fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Home  /  Miłosława Stępień

Miłosława Stępień

kandydatka w okręgu nr 37 – Konin

miejsce numer 2

Jestem działaczką ruchów miejskich i ekologicznych w Koninie, prezeską Stowarzyszenia Akcja Konin. Zajmuję się takimi kwestiami jak transparentność działań samorządowych, udział społeczeństwa w decyzjach miejskich, rozwój miasta i zieleń miejska. W regionie interesuje mnie przede wszystkim zapewnienie wsparcia dla społeczności lokalnych, które mierzą się z taki wielkimi wyzwaniami, jak konieczna redukcja ciężkiego przemysłu opartego na węglu brunatnym, wysychanie jezior i rzek czy skutki zmian klimatu,które powodują duże straty dla rolników (susza). Jestem członkinią Partii Zieloni od 2005, a obecnie pełnię funkcję sekretarzyni Zarządu Krajowego. Z wykształcenia jestem kulturoznawczynią, literaturoznawczynią, afrykanistką i anglistką. Zawodowo zajmuję się tłumaczeniem i redakcją tekstów naukowych, a czasami bywam również instruktorką Zumby. Prywatnie uwielbiam spędzać wolny czas z moją wspaniałą i mądrą pięcioletnią córką Mają.

Dlaczego kandyduję?

Wiele lat czekałam bezskutecznie, aby politycy polscy zajęli się tematami najważniejszymi dla nas i dla naszych dzieci. Teraz wiem, że jedynym wyjściem w celu ratowania środowiska i rozwiązywania ważnych kwestii społecznych jest osobiste zaangażowanie w politykę. Chcę walczyć z importem odpadów do Polski. Zamierzam pomóc stworzyć system edukacji, który będzie dobry i przyjazny dla ucznia, studenta, rodzica i nauczyciela. Pragnę działać na rzecz ochrony drzew w miastach, na terenach wiejskich, w lasach i puszczach. Chcę, aby system transportu publicznego umożliwiał szybkie i wygodne podróże do pracy, szkoły czy rodziny w każdym zakątku Polski. Pragnę wesprzeć walkę o pełne prawa i odpowiednie wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Chcę zapewnić nam czyste powietrze, bez smogu. Dla mojego regionu chcę działać na rzecz zapewnienia wsparcia finansowego i strukturalnego, aby Wielkopolska wschodnia mogła zmierzyć się z wyzwaniem stopniowej likwidacji wydobycia węgla brunatnego.

Mój program dla Wielkopolski Wschodniej

1. Tania i czysta energia z wiatru i słońca
Działania wspierające zmniejszanie zużycia energii poprzez np. specjalne fundusze na ocieplanie domów i przejście na odnawialne źródła energii. Tworzenie mechanizmów wsparcia dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, np. w formie nieopodatkowanych kredytów. Moim celem w Parlamencie Polskim będzie promowanie polityki redukcji zależności od paliw kopalnianych, zwiększenie funduszy na energie odnawialną, a także ograniczenie emisji CO2.

2. Nie dla smogu!
Smog jest problemem w całym kraju, zarówno w Gnieźnie, jak i w Koninie, Środzie czy Wrześni, ale także na terenach wiejskich. Potrzebne jest wsparcie dla osób, szczególnie mniej zamożnych, w odchodzeniu od ogrzewania piecami opalanymi węglem – tworzenie mechanizmów i wyznaczenie funduszy na wsparcie w zakładaniu np. pomp ciepła (dotacje dla mniej zamożnych, nieopodatkowane kredyty). Będę walczyć o prawodawstwo, które pozwoli na ograniczenie skażeń powietrza.

3. Innowacyjne zielone miejsca pracy
Tworzenie zielonych miejsc pracy, m.in. w sektorze rozwoju nowych technologii, termomodernizacji budynków i odnawialnych źródłach energii

4. Fundusze dla regionów węglowych w transformacji energetycznej (Wielkopolska Wschodnia)
Działania na rzecz zapewnienia funduszy i pomocy strukturalnej na wsparcie dla regionów powęglowych, np. fundusz solidarnościowy, który wesprze Wielkopolskę Wschodnią w trakcie transformacji energetycznej.

5. Dobre, tanie i regularne połączenia kolejowe i transport publiczny w całym województwie
Wsparcie dla rozwoju transportu aglomeracyjnego i kolejowego w całym województwie. Tanie, nowoczesne, punktualne i wygodne pociągi i autobusy. Moim priorytetem będzie wsparcie sektora transportu publicznego w Polsce oraz wyrównywanie szans pomiędzy ruchem kolejowym a lotniczym.

6. Ochrońmy nasze drzewa i puszcze!
Zwiększenie ochrony puszcz i lasów i wsparcie dla powiększania naturalnych terenów objętych ochroną w Polsce. Wspieranie działań na rzecz ochrony każdego drzewa oraz o zachowanie i ochronę terenów zielonych w miastach. Wspieranie rozwiązań pozwalających na adaptację miast do zmian klimatu.

7. Ochrona wody w województwie
W Wielkopolsce Wschodniej są trzy podstawowe problemy z wodą: olbrzymie zanieczyszczenie wód, powracające susze, które powodują zanikanie wód oraz zanik wody na terenach, gdzie są odkrywki. Te zjawiska powodują wysuszanie jezior i rzek. Musimy temu zapobiec! Interesuje mnie również kwestia ochrony ujęć wody pitnej.

8. Rozwiązanie problemu nielegalnych wysypisk śmieci
Wprowadzenie mechanizmów ochronnych na poziomie polskiego ustawodawstwa, które uniemożliwią przywóz śmieci, szczególnie tych niebezpiecznych, do Polski z całej Europy. Wsparcie finansowe dla usuwania nielegalnych wysypisk. Wspieranie rozwiązań związanych ze stworzeniem gospodarki obiegu zamkniętego, czyli takiego, w którym każdy produkt może być ponownie wykorzystywany, aby wytwarzać mniej śmieci.

9. Zdrowa, lokalna żywność dla nas i naszych dzieci
Chcemy jeść zdrowo! Do tego potrzebne są dobre mechanizmy wsparcia dla ekologicznego jedzenia produkowanego lokalnie. Będę walczyć o zakaz stosowania najbardziej trujących pestycydów i wspierać reformę polskiej polityki rolnej tak, aby wspierała lokalne przedsiębiorstwa rolne.

10. Zwierzęta też mają prawo żyć godnie!
Zapewnienie przestrzegania praw zwierząt domowych, dzikich i hodowlanych.

11. Naprawiamy, nie wyrzucamy!
Wspieranie powrotu do naprawiania urządzeń i produktów, zamiast ich wyrzucania. Zwolnienie napraw z podatku VAT!

12. Urządzenia, które nie psują się chwilę po tym, jak mija termin gwarancji!
Wprowadzenie regulacji, które uniemożliwią firmom wbudowaniu sztucznych terminów ważności w urządzeniach.

13. Realna poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
Stworzenie programu wsparcia całych rodzin – zapewnienia najbliższym członkom rodziny (rodzicom, opiekunom, rodzeństwu) nieodpłatnej pomocy psychologicznej, poradnictwa w zakresie opieki oraz opieki wytchnieniowej; Zniesienie zakazu pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki długoterminowej; Ujednolicenie systemu świadczeń pieniężnych należnych opiekunom, w tym zniesienie uzależnienia wysokości świadczeń od wieku, utraty samodzielności przez ich podopiecznych; Zapewnienie prawa do adekwatnej diagnozy, opinii i opieki medycznej oraz do bezpłatnej edukacji dostosowanej do ich możliwości i potrzeb; Zapewnienie godnej opieki w dotychczasowym środowisku, w przypadku śmierci opiekuna lub choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki; Zapewnienie prawa do edukacji, a później do aktywności zawodowej, wykluczającej dyskryminację i stereotypy

14. Prawa mniejszości jako prawa człowieka
Działania na rzecz zwalczania dyskryminacji wszelkich mniejszości i realnego wprowadzenia Karty Praw Człowieka w Polsce.