fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Webinary i spotkania on-line

Kalendarz aktualizowany na bieżąco

Webinary i spotkania on-line

Wspieramy inicjatywę “Wspólnota Idei skupiającą oddolnie ludzi, organizacje i ruchy o podobnych wartościach, dzielących się on-line wiedzą i refleksją.  Polecamy webinary i spotkania on-line, w których uczestniczą również Zieloni aktywiści i aktywistki, eksperci i ekspertki.

Kalendarz Wspólnoty idei: https://calendar.google.com/calendar/embed…

CZWARTEK 20 sierpnia 2020 godz. 18:00
Radomskie drzewa – projekt obywatelski

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/989733588145692
Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/86800657933

• Czy zieleń w mieście się opłaca czy nie?
• Jak projektować przestrzeń w mieście?
Faktem bezspornym jest, że zieleń obniża emisję hałasu, poprawia jakość powietrza, obniża temperaturę otoczenia i klimatyzuje miasto, poprawia wilgotność powietrza. Drzewa wpływają na retencję wody, stabilizują brzeg koryta rzeki. Zieleńce mogą być buforem zabezpieczającym
••••••••••••••• GOŚCIE•••••••••••••
••• Waldemar Bukalski – współtwórcę systemu zarządzającego zintegrowanym systemem danych środowiska w Radomiu (danych hydrologicznych, jakości powietrza, gromadzenie danych, filtrowania ich i parametrach oceny drzew).
••• Marek Kolasiński – z biura Miejskiego Konserwatora Przyrody opowie o problemie zieleni, wyzwaniach stojących przed miastem i o problematyce zarządzania zielenią, technikach gromadzenia danych…
••• Aleksander Januszewski – spojrzy na zagadnienie od strony urzędu nakładającego obowiązki dokumentowania i potrzeb raportowania stanu środowiska, o kosztach inwentaryzacji oraz wadach gromadzonych dokumentów.
W miastach postępuje degradacja zieleni, szczególnie na rzecz interesu deweloperskiego. Niepokoi obniżanie jakości drzewostanu, przez systematyczną wymianę starodrzewia odporniejszego na warunki suszy i skrajnych upałów, na nowe posadzenia. Potrzebujemy uzgodnień dotyczących strategii rozwoju terenów zielonych oraz opracowania indeksu dobrych praktyk.
>>> Zapraszamy do współpracy!!! Nasz cel: stworzenie szerokiego think tanku w zakresie projektowania, utrzymania i obywatelskiej lustracji stanu zieleni miejskiej.
>>> nasz projekt: https://drzewa.radom.pl

PIĄTEK 31 lipca 2020 godz. 18:00
Polskie spojrzenie na bezwarunkowy dochód podstawowy

Link do wydarzenia: https://wwwhttps://www.fhttps://www.facebook.com/events/1156608008046256?
Link do wydarzenia ze wstępną rejestracją:: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ecc1VTOBS0WdsayiiuGCag

Jest to trzecie webinarium w ramach inicjatywy “Wspólnota Idei” organizowane przez Zieloną Fundację Europejską GEF, we współpracy z Fundacją Strefa Zieleni i Zielonymi Wiadomościami, poświęcone tematyce BDP. Po wprowadzeniu do ogólnej koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego oraz koncepcji europejskiego BDP, a także prezentacji osiągnięć Zielonej Fundacji Europejskiej GEF w ich promowaniu (26.05.2020), rozmawialiśmy o eksperymentach BDP w Europie i poza nią (25.06.2020).
Tym razem przedstawimy BDP i podobne koncepcje, które są omawiane w Polsce, jak również perspektywy ich wdrożenia w naszym kraju.
Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Polską Siecią Dochodu Podstawowego..
W webinarium uczestniczą:
• Dr hab. Ryszard Szarfenberg, – politolog, profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się naukowo tematyką polityki społecznej i zagadnieniami zwalczania ubóstwa.
• Dr Jacek Warda– politolog, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządach. Autor prawdopodobnie pierwszego w Polsce artykułu naukowego o tematyce BDP: „Potencjalne konsekwencje wdrożenia podatku negatywnego dla systemu socjalnego Państwa”.
• Dr Maciej Szlinder – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, socjolog, ekonomista. Członek Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, Basic Income Earth Network, Red Renta Básica.
Moderują i komentują: Wojciech KłosowskiEwa Sufin-Jacquemart. This project is organised by the Green European Foundation with the support of Fundacja Strefa Zieleni and with the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.
CZWARTEK 30 lipca 2020 godz. 18:00
Spotkanie z Dahrem Jamailem, autorem książki “Koniec Lodu”

Link do wydarzenia: https://wwwhttps://www.facebook.com/events/626613901587720/?
Link do Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88611561180

Dahr Jamail – ur. 1968 r., amerykański dziennikarz, wieloletni współpracownik portalu Truthout i telewizji Aljazeera, autor książek: „Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq” (2007), “The Will to Resist: Soldiers Who Refuse to Fight in Iraq and Afghanistan” ( 2009), „Mass Destruction of Iraq: The Disintegration of a Nation: Why It Is Happening, and Who Is Responsible” (2014) oraz „The End of Ice” (2019) Był jednym z niewielu niezależnych dziennikarzy piszących reportaże z Iraku podczas amerykańskiej inwazji w 2003 roku. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Martha Gellhorn Award for Investigative Journalism (2008). W 2018 otrzymał Izzy Award za wybitne osiągnięcia dziennikarskie w kategorii mediów niezależnych (2018). Jurorzy docenili jego przełomową i wnikliwą działalność sprawozdawczą w 2017 r., która obnażyła konsekwencje militaryzmu i zagrożeń dla przyrody. Legendarny historyk amerykański Howard Zinn napisał o nim: „To znakomity dziennikarz, który kultywuje najszlachetniejszą tradycję tej profesji”.

Spotkanie poprowadzi Adam Ostolski. Symultaniczne tłumaczenie (EN/PL, PL/EN).

ŚRODA 15 lipca 2020 godz. 18:00
Zachem – BOMBA ekologiczna Bydgoszczy

LINK do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/3170932636286144/

Link do webinaru: https://us02web.zoom.us/j/88983414533

Zachem w Bydgoszczy – kłopotliwy spadek po upadłym przedsiębiorstwie chemicznym jest ogromnym terenem prawie całkowicie zatrutym produkowanymi przez wiele lat chemikaliami.

O tym i o zanieczyszczeniach chemicznych nie tylko po Zachemie w Bydgoszczy opowiedzą Renata Włazik i dr hab. inż. Mariusz Czop:
–> opis historii i tematu zanieczyszczeń po Zachemie i ogólnie w Polsce,
–> przedstawienie aktualnych działań wszelkich organów na terenach po Zachemie,
–> omówienie zapytań poselskich i udzielonych na nie odpowiedzi w temacie zanieczyszczeń po Zachemie,
–> przedstawienie realnych i adekwatnych działań na tym terenie i innych w Polsce,
–> propozycje zmian w prawodawstwie polskim odnośnie terenów zanieczyszczonych
••• Prowadzący: Daniel Kaszubowski
Renata Włazik – mieszkanka bydgoskiego Łęgnowa. Od lat mocno zaangażowana w walkę o podjęcie działań na rzecz neutralizacji zagrożenia, jakie niesie ze sobą pozachemowskie skażenie. Prowadzi grupę dot. sprawy (Renata Włazik – Zachem bomba ekoligczna Bydgoszczy), która skupia ponad 3 tysiące użytkowników. Grupa ta jest kopalnią wiedzy na temat skażenia i tego, jak zajmują się nim organy państwowe i samorządowe.
Dr hab. Inż. Mariusz Czop – pracownik naukowy Katedry Hydrologii i Geologii Inżynierskiej AGH w Krakowie. Autor wielu artykułów i publikacji na temat Zachemu i skażenia jakie powstało na jego terenie. Autor badań nad tym terenem. Zajmuje się nie tylko sprawą Zachemu, ale i np. odpadów z krakowskiej huty na składowisku odpadów przy ul. Dymarek.

WTOREK 7 lipca 2020 godz. 18:00
Zielona i fioletowa ekonomia – spotkanie z dr Ewą Rumińską-Zimny

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1170526689995095/
Link do Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88611034980

Jest wiele podobieństw pomiędzy feministyczną ekonomią i podejściem ”zielonych” . Dotyczą one nie tylko krytyki modelu rozwoju opartego o maksymalizacje PKB, ale też recepty na to co dalej. Na czym te podobieństwa polegają? I dlaczego pandemia wzmacnia argumenty za wspólnym działaniem na rzecz działaniem na rzecz zmian i powstania zielono-fioletowej ekonomii? Jak możemy zmienić Polskę?
Dr.Ewa Rumińska-Zimny. Ekonomistka, jako jedna z pierwszych zaczęła mówić w Polsce o feministycznej ekonomii i systemowych ograniczeniach dla równości szans. Promuje tezę, że równość opłaca się firmom i gospodarce ale trzeba w nią zainwestować. Pracowała w SGH, Georgetown University, Washington D.C oraz w systemie ONZ w Nowym Jorku i Genewie. Obecnie wykłada na Gender Studies IBL PAN, działa w Zarządzie Stowarzyszenia Kongres Kobiet i prowadzi Międzynarodowe Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH.
#EkonomiaFeministyczna

CZWARTEK 2 lipca 2020 godz. 18:00
Rozmowy o żywności – Polityka rolna i środowisko

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu “Rozmowy o żywności” organizowane z Koalicją Żywa Ziemia.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/276186083492410/
Link do Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86933434315

Rolnictwo ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne, niestety bardzo często dość destrukcyjny. To może się zmienić, jeśli polityka rolna będzie wspierać rozwój rolnictwa przyjaznego środowisku, zwierzętom i człowiekowi.

Na naszym kolejnym webinarze wraz z zaproszonymi gośćmi postaramy się odpowiedzieć na pytania:
Jak unijna polityka rolna wpływa na środowisko i klimat?
Czy potrzebujemy zmienić metody produkcji rolnej, by ochronić zasoby naturalne konieczne dla trwałości produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego?
Które z nich są przyjazne dla środowiska?

Spotkanie poprowadzi Justyna Zwolińska.

Archiwum

Zapis webinarów organizowanych przez “Wspólnotę Idei” znajdziesz na YouTube [LINK].