fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Home  /  Tadeusz Nowak

Tadeusz Nowak

kandydat w okręgu nr 24 – Białystok

miejsce numer 10

Napisz do mnie: [email protected]

Jestem politologiem, doktorem nauk humanistycznych, absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłem także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i integracji euroatlantyckiej. Pracuję jako nauczyciel akademicki zajmując się głównie problematyką systemów politycznych i bezpieczeństwa państwa. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych. Wcześniej, po uzyskaniu tytułu inżyniera radiokomunikacji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności, pracowałem w Wojsku Polskim. Znam język niemiecki na poziomie zaawansowanym. Poza aktywnością zawodową działam społecznie na rzecz otwartego, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego oraz ekorozwoju. Jako członek Partii Zieloni pełnię funkcję przewodniczącego koła Ziemi Łomżyńskiej oraz koordynatora w woj. podlaskim. Mieszkam w Łomży. Jestem żonaty, mam dwie córki i troje wnucząt.

Dlaczego kandyduję?

Kandyduję, ponieważ chcę polityki państwa ukierunkowanej na zrównoważony i trwały rozwój (ekorozwój), skuteczną ochronę ludzkiego zdrowia i życia, radykalną poprawę jakości demokracji, tworzenie warunków dla solidaryzmu społecznego. W Sejmie RP chcę wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe na rzecz realizacji wartości i zasad zawartych w programie Partii Zieloni.