Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Historyczny Zielony Manifest

Przyj臋ty na Zje藕dzie Za艂o偶ycielskim partii Zieloni 2004 w dniach 6-7 wrze艣nia 2003 roku w Warszawie.

Jeste艣my grup膮 wywodz膮cych si臋 z聽r贸偶nych 艣rodowisk ludzi, dla kt贸rych聽podstawowymi warto艣ciami s膮 poszanowanie praw cz艂owieka i聽respektowanie zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju spo艂ecznego, ekologicznego i聽gospodarczego, a聽zw艂aszcza:

  • sprawiedliwo艣膰 i聽solidarno艣膰 spo艂eczna,
  • spo艂ecze艅stwo i聽pa艅stwo obywatelskie,
  • ochrona 艣rodowiska i聽jego zasob贸w dla przysz艂ych pokole艅,
  • r贸wny status p艂ci i聽wieku,
  • poszanowanie r贸偶norodno艣ci narodowej, kulturowej i聽religijnej,
  • poszanowanie praw mniejszo艣ci,
  • rozwi膮zywanie konflikt贸w bez聽u偶ycia przemocy.

Wi臋kszo艣膰 z聽nas pracowa艂a na聽rzecz tych warto艣ci w聽ruchu pozarz膮dowym; dotychczasowe do艣wiadczenia sprawi艂y, 偶e聽podj臋li艣my decyzj臋 o聽zaanga偶owaniu si臋 w聽dzia艂alno艣膰 polityczn膮.

Tworzymy parti臋 Zielonych, kt贸ra聽b臋dzie skutecznym narz臋dziem wzmacniania tych warto艣ci w聽Polsce, a聽poprzez swoje dzia艂ania przywr贸ci polityce wymiar moralny i聽obywatelski. Buduj膮c formacj臋 europejskich Zielonych b臋dziemy podejmowa膰 starania, aby wyznawane przez聽nas warto艣ci nada艂y wyra藕ny kierunek polityce Unii Europejskiej.

Prawa cz艂owieka i聽zr贸wnowa偶ony rozw贸j nie聽ko艅cz膮 si臋 na聽Unii Europejskiej, dlatego b臋dziemy wsp贸艂pracowa膰 ze聽wszystkimi, kt贸rzy聽dzia艂aj膮 na聽rzecz tych warto艣ci na聽艣wiecie.

Nic o聽nas bez聽nas 鈥 spo艂ecze艅stwo obywatelskie

Uznajemy demokracj臋 za聽jedn膮 z聽kluczowych warto艣ci, godn膮 poszanowania i聽obrony. Demokracja potrzebuje jednak obywateli 鈥 bez聽ich aktywnego udzia艂u jest tylko聽rytua艂em. Dlatego wszystkie organy pa艅stwa oraz聽wszystkie si艂y polityczne powinny j膮 wspiera膰 i聽chroni膰. Zagro偶eniem dla demokracji jest kryzys pa艅stwa. Uwa偶amy, 偶e聽silne i聽sprawne pa艅stwo jest gwarantem wolno艣ci obywatelskich i聽stwarza niezb臋dn膮 przestrze艅 do聽realizacji potrzeb ludzi oraz聽wyzwala aktywno艣膰 spo艂eczn膮 obywateli.

Z聽niepokojem stwierdzamy, 偶e聽demokracja jest obecnie zagro偶ona przez聽manipulacje opini膮 publiczn膮 przy wykorzystaniu medi贸w przez聽grupy interes贸w, populizm polityczny i聽korupcj臋.

Demokracja musi zosta膰 rozszerzona i聽wzmocniona tak, aby decyzje polityczne nie聽zapada艂y ponad g艂owami ludzi. Dlatego konieczne jest zapewnienie powszechnej edukacji obywatelskiej i聽d膮偶enie do聽demokracji uczestnicz膮cej poprzez umo偶liwienie obywatelom dost臋pu do聽informacji i聽gwarancji kontroli w艂adzy publicznej.

Demokracja p艂ci

Kobiety i聽m臋偶czy藕ni nie聽s膮 traktowani w聽r贸wnoprawny spos贸b ani w聽sferze prywatnej, ani na聽scenie publicznej. Dyskryminacja kobiet ma r贸偶ne postacie, ale聽najjaskrawiej przejawia si臋 w聽braku proporcjonalnej reprezentacji kobiet w聽偶yciu publicznym oraz聽na rynku pracy. Demokracja bez聽kobiet to聽p贸艂 demokracji.

Uznajemy, 偶e聽jedn膮 z聽podstawowych mo偶liwo艣ci zwalczenia dyskryminacji ze聽wzgl臋du na聽p艂e膰 jest zapewnienie kobietom i聽m臋偶czyznom r贸wnych szans i聽mo偶liwo艣ci samorealizacji w聽sferze spo艂ecznej, politycznej, gospodarczej i聽w聽rodzinie.

Doceniaj膮c wk艂ad, jaki wnios艂y organizacje feministyczne w聽Polsce w聽wyr贸wnywanie statusu kobiet i聽m臋偶czyzn, popieramy prawo do聽proporcjonalnej reprezentacji kobiet w聽偶yciu publicznym. Prawo to聽nale偶y zapewni膰 przez聽ustanowienie parytetu kobiet i聽m臋偶czyzn na聽listach kandydat贸w do聽cia艂 przedstawicielskich oraz聽poprzez wprowadzanie mechanizm贸w wyr贸wnuj膮cych udzia艂 kobiet i聽m臋偶czyzn w聽innych organach w艂adzy.

Patriarchalny model spo艂eczno-kulturowy jest uci膮偶liwy zar贸wno dla kobiet, jak i聽dla m臋偶czyzn, narzucaj膮c im okre艣lone role, nie聽zawsze zgodne z聽ich wol膮. Popieramy tworzenie warunk贸w partnerskiego podzia艂u praw i聽obowi膮zk贸w kobiet i聽m臋偶czyzn w聽rodzinie i聽spo艂ecze艅stwie w聽zakresie godzenia rodzicielstwa z聽karier膮 zawodow膮 i聽spo艂eczn膮. Nasz膮 intencj膮 jest zmiana wzorca rezerwuj膮cego dla kobiet role przede wszystkim pracownic domowych i聽opiekunek dzieci, a聽m臋偶czyzn wypychaj膮cego z聽domu.

Jeste艣my za聽poszanowaniem prawa kobiet do聽艣wiadomego macierzy艅stwa, kt贸re oznacza decydowanie o聽tym czy, kiedy i聽ile mie膰 dzieci. Podkre艣lamy r贸wnie偶 wag臋 odpowiedzialnego ojcostwa. Uwa偶amy, 偶e聽aborcja nie聽mo偶e zast臋powa膰 antykoncepcji. Jednak偶e jeste艣my za聽doprowadzeniem do聽stanu, w聽kt贸rym prawo nie聽reguluje kwestii aborcji, pozostawiaj膮c miejsce dla indywidualnego moralnego rozstrzygni臋cia. Jeste艣my za聽powszechn膮 i聽nowoczesn膮 edukacj膮 seksualn膮 oraz聽za powszechn膮, finansowan膮 przez聽pa艅stwo dost臋pno艣ci膮 艣rodk贸w antykoncepcyjnych.

Opowiadamy si臋 za聽reform膮 systemu emerytalnego tak, aby sprawiedliwie uwzgl臋dnia艂 zasad臋 r贸wnych szans kobiet i聽m臋偶czyzn.

Bez聽przemocy

Sprzeciwiamy si臋 przemocy jako sposobowi rozwi膮zywania konflikt贸w. Ka偶da forma przemocy jest z艂em. Przemoc rodzi przemoc.

U偶ycie si艂y jest dopuszczalne jedynie po聽wyczerpaniu wszelkich 艣rodk贸w pokojowych oraz聽w聽sytuacji bezpo艣redniego zagro偶enia fundamentalnych warto艣ci, np.聽偶ycia ludzkiego lub praw cz艂owieka.

Zapobieganie konfliktom uwa偶amy za聽najskuteczniejsz膮 metod臋 unikni臋cia przemocy i聽zapewnienia pokoju. Uwa偶amy spo艂eczne przyzwolenie na聽przemoc w聽rodzinie za聽niedopuszczalne. Istotnym elementem zapobiegania przemocy w聽rodzinie jest podj臋cie przez聽pa艅stwo dzia艂a艅 zapewniaj膮cych rzeczywist膮 pomoc ofiarom przemocy oraz聽karanie jej sprawc贸w. Konieczna jest wsp贸艂praca organizacji pozarz膮dowych i聽instytucji pa艅stwa w聽zapobieganiu przemocy w聽rodzinie.

Niedopuszczalna jest milcz膮ca zgoda na聽艂amanie praw cz艂owieka w聽innych krajach w聽celu osi膮gni臋cia jakichkolwiek korzy艣ci oraz聽uzasadnianie bierno艣ci wobec przemocy istniej膮cymi r贸偶nicami kulturowymi.

Nikogo nie聽wolno zmusza膰 do聽pe艂nienia s艂u偶by wojskowej. Dlatego musi zosta膰 zapewniona mo偶liwo艣膰 odmowy pe艂nienia s艂u偶by wojskowej oraz聽mo偶liwo艣膰 zast臋pczej s艂u偶by cywilnej.

Zwierz臋 nie聽jest rzecz膮. Zwierz臋ta, jako odczuwaj膮ce istoty i聽wsp贸艂mieszka艅cy Ziemi, zas艂uguj膮 na聽szacunek i聽opiek臋. Dlatego sprzeciwiamy si臋 okrucie艅stwu wobec zwierz膮t.

Podporz膮dkowanie rynku dobru spo艂ecze艅stwa

Jeste艣my zwolennikami zr贸wnowa偶onej spo艂ecznie i聽ekologicznie gospodarki rynkowej. Uwa偶amy, 偶e聽rozw贸j gospodarczy nie聽jest warto艣ci膮 sam膮 w聽sobie. Ma on warto艣膰 tylko聽o聽tyle, o聽ile poprawia jako艣膰 偶ycia obecnych i聽przysz艂ych pokole艅 鈥 i聽nie mo偶na jej ocenia膰 jedynie w聽odniesieniu do聽konsumpcji materialnej. Uwa偶amy, 偶e聽model rozwoju gospodarczego za聽wszelk膮 cen臋, kt贸ry聽niszczy podstawy 偶ycia nast臋pnych generacji, dezintegruje spo艂eczno艣ci lokalne i聽sprowadza ludzi wy艂膮cznie do聽wymiaru konsument贸w, stanowi bezprecedensowe w聽dziejach zagro偶enie dla 艣rodowiska, jest z艂y i聽wymaga zmiany.

Dostrzegamy niesprawiedliwo艣ci tworzone przez聽kapitalizm korporacyjny, niszczenie 艣rodowiska i聽brak poszanowania dla praw cz艂owieka wynikaj膮ce z聽forsowania interes贸w mocarstw, pa艅stw totalitarnych i聽ponadnarodowych korporacji. Przeciwstawiamy si臋 strukturom oligarchicznym i聽monopolistycznym, oraz聽nier贸wnemu traktowaniu podmiot贸w gospodarczych przez聽pa艅stwo. Popieramy tzw. odpowiedzialny biznes we聽wszelkich sferach 偶ycia gospodarczego, w聽wymiarze krajowym i聽mi臋dzynarodowym. Opowiadamy si臋 za聽艣cis艂膮 kontrol膮 spo艂eczn膮 instytucji publicznych i聽pe艂n膮 jawno艣ci膮 ich dzia艂a艅 merytorycznych i聽finans贸w.

Dostrzegamy problemy wynikaj膮ce ze聽藕le rozumianej interwencji pa艅stwa w聽indywidualn膮 wolno艣膰 obywateli, funkcjonowanie spo艂ecze艅stwa i聽gospodarki. Rol膮 pa艅stwa jest wprowadzanie mechanizm贸w reguluj膮cych gospodark臋, eliminuj膮cych jej kr贸tkowzroczn膮 i聽szkodliw膮 ekspansj臋 przy jednoczesnym tworzeniu warunk贸w dla rozwoju ludzkiej przedsi臋biorczo艣ci, kreatywno艣ci i聽lokalnych inicjatyw. Miernikiem efektywno艣ci gospodarki powinien by膰 stopie艅 uwzgl臋dniania interesu wsp贸lnego, wype艂nianie kryteri贸w zr贸wnowa偶onego rozwoju, zmniejszanie nier贸wno艣ci w聽poziomie 偶ycia i聽tworzenie godnych miejsc pracy.

Niezb臋dne jest zwi臋kszanie 艣rodk贸w publicznych przeznaczanych na聽rozw贸j spo艂ecze艅stwa obywatelskiego.

Jeste艣my zaniepokojeni stanem polityki socjalnej pa艅stwa. B臋dziemy przeciwdzia艂a膰 zjawiskom marginalizacji coraz wi臋kszych grup spo艂ecznych i聽d膮偶y膰 do聽poprawy po艂o偶enia najgorzej sytuowanych. Wobec braku skutecznych instrument贸w w聽r臋kach pa艅stwa oraz聽rozszerzania si臋 zjawiska bezrobocia i聽bezdomno艣ci proponujemy oparcie na聽inicjatywach obywatelskich i聽organizacjach pozarz膮dowych. Realizuj膮c te dzia艂ania b臋dziemy kierowa膰 si臋 zasadami subsydialno艣ci i聽parytetowo艣ci.

艢wiadomi zagro偶enia wynikaj膮cego ze聽wzrostu zad艂u偶enia publicznego jeste艣my za聽szczeg贸艂ow膮 rewizj膮 wydatk贸w pa艅stwa oraz聽zwi臋kszeniem efektywno艣ci wykorzystania ka偶dej z艂ot贸wki wydanej z聽funduszy publicznych. Opowiadamy si臋 za聽uproszczeniem przepis贸w podatkowych w聽celu stworzenia klarownego i聽sprawiedliwego systemu obci膮偶e艅 fiskalnych i聽socjalnych.

Postulujemy uwzgl臋dnienie koszt贸w zewn臋trznych w聽rachunku ekonomicznym, likwidacj臋 spo艂ecznie i聽ekologicznie szkodliwych subwencji oraz聽reform臋 podatkow膮 polegaj膮c膮 na聽zwi臋kszeniu opodatkowania zasob贸w naturalnych, a聽zmniejszeniu opodatkowania pracy.

Spo艂ecze艅stwo wiedzy i聽r贸wnych szans

Nowoczesne spo艂ecze艅stwo informacyjne to聽szansa rozwoju cywilizacyjnego, ale聽jednocze艣nie powa偶ne zagro偶enie dla r贸偶norodno艣ci kulturowej i聽wolno艣ci jednostki. Opowiadamy si臋 za聽ochron膮 ludzkiego prawa do聽prywatno艣ci, a聽jednocze艣nie za聽prawem skutecznego i聽pe艂nego dost臋pu wszystkich obywateli do聽informacji publicznych. Wolno艣膰 informacji jest dobrem publicznym. Dost臋p do聽wiedzy oraz聽medi贸w publicznych jest prawem wolnych ludzi.

Media publiczne i聽prywatne odgrywaj膮 dzi艣 kluczow膮 rol臋 w聽kszta艂towaniu 艣wiatopogl膮du i聽postaw obywateli. Dlatego sprzeciwiamy si臋 traktowaniu medi贸w jedynie jako dzia艂alno艣ci biznesowej i聽widzimy konieczno艣膰 natychmiastowego otwarcia szerokiej publicznej dyskusji na聽temat nowej odpowiedzialno艣ci medi贸w w聽budowaniu spo艂ecze艅stwa obywatelskiego i聽promowaniu zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju.

Ekologia

Jeste艣my cz臋艣ci膮 natury, podobnie jak inne gatunki. My, ludzie ponosimy szczeg贸ln膮 odpowiedzialno艣膰 za聽jako艣膰 偶ycia oraz聽dobrobyt przysz艂ych pokole艅. Mo偶liwe jest to聽wy艂膮cznie pod聽warunkiem zachowania r贸偶norodno艣ci gatunk贸w na聽Ziemi.

Naszym celem jest zr贸wnowa偶ony rozw贸j, rozumiany jako harmonijny rozw贸j spo艂eczny, ekologiczny i聽ekonomiczny. Zr贸wnowa偶ony rozw贸j, zaspokajaj膮c potrzeby obecnego pokolenia, zapewni zachowanie warunk贸w do聽godnego 偶ycia nast臋pnych pokole艅. Zr贸wnowa偶ony rozw贸j wymaga interwencji w聽sfer臋 gospodarcz膮 oraz聽zapewnienia gwarantowanego konstytucyjnie prawa do聽偶ycia w聽czystym i聽zdrowym 艣rodowisku.

Obecny model konsumpcji i聽produkcji uniemo偶liwia zr贸wnowa偶ony rozw贸j. Opowiadamy si臋 za聽powi膮zaniem, w聽miar臋 mo偶liwo艣ci, lokalnej produkcji z聽lokaln膮 konsumpcj膮. Odpowiedzialno艣膰 za聽los Ziemi wymaga dzia艂a艅 na聽rzecz ochrony przyrody, klimatu i聽bior贸偶norodno艣ci oraz聽ograniczenia zanieczyszcze艅, zu偶ycia zasob贸w, degradacji 艣rodowiska.

Zwracamy uwag臋 na聽konieczno艣膰 racjonalizacji system贸w transportu zgodnie z聽zasad膮 zr贸wnowa偶onego rozwoju. Dostrzegamy szczeg贸ln膮 rol臋 kolei w聽poprawie sytuacji.

Integracja polityk sektorowych stanowi kluczowy element realizacji ekorozwoju. W聽szczeg贸lno艣ci dotyczy to聽polityki rolnej i聽rozwoju obszar贸w wiejskich oraz聽polityki transportowej.

Zr贸wnowa偶ony rozw贸j wymaga post臋pu i聽dba艂o艣ci o聽rzetelne badania naukowe.

Wobec zagro偶enia bior贸偶norodno艣ci oraz聽braku wiedzy na聽temat skutk贸w zdrowotnych 偶ywno艣ci modyfikowanej genetycznie, kieruj膮c si臋 zasad膮 przezorno艣ci opowiadamy si臋 przeciwko stosowaniu organizm贸w modyfikowanych genetycznie (GMO) w聽produkcji rolnej i聽hodowli.

Wspieranie realizacji zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju otwiera m.in.聽mo偶liwo艣ci innowacyjnych rozwi膮za艅 gospodarczych, wzrostu konkurencyjno艣ci oraz聽rozwoju ma艂ych i聽艣rednich przedsi臋biorstw.

Dostrzegamy konieczno艣膰 ochrony materialnego i聽niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

艢wiadomo艣膰 jest najlepszym obro艅c膮 warto艣ci ekologicznych i聽kulturowych przed聽ich degradacj膮, dlatego pobudzenie wra偶liwo艣ci spo艂ecznej i聽edukacja w聽tym wzgl臋dzie to聽naczelne zadanie pa艅stwa wspomaganego przez聽organizacje pozarz膮dowe.

Polska nier贸wnoprawnie traktuje swoje przestrzenne zasoby l膮dowe i聽morskie. Nasz kraj nie聽ko艅czy si臋 na聽pla偶y. Zasoby morskie to聽oko艂o 10% dodatkowej powierzchni 鈥 morska strefa wy艂膮czno艣ci ekonomicznej jest niczyja, bo podlega kilku resortom. Planowanie przestrzenne jako podstawowy instrument realizacji ekorozwoju nie聽mo偶e by膰 podporz膮dkowane wy艂膮cznie wzgl臋dom biznesowym. Postulujemy poszerzenie kompetencji Ministerstwa 艢rodowiska o聽przestrze艅 morsk膮 wraz z聽jej zasobami oraz聽opracowanie morskiej gospodarki przestrzennej.

Przestrze艅 dla mniejszo艣ci

Ka偶dy cz艂owiek nale偶y do聽jakiej艣 mniejszo艣ci. Wszyscy ludzie s膮 sobie r贸wni bez聽wzgl臋du na聽p艂e膰, religi臋, narodowo艣膰, orientacj臋 seksualn膮, ras臋, wiek czy聽pozycj臋 socjaln膮. Warunkiem istnienia przestrzeni dla mniejszo艣ci jest neutralno艣膰 艣wiatopogl膮dowa pa艅stwa. Uznajemy za聽konieczne zachowanie szacunku dla r贸偶nic narodowych, kulturowych, etnicznych, rasowych, religijnych i聽obyczajowych. Jeste艣my zwolennikami wprowadzania wobec mniejszo艣ci mechanizmu pozytywnej dyskryminacji.

Ka偶dy i聽ka偶da z聽nas ma prawo do聽w艂asnych wybor贸w 偶yciowych, o聽ile nie聽krzywdzi tym innych, w聽szczeg贸lno艣ci ma prawo do聽偶ycia zgodnie ze聽sw膮 orientacj膮 seksualn膮. Uznajemy prawo par homoseksualnych do聽zwi膮zk贸w rejestrowanych. Opowiadamy si臋 za聽prawem zwi膮zk贸w rejestrowanych, zar贸wno hetero, jak i聽homoseksualnych nie聽b臋d膮cych ma艂偶e艅stwami, do聽wsp贸lnych praw i聽obowi膮zk贸w cywilnych, podatkowych i聽maj膮tkowych. System edukacji powinien by膰 wolny od聽dyskryminacji ze聽wzgl臋du na聽orientacj臋 seksualn膮.

Uwa偶amy za聽konieczne zr贸wnanie szans 艣rodowisk spo艂ecznie dyskryminowanych, w聽tym os贸b niepe艂nosprawnych, uchod藕c贸w i聽imigrant贸w oraz聽os贸b starszych i聽os贸b wykluczonych. W聽szczeg贸lno艣ci trzeba zapewni膰 imigrantom prawa obywatelskie oraz聽prawo do聽azylu.

Polityka mi臋dzynarodowa 鈥 wsp贸艂praca dla dobra planety

Polityka mi臋dzynarodowa ma dla nas wymiar moralny. Dlatego uwa偶amy, 偶e聽podstaw臋 jej realizacji powinno stanowi膰 poszanowanie praw cz艂owieka, solidarno艣膰, tolerancja, samostanowienie, poszanowanie 偶ycia i聽godno艣ci ludzkiej a聽tak偶e zasada poszanowania prawa i聽um贸w mi臋dzynarodowych.

Opowiadamy si臋 za聽kompleksowym podej艣ciem do聽wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej charakterystycznym dla tradycji ruchu Zielonych, ze聽szczeg贸lnym naciskiem na聽kryteria integracji, samoograniczenia i聽wsp贸艂pracy multilateralnej.

Kwestie imigracji nale偶y rozwi膮zywa膰 w聽pierwszym rz臋dzie poprzez zapewnianie godnego 偶ycia ka偶dej osobie w聽jej w艂asnym kraju, a聽w聽przypadku konieczno艣ci opuszczenia ojczyzny, emigrantom nale偶y zapewni膰 prawa obywatelskie i聽prawo azylu.

Unia Europejska stanowi przestrze艅 dla wyznawanych przez聽nas warto艣ci, dlatego Zieloni aktywnie uczestnicz膮 w聽tworzeniu polityki wsp贸lnot europejskich.

Unia Europejska oparta na聽solidarno艣ci i聽wsp贸艂pracy kraj贸w cz艂onkowskich stanowi jedn膮 z聽si艂 r贸wnowa偶膮cych negatywne aspekty post臋puj膮cej globalizacji opartej na聽hegemonii mocarstw. Wchodzimy do聽Unii po聽to, 偶eby聽j膮 zmieni膰 i聽偶eby uzyska膰 wp艂yw na聽kszta艂t i聽warunki 偶ycia w聽przysz艂ej wsp贸lnej Europie. Naszym wk艂adem jest wola dalszej poprawy w聽stosunkach bilateralnych mi臋dzy Polsk膮 a聽Niemcami.

Widzimy szczeg贸ln膮 rol臋 gospodarczego i聽intelektualnego potencja艂u polskiej emigracji w聽procesie rozwoju gospodarczego Polski, naszej my艣li naukowej i聽promocji naszej kultury.

Jeste艣my zwolennikami dalszego poszerzania Unii Europejskiej. Dostrzegamy kluczow膮 rol臋 Polski jako nowego cz艂onka Unii Europejskiej w聽relacjach tej聽ostatniej z聽krajami le偶膮cymi na聽wsch贸d od聽Polski, a聽w聽szczeg贸lno艣ci z聽Ukrain膮 i聽Bia艂orusi膮.

Aby zapewni膰 rzeczywisty zr贸wnowa偶ony rozw贸j Europy konieczna jest reforma niekt贸rych polityk Unii Europejskiej, w聽szczeg贸lno艣ci Wsp贸lnej Polityki Rolnej, polityki transportowej i聽innych.