fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Home  /  Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik

kandydatka w okręgu nr 25 – Gdańsk

miejsce numer 11

Napisz do mnie: [email protected]

Od urodzenia mieszkam w Trójmieście. Jestem absolwentką klasy matematyczno-fizycznej z wykładowym językiem angielskim w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni oraz studiów magisterskich na Wydziale Architektury, Politechniki Gdańskiej. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w administracji samorządowej, korporacjach budowlanych i biurach projektowych. Od wielu lat prowadzę własną działalność projektową i poprzez swoje doświadczenie poznałam problemy związane z polskim prawem budowlanym, planowaniem przestrzennym i prawem zamówień publicznych. Od 2017 należę do partii Zieloni, jestem członkinią Rady Krajowej i współprzewodniczącą Koła Pomorskiego Partii, które od roku 2017 powiększyło się kilkukrotnie i aktywnie uczestniczy w działaniach pro-ekologicznych. Angażuję się społecznie w akcje na rzecz demokracji i ochrony klimatu, a także w działania lokalne dotyczące wzrostu partycypacji obywatelskiej. W 2018. kandydowałam do Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia Partii Zieloni. Jestem mężatką, mam dwoje dzieci i dwoje wnuków.

Dlaczego kandyduję?

Od czterech lat z rosnącym zaniepokojeniem obserwuje wybory polityczne Polaków skoncentrowane na obietnicach lepszego życia ale pomijające problemy ekologiczne, niesprawiedliwość w dystrybucji dóbr oraz pogarszającą się jakość usług publicznych w obszarach edukacji i służby zdrowia.

Obecnie, w czasie postępującej katastrofy klimatycznej nasz wybór polityczny będzie miał ogromny wpływ na przyszłość Polski.

Uważam, że w najbliższej kadencji, Sejm powinien wytyczyć prawne ramy przeciwdziałania nadchodzącej katastrofie ekologicznej i społecznej. Należy w związku z tym opracować nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zmniejszenia zapotrzebowania na energię, rozwoju OZE oraz wdrożenia masowej gospodarki odpadami. Konieczne jest zmniejszenie nierówności materialnych w społeczeństwie, poprawa edukacji i ochrony zdrowia. W Sejmie chciałabym się zająć wprowadzeniem zmian przeciwdziałających degradacji środowiska i nadmiernemu zużyciu energii poprzez zmianę Prawa budowlanego i Ustawy o planowaniu przestrzennym.