fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Nasi partnerzy

Poznaj Zieloną Rodzinę w Polsce i na świecie!

Ostra Zieleń

www.ostra-zielen.pl

Stowarzyszenie Ostra Zieleń jest organizacją młodzieżową zrzeszającą osoby poniżej 35 roku życia. Celem Ostrej Zieleni jest promowanie takich wartości jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, demokracja, ekologia, tolerancja, integracja europejska. Chcemy uczyć rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, przeciwdziałać dyskryminacji, rasizmowi, seksizmowi, homofobii, aktywizować społecznie młodych i społeczności lokalne.

Ostra Zieleń organizuje seminaria, wymiany międzynarodowe, spotkania, dyskusje, koncerty. Reagujemy też na bieżąco na wydarzenia polityczno-społeczne: organizujemy happeningi, bierzemy udział w protestach i demonstracjach. Członkowie Ostrej Zieleni mają możliwość współpracy z podobnie myślącymi młodymi ludźmi z całej Europy w ramach Federation of Young European Greeens (FYEG), czyli Federacji Młodych Europejskich Zielonych oraz Cooperation and Development Network in Eastern Europe (CDNEE), czyli Sieci Kooperacji i Rozwoju w Europie Wschodniej.

Fundacja Strefa Zieleni

strefazieleni.org

Fundacja Strefa Zieleni propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny.

Wartościami, które są nam bliskie, są równość i sprawiedliwość społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, wolność światopoglądowa, rozdział państwa od Kościoła, wolność słowa i wolny obieg informacji, społeczeństwo oparte na wiedzy.

Chcemy wspierać działania na rzecz budowy zielonej gospodarki – tworzenie nowych wysokiej jakości miejsc pracy, rozwój energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa. Bliskie są nam idee społecznej odpowiedzialności biznesu, zielonej reformy podatkowej, wysokiej jakości polityki społecznej oraz usług publicznych.

Organizujemy debaty i wystawy, informujemy o najważniejszych działaniach obywatelskich, wydajemy publikacje, a nasi ludzie prezentują ekopolityczną wizję świata w mediach i na ulicach.

Zielone Wiadomości

zielonewiadomosci.pl

Misją Zielonych Wiadomości jest wzbogacenie debaty publicznej w Polsce o zagadnienia w niej marginalizowane, poruszane rzadko lub w sposób tendencyjny.

Konsekwentnie piszemy na tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, demokracją, prawami człowieka, prawami mniejszości, przedstawiamy alternatywy dla dominującego systemu społeczno-gospodarczego, nie bojąc się wyrażania opinii kontrowersyjnych, zarówno z punktu widzenia obowiązującej ideologii neoliberalnej i paradygmatu ciągłego wzrostu gospodarczego, jak i systemu poglądów lansowanego przez środowiska skrajnie prawicowe. Pisali dla nas Zygmunt Bauman, José Bové, Naomi Klein, George Lakoff, Ralph Nader oraz Yoko Ono.

Zielone Wiadomości wydaje niezależna fundacja Zielone Światło.

Europejska Partia Zielonych

europeangreens.eu

Partia Zieloni jest członkiem Europejskiej Partii Zielonych – europejskiej partii politycznej zrzeszającą 44 zielone partie z całej Europy, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami.

Jako europejscy Zieloni dążymy do zielonej transformacji Europy i jej gospodarki, żeby zapewnić lepszą i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich obywatelek i obywateli. Główne obszary naszych zainteresowań to umacnianie praw człowieka, walka ze zmianami klimatu, tworzenie zielonych miejsc pracy, zapewnienie dobrej przyszłości młodym ludziom i budowa silnej, demokratycznej Europy. Zasady, którymi kieruje się Europejska Partia Zielonych, określa Karta Europejskich Zielonych, przyjęta na kongresie w Genewie w 2006 r.

Europejska Partia Zielonych ściśle współpracuje z grupą Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim, (Greens/EFA). Grupa zrzesza europosłów i europosłanki Zielonych, ugrupowań regionalnych, Piratów, partii ekologicznych i prozwierzęcych. W jej skład wchodzi 75 osób: 39 kobiet i 36 mężczyzn z 16 krajów UE. Greens/EFA tczwarta pod względem liczebności grupa w Parlamencie Europejskim i jedyna z parytetowym kierownictwem.

Globalni Zieloni

www.globalgreens.org/

Globalni Zieloni to ogólnoświatowa sieć współpracy zielonych partii i ruchów politycznych, zrzeszająca organizacje z ponad 100 krajów. Jej podstawowe wartości, określające zieloną politykę, to mądrość ekologiczna, sprawiedliwość społeczna, demokracja uczestnicząca, wyrzeczenie się przemocy, zrównoważony rozwój i szacunek dla różnorodności. Priorytety Globalnych Zielonych to reforma obecnego systemu ekonomicznego, walka ze zmianami klimatu, koniec głodu na świecie, promocja demokracji, ochrona bioróżnorodności i praca na rzecz pokoju