelskich. Potępiamy nielegalne zatrzymania dziennikarzy i represje wobec niezależnych mediów.

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA

My, Zieloni, opowiadamy się za równiejszym społeczeństwem. Nierówności są szkodliwe dla wszystkich, a drastyczne rozbieżności w dochodach i podziale bogactwa zwiększają ubóstwo i prowadzą do rozkładu tkanki społecznej. Choć globalizacja stworzyła wspaniałe warunki i nowe możliwości społecznego postępu, jej ciemną stroną jest skupienie bogactwa i władzy w rękach niewielkiej mniejszości. Inkluzywność i równość to klucz do poprawy jakości życia dla wszystkich.

Płeć i tożsamość seksualna

My, Zieloni, promujemy wyzwolenie i różnorodność. Odrzucamy model społeczeństwa, w którym kobiety nie są w pełni równe, i przyjmujemy podmiotowość kobiet jako podstawę zielonych wartości. Uznajemy, że płeć nie jest binarna, a tożsamości płciowe są zróżnicowane. Zieloni od dawna promują równe prawa dla społeczności gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transseksualnych oraz interseksualnych.

Migracja i uchodźcy

My, Zieloni, bronimy prawa do ubiegania się o azyl oraz upominamy się o prawa dla imigrantów. Odrzucamy politykę czynienia z nich kozła ofiarnego. Zmiany klimatu globalne nierówności, wojny i konflikty polityczne przyspieszają wzrost liczby uchodźców i uchodźczyń. Rządy na całym świecie, zwłaszcza w krajach najbogatszych, mają obowiązek zajęcia się przyczynami wymuszonych migracji oraz pomocy w dostarczeniu rozwiązań.

Sprawiedliwość podatkowa

My, Zieloni, zobowiązujemy się do walki z unikaniem opodatkowania na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Zapewnimy, że korporacje i ludzie zamożni będą płacić tyle, ile powinni. Zieloni odrzucają warunki, które pozwoliły ośmiu najbogatszym osobom zgromadzić tyle samo lub więcej majątku, co połowie ludzkości.

Edukacja

My, Zieloni, bronimy prawa każdej osoby do dobrego i bezpłatnego wykształcenia. Zieloni promują międzynarodową wymianę młodzieży jako ważną część wychowania do demokracji i współpracy między narodami. Ponieważ warunki pracy wciąż się zmieniają, ludzie niezależnie od wieku muszą mieć zapewnioną możliwość kształcenia ustawicznego.

Sprawiedliwe zmiany

My, Zieloni, zobowiązujemy się do umożliwienia ludziom i społecznościom przystosowania się do dotyczących ich zmian w charakterze i podziale pracy, wywołanych przez wymagania ekologiczne, rewolucję cyfrową i mechanizację.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

My, Zieloni, chcemy zbudować nową gospodarkę – gospodarkę opartą na ludziach, tworzoną przez ludzi i skierowaną dla ludzi. Będzie to gospodarka, która chroni ekosystemy i szanuje przyrodę.

Transformacja gospodarcza

My, Zieloni, aktywnie promujemy strategie transformacji gospodarczej przemysłu, usług i rolnictwa, które łączą sukces ekonomiczny z wymogami równowagi i trwałości zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Strategie te ograniczają także monopole, przywileje i władzę korporacji oraz grabież ziemi.

Życie na miarę planety

Nieskończony wzrost gospodarczy jest niemożliwy. My, Zieloni, zobowiązujemy się do aktywnej i pilnej współpracy na rzecz zmiany zachowań ludzkości, tak żeby mogła ona żyć w bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni w granicach możliwości Ziemi.

Rozwój innowacji społecznych

Zielona kultura sprzeciwia się konsumeryzmowi. Zieloni wspierają gospodarkę obiegu zamkniętego, opartą na łatwości ponownego używania, napraw i recyklingu produktów. Popieramy gospodarkę społeczną w formie kooperatyw i podobnych instytucji opartych na idei wspólnej własności. Chcemy gospodarki, która pomaga większości.

POKÓJ

Kwestie ekologiczne, sprawiedliwość społeczna, demokracja i pokój są ze sobą powiązane. Tylko tam, gdzie ludzie sprawują demokratyczną kontrolę i cieszą się prawami obywatelskimi i prawami człowieka, w tym prawami kobiet, istnieją możliwości pokojowego rozwiązywania sporów. Ludzkość musi, jak pisała Elinor Ostrom, „na wielu poziomach wypracować reguły umożliwiające jej z upływem czasu adaptację, naukę i zmianę” , tak aby przekazać swoje dziedzictwo przyszłym pokoleniom.

Świat wolny od atomu

My, Zieloni, będziemy działać na rzecz zakończenia wydobycia, eksportu i używania uranu oraz prowadzić kampanie na rzecz rozbrojenia jądrowego.

Rządy prawa

My, Zieloni, będziemy utrzymywać i rozwijać wielostronny ład międzynarodowy z ONZ jako jego podstawą. Odrzucamy model stosunków międzynarodowych, w którym silni postępują zgodnie z własnym życzeniem, a słabi muszą podporządkować się woli silnych.

Sprawiedliwy handel

Sprawiedliwy handel jest warunkiem koniecznym dla pokojowego rozwoju międzynarodowego. My, Zieloni, sprzeciwiamy się wyzyskowi poprzez handel niszczący tkankę społeczną.

Świat bez militaryzacji

My, Zieloni, odrzucamy militaryzację stosunków międzynarodowych. Nigdy nie zaakceptujemy użycia środków wojskowych do zmiany granic lub odebrania ludziom wolności.