Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Karta Europejskich Zielonych

Zasady, kt贸rymi kieruje si臋 Europejska Partia Zielonych (EPZ),

przyj臋te podczas II Kongresu EPZ w dniach 13-14 pa藕dziernika 2006 roku w Genewie

 

POBIERZ WERSJ臉 ANGIELSK膭 (PDF)

 

Kim jeste艣my

Europejscy Zieloni z dum膮 podejmuj膮 dzia艂ania na rzecz zr贸wnowa偶onego rozwoju mieszka艅c贸w Ziemi, na rzecz modelu modernizacji szanuj膮cego prawa cz艂owieka i zbudowanego na gruncie warto艣ci odpowiedzialno艣ci ekologicznej, wolno艣ci, sprawiedliwo艣ci, poszanowania r贸偶norodno艣ci i post臋powania bez u偶ycia przemocy.

Zielony ruch polityczny formowa艂 si臋 w Europie w czasach zimnej wojny, gdy kontynent by艂 podzielony, i w czasie kryzysu energetycznego lat siedemdziesi膮tych, kiedy sta艂o si臋 jasne, 偶e 贸wczesny, niezr贸wnowa偶ony model rozwoju gospodarczego stwarza powa偶ne zagro偶enia ekologiczne, spo艂eczne i ekonomiczne dla Ziemi i jej mieszka艅c贸w. Dzia艂aj膮ce w owym czasie partie polityczne nie by艂y w stanie sprosta膰 tym wyzwaniom.

Wywodzimy si臋 z r贸偶nych ruch贸w spo艂ecznych: ekologicznych i antynuklearnych walcz膮cych z post臋puj膮cym niszczeniem naszej planety; pacyfistycznych – wspieraj膮cych alternatywne sposoby rozwi膮zywania konflikt贸w bez u偶ycia przemocy; feministycznych – walcz膮cych o rzeczywist膮 r贸wno艣膰 kobiet i m臋偶czyzn; ruch贸w wolno艣ciowych i na rzecz praw cz艂owieka walcz膮cych z dyktatur膮 i re偶imami autorytarnymi; ruch贸w solidarno艣ci z Trzecim 艢wiatem popieraj膮cych zako艅czenie kolonizacji oraz wi臋ksz膮 r贸wnowag臋 ekonomiczn膮 w stosunkach mi臋dzy P贸艂noc膮 i Po艂udniem; organizacji na rzecz sprawiedliwo艣ci spo艂ecznej walcz膮cych z bied膮 w naszych w艂asnych spo艂ecze艅stwach.

Wywodz膮cy si臋 z tak r贸偶norodnych ruch贸w europejscy Zieloni zjednoczyli si臋, tworz膮c w艂asn膮 wsp贸lnot臋 polityczn膮. Opowiadamy si臋 za woln膮 i demokratyczn膮 Europ膮 socjaln膮, funkcjonuj膮c膮 w 艣wiecie, w kt贸rym panuje pok贸j, sprawiedliwo艣膰 i r贸wnowaga ekologiczna. Sprawiedliwo艣膰, prawa cz艂owieka i obywatela, solidarno艣膰, zr贸wnowa偶ony rozw贸j oraz prawo jednostki do 偶ycia bez l臋ku i zgodnie z w艂asnym wyborem to warto艣ci, kt贸rych zawsze b臋dziemy broni膰.

Od samego pocz膮tku Zieloni byli zwolennikami zasady: 鈥濵y艣l globalnie, dzia艂aj lokalnie鈥. W celu rozwoju wsp贸艂pracy na szczeblu europejskim powo艂ali艣my w 1984 roku mi臋dzynarodow膮 grup臋 koordynuj膮c膮, kt贸ra w 1993 roku przekszta艂ci艂a si臋 w Europejsk膮 Federacj臋 Partii Zielonych. W 2004 roku, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 zacie艣nienia wsp贸艂pracy, Federacja przekszta艂ci艂a si臋 raz jeszcze, tworz膮c Europejsk膮 Parti臋 Zielonych. Europejscy Zieloni s膮 cz臋艣ci膮 rozwijaj膮cego si臋, 艣wiatowego ruchu Zielonych.

 

Zasady, kt贸rymi si臋 kierujemy

Niniejsze zasady, kt贸re stanowi膮 podstawy dzia艂a艅 politycznych podejmowanych przez partie cz艂onkowskie Europejskiej Partii Zielonych, mo偶na zdefiniowa膰 nast臋puj膮co:

 

Odpowiedzialno艣膰 ekologiczna

Wzi臋cie odpowiedzialno艣ci za nasz膮 biosfer臋 jest podstawow膮 zasad膮 warto艣ci, kt贸rymi kieruj膮 si臋 Zieloni. Byt spo艂ecze艅stwa zale偶y od ekologicznych zasob贸w, dobrej kondycji i zdolno艣ci regeneracyjnych planety; wobec przysz艂ych pokole艅 mamy nadrz臋dny obowi膮zek chronienia tego dziedzictwa.

Zdecydowanie opowiadamy si臋 za potrzeb膮 偶ycia w ekologiczny spos贸b. Musimy zachowa膰 biologiczn膮 r贸偶norodno艣膰 i walczy膰 z globalnym ociepleniem, korzystaj膮c w zr贸wnowa偶ony spos贸b z odnawialnych zasob贸w i ostro偶nie uprawiaj膮c zasoby nieodnawialne. Odpowiedzialne korzystanie z bior贸偶norodno艣ci ma istotne znaczenie dla zaspokajania potrzeb 偶ywieniowych, zdrowotnych i innych zwi臋kszaj膮cej si臋 populacji na 艣wiecie. Abstrahuj膮c od poj臋cia u偶yteczno艣ci, Zieloni uwa偶aj膮, 偶e wszystkie zr贸偶nicowane formy i gatunki 偶ycia na naszej planecie maj膮 warto艣膰 sam膮 w sobie i pi臋kno, a w zwi膮zku z tym zas艂uguj膮 na ochron臋.

Nasz europejski model produkcji, konsumpcji i handlu przyczynia si臋 do ubo偶enia wi臋kszo艣ci mieszka艅c贸w Ziemi i powa偶nego zniszczenia 艣rodowiska oraz do zmian klimatycznych. Kraje uprzemys艂owione i w trakcie uprzemys艂owienia nie mog膮 ju偶 zwleka膰 z podj臋ciem dzia艂a艅, 偶eby sprosta膰 tym wyzwaniom. Pilna potrzeba zmiany tego modelu si艂膮 rzeczy wymaga gruntownego przystosowania si臋, je艣li mamy zapobiec skutkom wyniszczaj膮cej eksploatacji naszego wsp贸lnego domu.

Politycznym wyzwaniem, kt贸remu musimy dzi艣 sprosta膰, jest konieczno艣膰 restrukturyzacji globalnej agendy, tak aby polityki gospodarcze i handlowe s艂u偶y艂y celom spo艂ecznym i ekologicznym, a nie wy艂膮cznie zwi臋kszeniu wska藕nik贸w ekonomicznych. Nasz膮 odpowiedzi膮 jest zr贸wnowa偶ony rozw贸j, kt贸ry integruje cele ekologiczne, spo艂eczne i ekonomiczne, co b臋dzie z korzy艣ci膮 dla wszystkich. Zr贸wnowa偶ony rozw贸j mo偶na osi膮gn膮膰 tylko dzi臋ki globalnej wsp贸艂pracy maj膮cej na celu przezwyci臋偶enie ekonomicznych sprzeczno艣ci mi臋dzy krajami rozwijaj膮cymi si臋, tworz膮cymi si臋 gospodarkami i 艣wiatem uprzemys艂owionym. Ka偶dy obywatel i obywatelka 艣wiata maj膮 takie samo prawo do sprawiedliwego udzia艂u w bogactwach globu, ale maj膮 r贸wnie偶 taki sam obowi膮zek zapewnienia, by przysz艂e pokolenia mog艂y korzysta膰 z tych samych zasob贸w.

Zieloni zawsze staraj膮 si臋 post臋powa膰 zgodnie z zasad膮 ostro偶no艣ci. Nie b臋dziemy wspiera膰 dzia艂a艅, kt贸re stanowi膮 potencjalne zagro偶enie dla zdrowia ludzkiego lub dobrostanu 艣rodowiska naturalnego. Nie zgodzimy si臋 r贸wnie偶 na zw艂ok臋 we wdra偶aniu 艣rodk贸w ostro偶no艣ci wy艂膮cznie z powodu braku wystarczaj膮cej liczby bada艅 naukowych. Niezale偶nie od tego, jakiej dziedziny to dotyczy 鈥 pokoju, energii, 偶ywno艣ci i rolnictwa, nauk o 偶yciu, transportu, technologii, medycyny 鈥 nale偶y podejmowa膰 decyzje i dzia艂ania, kt贸re b臋d膮 mia艂y najmniej szkodliwe skutki.

Zieloni opowiadaj膮 si臋 przede wszystkim za Europ膮 woln膮 od energii nuklearnej 鈥 ze wzgl臋du na zagro偶enia cywilne i wojskowe, jakie si臋 z ni膮 wi膮偶膮, ze wzgl臋du na obci膮偶enie przysz艂ych pokole艅 i konieczno艣膰 zachowania szczeg贸lnych 艣rodk贸w ostro偶no艣ci i rozbudowanego aparatu bezpiecze艅stwa. Dla Zielonych priorytetem jest rozw贸j zdecentralizowanych i odnawialnych, alternatywnych 藕r贸de艂 energii.

 

Wolno艣膰 dzi臋ki samostanowieniu

 

 • Autonomia jednostki

My, Zieloni, uwa偶amy, 偶e wszyscy ludzie 鈥 niezale偶nie od p艂ci, wieku, orientacji czy to偶samo艣ci seksualnej, pochodzenia etnicznego, niepe艂nosprawno艣ci 鈥 maj膮 prawo do dokonywania w艂asnych wybor贸w, wolno艣ci s艂owa i decydowania o w艂asnym 偶yciu. Ta wolno艣膰 nie dotyczy wy艂膮cznie w艂asno艣ci materialnej; obejmuje spo艂eczne, kulturowe, intelektualne i duchowe wymiary ludzkiego 偶ycia.

Te niezbywalne prawa powinny by膰 prawnie zagwarantowane; powinny by膰 przedmiotem nauczania w szko艂ach, bowiem stanowi膮 fundament systemu warto艣ci naszych spo艂ecze艅stw. Powinny by膰 realizowane dzi臋ki zagwarantowaniu pe艂ni praw ludziom i umo偶liwi膰 wszystkim kobietom i m臋偶czyznom zapewnienia sobie i rodzinom warunk贸w bytowych, a w razie potrzeby – wsparcie socjalne i materialne, wystarczaj膮ce, by wie艣膰 godne 偶ycie i pozwalaj膮ce w pe艂ni uczestniczy膰 w 偶yciu spo艂ecznym. Tam, gdzie praw tych brakuje, my, Zieloni, b臋dziemy o nie walczy膰, proponuj膮c solidarno艣膰, edukacj臋, wsp贸艂prac臋 na rzecz rozwoju i ochron臋 przed przemoc膮, opresj膮 i dyskryminacj膮.

 

 • Demokracja w艂膮czaj膮ca

Nasza wiara w demokracj臋 opiera si臋 na wzajemnym uznaniu, 偶e wszyscy ludzie s膮 r贸wni. Warunkiem jak najwi臋kszego zaanga偶owania si臋 obywateli i obywatelek jest to, by polityczne procesy decyzyjne by艂y demokratyczne, inkluzywne i w pe艂ni dost臋pne w spos贸b zrozumia艂y dla zwyk艂ych obywateli i obywatelek. Radykalne zmiany, kt贸re s膮 warunkiem zr贸wnowa偶onego rozwoju, wymagaj膮 od nas wsp贸lnej odpowiedzialno艣ci i r贸wnego udzia艂u w zobowi膮zaniach. Wybrani w wyborach przedstawiciele i przedstawicielki maj膮 obowi膮zek konsultowania si臋 ze swymi wyborcami i rzetelnego informowania ich o ca艂ym przebiegu procesu decyzyjnego.

Zawsze musimy my艣le膰 globalnie i dzia艂a膰 lokalnie. 呕eby zapewni膰 jak najwy偶szy poziom zaanga偶owania si臋 obywateli obywatelek i jak najwi臋ksze korzy艣ci, w艂adza decyzyjna powinna by膰 przekazana na najni偶szy efektywny szczebel. Na odwr贸t, ilekro膰 jaki艣 problem b臋dzie wymaga艂 podj臋cia dzia艂a艅 na wy偶szym szczeblu, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 skutki dla ni偶szych szczebli i uszanowa膰 r贸偶nice. Nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 interesy mniejszo艣ci i zapewni膰 im odpowiedni膮 ochron臋.

Dzia艂amy na rzecz wzmocnienia demokracji w Europie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Chcemy wzmocni膰 demokratyczn膮 odpowiedzialno艣膰 multilateralnych instytucji.

 

Poszerzanie sprawiedliwo艣ci

Zielona polityka opiera si臋 na zasadzie sprawiedliwo艣ci. Wi膮偶e si臋 ona ze sprawiedliw膮 dystrybucj膮 d贸br spo艂ecznych, co z kolei wymaga zwr贸cenia szczeg贸lnej uwagi na potrzeby najs艂abszych. Ochrona interes贸w najs艂abszych jest istotna przede wszystkim na szczeblu globalnym, gdy偶 Europa ponosi szczeg贸ln膮 odpowiedzialno艣膰 za stymulowanie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijaj膮cych si臋. Poniewa偶 musimy uwzgl臋dni膰 problemy zwi膮zane ze zmianami, jakie zachodz膮 w dzisiejszym 艣wiecie, nasze wyobra偶enie sprawiedliwo艣ci wykracza poza tradycyjn膮 polityk臋 redystrybucji. Zieloni opowiadaj膮 si臋 za sprawiedliwo艣ci膮 spo艂eczn膮, r贸wno艣ci膮 p艂ci, sprawiedliwo艣ci膮 mi臋dzypokoleniow膮 i sprawiedliwo艣ci膮 na szczeblu globalnym. Mimo konflikt贸w, kt贸re w praktyce wyst臋puj膮 mi臋dzy r贸偶nymi wymiarami sprawiedliwo艣ci, nie nale偶y ich wygrywa膰 przeciwko sobie.

 • Sprawiedliwo艣膰 spo艂eczna gwarantuje, 偶e wszyscy maj膮 dost臋p do 偶yciowych zasob贸w spo艂ecznych: edukacji, pracy i udzia艂u w demokracji. Nale偶y broni膰 sprawiedliwego dost臋pu ze wzgl臋du na istniej膮ce nier贸wno艣ci spo艂eczne, nale偶y zapewni膰 mu instytucjonaln膮 ochron臋. Edukacja jest decyduj膮cym czynnikiem, kt贸ry pozwala 偶y膰 zgodnie z w艂asnym wyborem. Kwalifikacje zawodowe umo偶liwiaj膮 nam wykorzystanie naszego potencja艂u, w zwi膮zku z czym okre艣laj膮 istotn膮 cz臋艣膰 naszej to偶samo艣ci. Partycypacja demokratyczna jest podstawowym warunkiem zaanga偶owania spo艂ecznego i mo偶liwo艣ci wp艂ywania na kszta艂t zmian zachodz膮cych w spo艂ecze艅stwie.
 • R贸wno艣膰 p艂ci. Sprawiedliwo艣膰 to tak偶e r贸wno艣膰 p艂ci. Kobiety i m臋偶czy藕ni powinni mie膰 tak膮 sam膮 w艂adz臋 definiowania rozwoju spo艂ecznego. Co wi臋cej, powinni m贸c 偶y膰 w pokoju, wolni od przemocy. My, Zieloni, chcemy rozwija膰 instytucjonalne ramy, kt贸re zagwarantuj膮 kobietom r贸wno艣膰 w domu, w pracy, w urz臋dach publicznych oraz w innych miejscach wp艂ywu. Chcemy u艂atwi膰 obu p艂ciom godzenie 偶ycia rodzinnego i zawodowego.
 • Sprawiedliwo艣膰 mi臋dzypokoleniowa. Has艂o: 鈥炁歸iat po偶yczyli艣my tylko od naszych dzieci鈥 jest dzi艣 jeszcze bardziej aktualne ni偶 kiedy艣. Przysz艂o艣膰 naszych dzieci jest zagro偶ona. Sprawiedliwo艣膰 mi臋dzypokoleniowa oznacza zobowi膮zanie starszego pokolenia do tego, by ekologiczne, spo艂eczne i kulturowe dziedzictwo przekaza膰 m艂odszemu pokoleniu w zr贸wnowa偶ony spos贸b; natomiast m艂odsze pokolenie ma obowi膮zek zatroszczy膰 si臋 o starsze. Nale偶y zapewni膰, by wszystkie pokolenia mog艂y w pe艂ni uczestniczy膰 w 偶yciu spo艂ecznym.
 • Sprawiedliwo艣膰 globalna. Sprawiedliwo艣膰 jest r贸wnie偶 naszym kryterium na szczeblu mi臋dzynarodowym. Poniewa偶 globalna gospodarka 艂膮czy ludzi i zwi臋ksza nasz膮 wsp贸艂zale偶no艣膰, to moralne zobowi膮zanie staje si臋 r贸wnocze艣nie praktycznym imperatywem. Zr贸wnowa偶ony rozw贸j na 艣wiecie i powszechne prawa cz艂owieka to zasadnicze elementy naszej koncepcji sprawiedliwo艣ci globalnej. Nale偶y j膮 wesprze膰 niezale偶nym, instytucjonalnym systemem monitorowania spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci biznesu i sprawiedliwego handlu.

Sprawiedliwo艣膰 wymaga solidarno艣ci, niedyskryminowania i obywatelskiego zaanga偶owania. Solidarno艣膰 pomaga stworzy膰 poczucie w艂asnej warto艣ci u jednostek 鈥 wzmacnia obywateli i obywatelki bez protekcjonalnego traktowania. W艂adze publiczne wszystkich szczebli powinny wsp贸艂pracowa膰 z obywatelami i obywatelkami na rzecz stworzenia i obrony instytucji, kt贸re wzmacniaj膮 solidarno艣膰. Z tego powodu chcemy inwestowa膰 w rozw贸j sieci i wsp贸lnot, kt贸re przy pomocy pa艅stwa b臋d膮 sobie nawzajem pomaga艂y.

 

R贸偶norodno艣膰 鈥 warunek konieczny

Bogactwo cywilizacji, spo艂ecze艅stw i kultur rozwin臋艂o si臋 dzi臋ki dywersyfikacji. Sami Zieloni powstali w wyniku stopienia si臋 ca艂ej masy ruch贸w spo艂ecznych; zr贸偶nicowanie i r贸偶nic臋 uwa偶amy za warunek sukcesu, a nawet przetrwania niemal w ka偶dej dziedzinie aktywno艣ci. Zr贸偶nicowanie zwi臋ksza pr臋偶no艣膰 i elastyczno艣膰 organizacji i grup, ilekro膰 staj膮 w obliczu nieoczekiwanych zmian. Chroni przed nietolerancj膮, ekstremizmem i totalitaryzmem. Jest nieodzownym 藕r贸d艂em inspiracji i regeneracji.

Zr贸偶nicowanie ludzi ma wiele wymiar贸w: wi膮偶e si臋 z to偶samo艣ci膮 p艂ci, ma charakter spo艂eczny, kulturowy, duchowy, filozoficzny, religijny, lingwistyczny, ekonomiczny, etniczny, seksualny, regionalny. Mog膮 si臋 one wyra偶a膰 poprzez jednostki lub grupy spo艂eczne. Piel臋gnujemy t臋 r贸偶norodno艣膰. Nie nale偶y jednak偶e wykorzystywa膰 jej jako pretekstu do podwa偶ania praw podstawowych.

Tam, gdzie ludzie musz膮 dzieli膰 t臋 sam膮 ograniczon膮 przestrze艅, r贸偶nice mog膮 by膰 postrzegane jako zagro偶enie. Nawet w najmniejszej spo艂eczno艣ci najsilniejsi maj膮 sk艂onno艣膰 do wykorzystywania swojej przewagi, podczas gdy s艂abi cz臋sto czuj膮 si臋 zmuszeni do dostosowywania si臋. Ochrona r贸偶norodno艣ci wymaga zatem uznania, wzajemnego zrozumienia i poszanowania 鈥 czasami aktywnej obrony.

 

Post臋powanie bez przemocy

Post臋powanie bez przemocy stanowi kluczowy element filozofii, na kt贸rej opieraj膮 si臋 zielone teorie, warunkuj膮cy nasze podej艣cie do wszystkich problem贸w. Nie mo偶na narzuca膰 si艂膮 trwa艂ego rozwi膮zania jakiegokolwiek konfliktu mi臋dzy jednostkami, grupami spo艂ecznymi czy pa艅stwami. Zgodnie z podstawow膮 zielon膮 zasad膮 艣rodki wykorzystane do osi膮gni臋cia celu musz膮 by膰 zgodne z samym celem. Tak wi臋c polityczne d膮偶enie do sprawiedliwo艣ci i pokoju nie mo偶e by膰 realizowane przy u偶yciu przemocy.

Przemoc nie ma wy艂膮cznie fizycznego charakteru. Dzia艂ania podejmowane przez cz艂owieka i globalne struktury ekonomiczne mog膮 pozbawi膰 ludzi przys艂uguj膮cych im praw cz艂owieka i pog艂臋bi膰 niesprawiedliwo艣膰 spo艂eczn膮. Bieda jest by膰 mo偶e najbardziej podst臋pn膮 form膮 przemocy. W celu jej wyeliminowania wspieramy cia艂a mi臋dzynarodowe, kt贸re maj膮 na celu sprawiedliwo艣膰 ekonomiczn膮 i na pierwszym miejscu stawiaj膮 zapewnienie ludziom godziwych warunk贸w egzystencji i bezpiecze艅stwa, a tak偶e wprowadzenie wi膮偶膮cych zasad globalnych, kt贸re b臋d膮 chroni膰 prawa cz艂owieka.

Jeste艣my przekonani, 偶e w przypadku konflikt贸w zbrojnych u偶ycie si艂 wojskowych czy policyjnych jako jedynej strategii na d艂u偶sz膮 met臋 nie b臋dzie skuteczne. Zieloni chc膮 zmniejszy膰 liczb臋 wojskowych interwencji oraz realizowa膰 polityk臋 zagraniczn膮 i polityk臋 bezpiecze艅stwa z wykorzystaniem si艂 cywilnych. Wymaga to opracowania mocnych narz臋dzi s艂u偶膮cych zapobieganiu konflikt贸w i cywilnemu zarz膮dzaniu konfliktami.

Niemniej jednak Zieloni uznaj膮, 偶e spo艂eczno艣膰 mi臋dzynarodowa mo偶e w ostateczno艣ci wezwa膰 do u偶ycia 艣rodk贸w wojskowych. Je艣li istnieje gro藕ba przemocy wobec ludno艣ci cywilnej na masow膮 skal臋, rozmieszczenie pokojowych si艂 wojskowych mo偶e by膰 usprawiedliwione jako 艣rodek odstraszaj膮cy. W sytuacji, gdy zawiod膮 艣rodki zapobiegawcze, konieczna mo偶e by膰 interwencja zbrojna. Zastosowanie w ostateczno艣ci 艣rodk贸w militarnych b臋dzie podlega艂o przepisom prawa mi臋dzynarodowego i b臋dzie zgodne z prawem tylko wtedy, kiedy zostan膮 spe艂nione nast臋puj膮ce warunki:

 • istnieje wyra藕ny mandat Rady Bezpiecze艅stwa ONZ;
 • zgoda co do tego, 偶e najwa偶niejszym celem interwencji jest ratowanie i ochrona 偶ycia ludzkiego przez powstrzymanie przemocy;
 • istnieje strategia polityczna okre艣laj膮ca termin zako艅czenia interwencji militarnej i warunki ustabilizowania sytuacji.

 

Jednym s艂owem: zr贸wnowa偶ony rozw贸j

Zieloni uznaj膮, 偶e warto艣ci odpowiedzialno艣ci ekologicznej, wolno艣ci, sprawiedliwo艣ci, r贸偶norodno艣ci i post臋powania bez przemocy mog膮 by膰 鈥 i do pewnego stopnia s膮 鈥 podzielane przez inne 艣rodowiska polityczne. Tym, co wyr贸偶nia nasze stanowisko, jest przekonanie, 偶e warto艣ci te s膮 wsp贸艂zale偶ne i nieroz艂膮czne. Stanowi膮 ca艂o艣膰, kt贸ra okre艣la nasze dzia艂ania na rzecz zr贸wnowa偶onego spo艂ecznego, kulturowego, ekologicznego i gospodarczego rozwoju spo艂ecze艅stw na Ziemi. Stosujemy je nie tylko w naszej polityce zewn臋trznej, ale tak偶e w naszym w艂asnym politycznym dzia艂aniu i organizacji partyjnej.

Europejczycy jako pierwsi rozpocz臋li proces industrializacji, kt贸ry jest 藕r贸d艂em naszych najpowa偶niejszych globalnych problem贸w. Jako obywatele i obywatelki jednego z najzamo偶niejszych kontynent贸w na Ziemi my, Europejczycy i Europejki, ponosimy g艂贸wn膮 odpowiedzialno艣膰 za odwr贸cenie destrukcyjnych trend贸w zwi膮zanych z uprzemys艂owieniem, to my powinni艣my zainicjowa膰 alternatywny model zr贸wnowa偶onego rozwoju. Zakres spraw, kt贸rymi nale偶y si臋 zaj膮膰, jest tak szeroki, 偶e pojedyncze pa艅stwo nie b臋dzie w stanie zaradzi膰 tym problemom. Dlatego potrzebujemy wsp贸艂pracy w ca艂ej Europie 鈥 od Dublina do Tbilisi, od Helsinek do Lizbony, od Ankary do Reykjaviku.

Unia Europejska jest doskona艂ym miejscem, kt贸re mo偶e u艂atwi膰 tak膮 wsp贸艂prac臋, pod warunkiem 偶e:

 • pozostanie otwarta na dalsze rozszerzenie;
 • zreorganizuje si臋 w rzeczywi艣cie demokratyczn膮 instytucj臋;
 • przeorientuje swoje priorytety na rzecz ekologicznie i spo艂ecznie zr贸wnowa偶onego modelu rozwoju;
 • we藕mie na siebie globaln膮 odpowiedzialno艣膰 w ramach ONZ i we wsp贸艂pracy z innymi wa偶nymi instytucjami, takimi jak OBWE i Rada Europy, za pokojowy i zr贸wnowa偶ony 艣wiat.