fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Home  /  Tomasz Aniśko

Tomasz Aniśko

Napisz do mnie: [email protected]

Jestem lubuszaninem od trzech pokoleń, architektem krajobrazu, naukowcem i wykładowcą uniwersytetów w Polsce i w USA, kuratorem ogrodów botanicznych, podróżnikiem i odkrywcą, autorem 3 książek i licznych artykułów w branżowych czasopismach zarówno polskich, jak i anglojęzycznych.  Zawodowo zajmuję się projektowaniem przestrzennym opartym na zasadach zrównoważonego rozwoju, wykonuję zlecenia dla klientów z kraju i zagranicy Jestem także aktywistą społecznym angażującym obywateli w planowanie miast i wsi. Uczestniczę w wielu inicjatywach na rzecz ochrony przyrody, zazieleniania miast oraz harmonijnego współistnienia człowieka i natury. Mam dwoje dzieci i żonę, z którą wspólnie prowadzimy w naszym rodzinnym Ośnie Lubuskim przyjazny dzikiej przyrodzie ogród symbiotyczny.

Czym zajmę się w Sejmie?

W Sejmie zajmę się przede wszystkim sprawami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Będę orędownikiem Nowego Zielonego Ładu. Moim celem jest uczynienie z Polski wzoru rozwiązań łączących zaspokajanie potrzeb człowieka z ochroną przyrody i racjonalnym wykorzystywaniem jej zasobów. Modelowe rozwiązania legislacyjne Sejmu muszą prowadzić do skoordynowanych, skutecznych działań na rzecz ochrony klimatu, bioróżnorodności i środowiska. Przedstawienie obecnego modelu gospodarki opartej na nieskrępowanej eksploatacji zasobów naturalnych na tory rozwoju zrównoważonego to gwarancja bezpiecznej przyszłości dla następnych pokoleń. Wśród moich priorytetów znajdą się: oczyszczenie Polski ze smogu i śmieci, sprawiedliwa transformacja energetyczna, skuteczna ochrona bioróżnorodności, rzek, lasów i krajobrazu kulturowego, powiększenie terenów zieleni publicznej w mieście i na wsi, odbudowa i unowocześnienie transportu publicznego oraz rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcja zdrowej żywności.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza AniśkoPlac Przyjaźni 18 lok. 14
69-100 Słubice
woj. lubuskie
tel. 514 027 600Dyrektor Biura Poselskiego
Karolina Nowak
[email protected]
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza AniśkoRatuszowa 3/13
Kołobrzeg 78-100
woj. zachodniopomorskie
tel. 514 027 600Asystent społeczny posła na Sejm RP
[email protected]