fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Jesteśmy świadkami katastrofy klimatycznej. Spowodowane przez człowieka emisje gazów cieplarnianych do atmosfery rozregulowały klimat naszej planety, sprowadzając na ludzkość i całą przyrodę nieznane do tej pory zagrożenie. Rosnące temperatury, podnoszący się poziom morza oraz ekstremalne zjawiska pogodowe zagrażają bogactwu natury, rolnictwu, a nawet zdolności człowieka do przeżycia na coraz większych obszarach Ziemi. Dziś polityka klimatyczna jest najważniejszą częścią polityki, zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym. Tylko solidarne społeczeństwa działające wspólnie mogą podjąć walkę, dającą człowiekowi nadzieję na przetrwanie.

Dlatego jako Partia Zieloni proponujemy dziesiątkę postulatów ochrony przyrody i budowy solidarnej wspólnoty, których spełnieniem zajmą się zieloni posłowie i posłanki w nowej kadencji Sejmu. Dzięki ich wejściu w życie Polska w ciągu najbliższych 4 lat przestanie być krajem ignorującym kryzys klimatyczny i dołączy do reszty Europy i świata w walce z jego niszczycielskimi skutkami. A także stanie się krajem bardziej równym i solidarnym, aby Polki i Polacy mogli wspólnie stawić czoła wyzwaniu, od którego zależy przyszłość ludzkości.

Wprowadzimy tanią energię odnawialną w każdym polskim domu

Aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, musimy odejść od węgla. Potrzebujemy zmienić model, w którym działa polska energetyka, ze scentralizowanego na rozproszony i oparty na odnawialnych źródłach energii. W tym celu przekształcimy rządowy program “Mój Prąd” na wsparcie w budowie własnej instalacji OZE dla każdego obywatela i obywatelki Polski. Każdy otrzyma możliwość zostania prosumentem, czyli producentem i konsumentem energii odnawialnej. Dla osób inwestujących w tę technologię koszty usług energetycznych spadną od 5 do 10 razy. Zmienimy prawo tak, żeby z tej szansy mogły skorzystać też wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Pokryjemy ponadto 50-100% kosztów gminnych programów inwestycji w produkcję i oszczędzanie energii. Wprowadzimy progresywną opłatę za emisje gazów cieplarnianych, którą przeznaczymy na wsparcie transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Powiększymy parki narodowe o 300% i zasadzimy milion hektarów nowych lasów

Dziś zasobem strategicznym Polski nie jest węgiel – są nim woda i lasy. Musimy o nie dbać bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, żeby zachować bioróżnorodność naszej przyrody, złagodzić skutki zmian klimatu i uchronić Polskę przed niszczycielską suszą. Zwiększymy powierzchnię chronioną w ramach parków narodowych o ponad  300 proc. (z 1% do unijnej średniej 3,6%) poprzez ich powiększenie (Białowieski, Bieszczadzki) i utworzenie nowych (Turnicki, Jurajski, Mazurski, Doliny Odry). Do 2025 r. posadzimy milion hektarów nowych lasów – to kilkukrotność obszaru Puszczy Białowieskiej. Zmienimy prawo, żeby lepiej chronić drzewa, a zwłaszcza ich stare aleje, przed wycinką. Odtworzymy dawne pasy drzew i zieleni wzdłuż dróg lokalnych i na terenach wiejskich. Wprowadzimy program ochrony wód (retencji) szczególnie na obszarach dużych upraw rolnych, żeby chronić je przed suszą.

Przeznaczymy 150 mld zł na 10-letni program czystego powietrza

Z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce umiera rocznie nawet 50 tys. osób. Zatrzymamy ten smutny bilans, realizując dziesięcioletni program Polska Oddycha. W jego ramach przeznaczymy 150 mld zł na przejrzysty i spójny system dopłat na wymianę pieców, termomodernizację budynków, czy budowę mikroinstalacji OZE. Zapewnimy dopłaty sięgające nawet 100% ze środków z budżetu państwa, samorządów i UE. Udrożnimy program “Czyste powietrze” dla domów indywidualnych oraz utworzymy program wsparcia dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Program obejmie też likwidację zanieczyszczenia spowodowanego przez pojazdy spalinowe – zaostrzymy normy emisji spalin, wprowadzimy ulgi podatkowe i dopłaty dla samochodów elektrycznych i przygotujemy się do wycofania pojazdów spalinowych z polskich dróg. W 2030 r., wraz z odchodzeniem od węgla i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, będziemy mogli swobodnie oddychać powietrzem w polskich miejscowościach.

Wymusimy na producentach odpadów odpowiedzialność za recykling

Jako zwykli ludzie mamy ograniczoną możliwość walki z odpadami i miliardami ton plastiku, które lądują w środowisku i oceanach. Odpowiedzialność za to, co się dzieje z wyprodukowanymi przez siebie towarami, powinni ponosić ich producenci. W Sejmie nałożymy na firmy obowiązek minimalizacji produkcji odpadów, w tym opakowaniowych, pod sankcjami finansowymi. Zreformujemy system dopłat do kosztów zbierania i przetwarzania odpadów tak, żeby producenci ponosili rzeczywisty koszt pozbycia się wyprodukowanych przez nich odpadów. Aby pomóc w odzyskiwaniu surowców wtórnych, wprowadzimy ogólnopolski system zwrotu butelek plastikowych oraz szklanych. Rozbijemy mafię śmieciową, zakazując importu śmieci do Polski, likwidując nielegalne składowiska odpadów i nakładając wysokie kary dla przestępców łamiących te przepisy. 

Ograniczymy hodowlę przemysłową

Przemysłowa hodowla zwierząt jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Jej ograniczenie jest niezbędne ze względów klimatycznych, zdrowotnych i etycznych. Dlatego doprowadzimy uchwalenia ustawy prowadzącej do zamknięcia ferm norek, lisów i innych zwierząt hodowanych na futra. Ograniczymy cierpienie zwierząt hodowlanych przez kampanie konsumenckie, informujące o realiach hodowli przemysłowej oraz promujące weganizm i ograniczenie jedzenia mięsa.  Zakażemy też wykorzystywania zwierząt w cyrkach i zakończymy okrutne polowania na ptaki. O prawa tych istot, które nie mogą mówić we własnym imieniu, zadba powołany przez Sejm Rzecznik Praw Zwierząt.

Ustalimy płacę minimalną na poziomie 50% średniej krajowej

Solidarne społeczeństwo jest silniejsze i lepiej poradzi sobie z kryzysem klimatycznym. Nie możemy nikogo pozostawiać na ekonomicznym marginesie, ani skazywać na niesprawiedliwe obciążenia podatkowe. Ustalimy wysokość płacy minimalnej na poziomie 50% średniej krajowej, gwarantując jej automatyczny wzrost wraz ze wzrostem zarobków Polek i Polaków. Odciążymy małych przedsiębiorców, wprowadzając liniowy ZUS jako procent od dochodu, przy składce minimalnej w wysokości 300 zł. Stworzymy wielopłaszczyznowy program wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W jego ramach zapewnimy nieodpłatną pomoc psychologiczną, opiekę wytchnieniową oraz zniesiemy zakaz pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenia z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną. Pomoc materialna musi zostać ujednolicona, bez względu na wiek i dochody opiekunów. Stworzymy  nowoczesny system opieki środowiskowej, edukacji i rozwiązywania problemów mieszkaniowych na poziomie lokalnym, który zapobiegnie wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.

Przywrócimy prawo kobiet do decydowania o macierzyństwie

Społeczeństwo nie może być solidarne, gdy jego połowa pozbawiona jest prawa do decydowania o własnym ciele i rodzicielstwie. Uchwalimy, odrzucony wcześniej przez Sejm, projekt “Ratujmy Kobiety”, dający prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia, przywracający dostęp do nowoczesnych metod antykoncepcji i ich refundacji oraz wprowadzimy  do szkół zajęcia przekazujące wiedzę o własnej seksualności.

Podniesiemy płace dla nauczycieli i nauczycielek do co najmniej średniej krajowej

Młodzi ludzie są pokoleniem, które może zatrzymać katastrofę klimatyczną. Dlatego kształcący i wychowujący ich nauczyciele i nauczycielki stanowią jedną z najważniejszych grup zawodowych, a edukacja – jeden z priorytetów państwa. Zapewnimy nauczycielom i nauczycielkom w końcu godne zarobki. Ustalimy właściwe pensum godzin, które utrzyma wysoką wydajność i motywację do pracy edukacyjno-wychowawczej. Podniesiemy płace do poziomu średniej krajowej dla nauczycieli stażystów i odpowiednio wyższe dla kolejnych szczebli awansu zawodowego. Zwiększymy udział edukacji w PKB do 6% – to tyle, ile wydają przodujące w Europie kraje skandynawskie. Wprowadzimy wreszcie do szkół lekcje ekologii, które będą źródłem informacji na temat zrównoważonego rozwoju i kryzysu klimatycznego, zgodnych z faktami naukowymi.

Skrócimy kolejki do lekarzy o 70%

Kryzys klimatyczny i ekstremalne zjawiska pogodowe są zagrożeniem dla zdrowia nas wszystkich. Służba zdrowia musi być dobrze finansowana i zorganizowana, aby zmierzyć się z tym wyzwaniem. Pierwszym krokiem w naprawie polskiego systemu opieki zdrowotnej jest radykalne skrócenie kolejek do lekarzy, nawet o 70%. Osiągniemy to przez zmianę procedury skierowań na badania specjalistyczne oraz systemu ich finansowania. Poradnie rodzinne i lekarze rodzinni otrzymają kompetencje do kierowania bezpośrednio na badania specjalistyczne. Skróci to drogę pacjenta do specjalisty, pozwoli na zmniejszenie kosztów leczenia pacjentów oraz ich lepszą kontrolę.  Zwiększymy ilość rezydentur i zapewnimy godziwe wynagrodzenie, by zahamować odpływ wykształconych osób do innych krajów.

Wprowadzimy równość małżeńską

Zagrożenie katastrofą klimatyczną nie przetrwają społeczeństwa pochłonięte nienawiścią wobec samych siebie. Zatrzymamy nagonkę wobec osób LGBT+ i zapewnimy im równość w społeczeństwie opartym na solidarności i miłości. Dlatego wprowadzimy w Sejmie równość małżeńską, związki partnerskie, ustawę o uzgodnieniu płci i wszystkie niezbędne ustawy, które zagwarantują Polkom i Polakom równość wobec prawa, niezależnie od tego, kogo kochają.