fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”) informujemy, co następuje.

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest partia polityczna Partia Zieloni z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 1b/22, 00-539, Warszawa, adres e-mail: [email protected]

Partia Zieloni przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Za przestrzeganie tej polityki i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych: [email protected].

Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane  na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu przesyłania, w ramach newslettera,  bieżących informacji i aktualności dotyczących działalności Partii Zieloni, a także w celu ewentualnego wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres udzielonej przez Pana / Panią zgody, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.

Pana / Pani dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, bądź podmiotów, wobec których Administrator będzie zobowiązany przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (i przesyłanie newslettera) w każdym czasie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi newslettera.

Dane nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.