fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Zielony Europejski Manifest

Program Europejskiej Partii Zielonych na wybory do Parlamentu Europejskiego

Czas odnowić obietnicę Europy

Głos na Zielonych to głos za zmianą. To głos za tym, aby nie rezygnować z Europy, ale ją zmienić, by stała się tym, czym miała być w obietnicach jej twórców. Unią współdzielonej odpowiedzialności, a nie egoistycznych interesów. Unią gospodarczego i społecznego postępu dla wszystkich, a nie finansowych zysków dla nielicznych. Unią, która chroniąc ludzi i planetę, przewodzi światu.

Przyszedł czas, aby spełnić tę obietnicę. Przyszedł czas na zmianę.

My, Zieloni, jesteśmy ruchem prawdziwie europejskim. Jednoczy nas wizja, misja i pasja. Od Irlandii po Gruzję, od Norwegii po Maltę walczymy o godność człowieka, zrównoważony rozwój, równość, pokój i solidarność. Prowadzimy tę walkę w parlamentach i na ulicy.

Dziś jednak potężne siły usiłują zawrócić nas z tej drogi. Z jednej strony nowe grupy polityczne stosują agresywną taktykę wzbudzania nienawiści, aby zmanipulować ludzi i przebić się do władzy. Z drugiej strony w czasach, które wymagają ambitnych działań, politycy status quo nie potrafią wprowadzić realnych zmian.

Wielka Brytania postanowiła opuścić Unię Europejską, a inne siły chcą ją osłabić. Autorytaryzm, rasizm, neoliberalizm, terroryzm i wojny prowadzone w naszym sąsiedztwie na różne sposoby sprawiły, że wiele mieszkanek i mieszkańców Europy nie czuje się bezpiecznymi.

Kryzys finansowy i polityka cięć budżetowych wpędziła miliony w ubóstwo, podczas gdy wielkie ponadnarodowe korporacje unikają płacenia podatków. Ludzie uciekający przed wojną i prześladowaniem zderzają się z niechęcią rządów do udzielenia im pomocy, a równocześnie Europa jako całość jest zamożna jak nigdy dotąd. Kryzys klimatyczny grozi rychłym zniszczeniem podstaw naszej cywilizacji.

Przyszłość Europy jest zagrożona. Czas na zmianę.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne jest działanie. Musimy stworzyć Europę demokratyczną i włączającą, sprawiedliwą społecznie i zrównoważoną środowiskowo. Potrzebujemy gospodarki, która będzie służyć zarówno obecnemu, jak i przyszłym pokoleniom. Potrzebujemy Europy, która przejmuje odpowiedzialność za sprawy globalne i nikogo nie zostawia z tyłu.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie żaden kraj nie jest wystarczająco wielki, by zmierzyć się z wyzwaniami w pojedynkę. Możemy odzyskać nad nimi kontrolę jedynie poprzez współpracę i patrzenie w przyszłość, a nie poprzez wznoszenie murów i powrót do przeszłości. Naszym przewodnikiem są Cele Zrównoważonego Rozwoju jako mapa drogowa dla wszystkich krajów.

Unia Europejska jest daleka od ideału, ale może stanowić potężną siłę na rzecz dobra. Możemy budować na tym, co już osiągnęliśmy – i zmieniać to, co nie wyszło. Współpracując, Europa jest w stanie zmniejszyć ubóstwo i stworzyć miejsca pracy, poradzić sobie z kryzysem klimatycznym  i odtworzyć środowisko naturalne, zwalczyć dyskryminację i obronić wolność.

Wiemy, że stworzenie takiej Europy nie będzie łatwe. Stare partie status quo od dawna ignorują wołanie o progresywne reformy. Jesteśmy jednak zdeterminowani , by codziennie – wraz z ludźmi, organizacjami i ruchami społecznymi – ciężko pracować, walcząc o zmiany na całym kontynencie i korzystając ze wsparcia coraz większej liczby Europejczyków i Europejek. Przyszłość jest Zielona!

Uporczywa praca, jaką wykonujemy od lat, przyniosła wiele sukcesów. Przy wiodącej roli Zielonych Europa podjęła ważne kroki w stronę inwestowania w energię odnawialną, zapewnienia prywatności w internecie, poprawy recyklingu i zakazu stosowania szkodliwych pestycydów. Z inicjatywy Zielonych Europa chroni sygnalistów, którzy ujawniają w interesie publicznym ważne informacje, podejmuje kroki przeciwko autorytarnym rządom, zakazuje niepotrzebnego plastiku i walczy z unikaniem podatków przez wielkie korporacje – by ograniczyć się do kilku przykładów.

Głos oddany na Zielonych ma realne znaczenie. Wiele jednak pozostaje do zrobienia.

Chcemy Europy, w której młodzi ludzie nie muszą walczyć o uczciwe miejsca pracy, kobiety nie są dyskryminowane w życiu zawodowym, a właściciele małych firm nie cierpią z powodu niesprawiedliwej konkurencji wielkich korporacji. W której rodzice nie muszą się martwić o dzieci narażone na działanie szkodliwych chemikaliów, dziennikarze – o to, że będą uciszani przez możnych interesariuszy, a osoby transpłciowe – że spotka je przemoc na ulicy. Gdzie osoby starsze nie żyją w skrajnym ubóstwie, a ludzie nie toną w Morzu Śródziemnym. Gdzie zwierzęta nie są dręczone w hodowlach przemysłowych, a stare lasy nie są wycinane dla doraźnego zysku.

Nie możemy jednak zrobić tego sami. Dołącz do nas i dziel z nami pasję sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości!

Czas odnowić obietnicę Europy!

Pozwólmy dzieciom i młodzieży odziedziczyć czystą i bezpieczną planetę

Chcemy, aby Europa przewodziła światu w sprawiedliwej transformacji w stronę społeczeństwa zrównoważonego. Zazielenianie gospodarki to historyczna okazja, aby stworzyć miejsca pracy i poprawić jakość naszego życia, nikogo przy tym nie pomijając. Kryzys klimatyczny, zniszczenie przyrody i nadmierne korzystanie z zasobów Ziemi zagrażają podstawom naszego dobrostanu i dobrobytu, a nawet naszemu bezpieczeństwu. Postęp ludzkości może się odbywać wyłącznie w granicach wyznaczonych przez możliwości naszej planety.

Zrównoważone środowisko to nie luksus, to konieczność. Wobec spadku bioróżnorodności, skażenia powietrza i przyspieszenia kryzysu klimatycznego Europa musi robić więcej i działać szybciej we wszystkich dziedzinach polityki. Jesteśmy zobowiązani, aby zachować środowisko dla obecnie żyjących ludzi i dla jutrzejszych dzieci. Musimy działać w imieniu tych, którzy odziedziczą po nas planetę.

Działania na rzecz klimatu

Europa musi przewodzić akcji na rzecz ochrony klimatu, tak by postanowienia Traktatu Paryskiego stały się rzeczywistością. Chcemy, aby UE podjęła wszelkie możliwe wysiłki, które pozwolą ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 stopnia w stosunku do poziomu z epoki przedprzemysłowej. Wzywamy do ustanowienia europejskiego prawodawstwa klimatycznego z  obowiązkowymi budżetami węglowymi, które ograniczą emisje o co najmniej 55 proc. do 2030 r. i zbudują gospodarkę zeroemisyjną. Musi ona obejmować przywrócenie naturalnego pochłaniania węgla przez lasy i gleby.

Aby wykazać swoje przywództwo, Europa powinna zwiększyć międzynarodowy fundusz klimatyczny. Jeśli kluczowe kraje spoza UE nie godzą się na ograniczanie emisji, możemy wprowadzić korektę podatku granicznego, tak by zapewnić równe szanse europejskim pracownikom i firmom. Chcemy, aby w systemie handlu emisjami ustanowiono mocną minimalną cenę węgla.

Energia

Ani jedno euro z kieszeni podatników nie powinno finansować paliw kopalnych. Fundusze wycofane z inwestycji w paliwa kopalne można przekazać na wsparcie zrównoważonych rozwiązań, takich jak efektywność energetyczna, pociągi transgraniczne i zrównoważone rolnictwo.

Aby osiągnąć cele związane z klimatem, Europa musi do 2030 r. całkowicie wycofać się z węgla, a z innych paliw kopalnych, w tym gazu –najszybciej potem, jak się da. Energia jądrowa i gaz łupkowy nie mają do odegrania żadnej roli w przyszłości opartej na czystej energii.

Chcemy, aby za najważniejszy priorytet uznać efektywność energetyczną i oszczędzanie energii, połączone ze zwalczaniem energetycznego ubóstwa. Prawidłowo przeprowadzona transformacja energetyczna w stronę 100 proc. energii odnawialnej zlikwiduje skażenie powietrza, stworzy miejsca pracy i zwiększy naszą energetyczną niezależność – przyznając zarazem bardziej aktywną rolę obywatelkom i obywatelom i wzmacniając ich pozycję.

Transport

Budowa zrównoważonego systemu transportu wymaga inwestowania w koleje, które połączą europejskie kraje i regiony bardziej dostępnymi (terytorialnie i cenowo) pociągami , w tym połączeniami szybkimi i nocnymi. Silniejszy transport publiczny wraz ze zmniejszeniem konieczności podróżowania mogą rozwiązać problem zagęszczenia ruchu i skażenia  w całej Europie. Część transportu towarów może być przeniesiona na linie kolejowe albo istniejące drogi wodne, o ile nie przyniesie to dalszych szkód środowiskowych. Wszystkie ciężarówki, furgonetki, pociągi, statki i samoloty muszą docelowo być pojazdami zeroemisyjnymi.

Fundusze na zrównoważony transport można przenieść z subsydiowania transportu lotniczego poprzez wprowadzenie europejskiego podatku lotniczego, europejskiego VAT-u na bilety, a także przywrócenie opodatkowania paliwa lotniczego – przy równoczesnym wsparciu rejonów odległych, jak wyspy, gdzie nie ma innych środków transportu. Opodatkowanie transportu lotniczego i drogowego zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” wyrówna szanse pomiędzy różnymi sposobami przemieszczania się.

Po 2030 r. nie powinny być sprzedawane w Europie żadne samochody z napędem na paliwa kopalne. Unia powinna wspierać powstanie w całej Europie stref niskiej emisji w miastach i mniejszych miejscowościach oraz promować poruszanie się rowerem i pieszo. Biopaliwa muszą mieć niski ślad węglowy i nie mogą konkurować z produkcją żywności ani przyczyniać się do utraty bioróżnorodności.

Środowisko i ochrona przyrody

Zdecydowane działania na rzecz środowiska mogą polepszyć życie milionów Europejczyków i Europejek. Samo tylko skażenie powietrza powoduje co roku w UE ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów – i pogarsza jakość życia kolejnych milionów osób.

Ustanowienie ostrzejszych limitów skażenia będzie chronić powietrze, którym oddychamy. Przejście na zrównoważone rolnictwo sprawi, że będziemy mieli czystszą wodę do picia. Zakaz stosowania niebezpiecznych chemikaliów pomoże zapobiec problemom zdrowotnym. Rynek na czyste rozwiązania rośnie na całym świecie, zapewniając miejsca pracy i dochód.

Aby zachować naszą cenną przyrodę, chcemy znacznie zwiększyć powierzchnię obszarów chronionych, zapewnić objęcie nimi kluczowych ekosystemów, i zagwarantować, że ochrona będzie rzeczywiście skuteczna. Bardziej ambitnym celom musi towarzyszyć zwiększone finansowanie. UE powinna odgrywać rolę we wdrażaniu podstawowych środków na rzecz zdrowego środowiska. Infrastruktura i inne projekty wspierane z europejskich pieniędzy publicznych nie powinny zagrażać bioróżnorodności, a raczej wspomagać jej zachowanie i odtwarzanie w skali globalnej.

Apelujemy o skuteczniejsze wykrywanie i ostrzejsze karanie niezrównoważonej i nielegalnej wycinki drzew. Europa potrzebuje silniejszych narzędzi zapobiegania wylesianiu związanemu z importowaną żywnością i innymi produktami. Europejskie gleby muszą być chronione przed degradacją i odtwarzane,  również po to, aby zwiększyć ich zdolność magazynowania skąpych zasobów wody.

Chcemy zwiększyć powierzchnię morskich obszarów chronionych do 20 proc. powierzchni naszych mórz. Kontrola emisji siarki spowodowanych przez żeglugę towarową musi być rozszerzona na wszystkie wybrzeża, a stosowanie ciężkiego oleju opałowego – zakazane w rejonie Arktyki i Antarktyki.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Nasza gospodarka opiera się na pobieraniu surowców z przyrody, przerabianiu ich na produkty, używaniu ich, a następnie wyrzucaniu. Ten liniowy model musi zostać zastąpiony przez gospodarkę obiegu zamkniętego, która tworzy więcej wartości, wykorzystując mniej zasobów i zapobiegając powstawaniu bardziej niebezpiecznych substancji. Zamiast stale konsumować coraz więcej zasobów, powinniśmy konsumować mądrzej i bardziej umiarkowanie.

Chcemy, aby przedmioty były trwalsze, a ich naprawa była łatwiejsza – poprzez wprowadzenie wymogu naprawy i wydłużenie okresu gwarancji, tak aby wyeliminować zaplanowanie starzenie się przedmiotów. Należy powstrzymać firmy przed wyrzucaniem jako odpadów żywności nadającej się do spożycia. Należy opodatkować lub zakazać produkcji nierecyklingowalnego plastiku, opracować zrównoważone alternatywy i zwiększyć cele w zakresie recyklingu i ponownego używania. Apelujemy także o ustanowienie rygorystycznych limitów eksportu odpadów i wprowadzenie podatków od wydobycia i importu surowców.

Rolnictwo, żywność i zwierzęta

Sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy żywność, ma wielkie znaczenie dla naszego zdrowia, środowiska oraz zwierząt. Chcemy zreformować wspólną europejską politykę rolną, tak aby przestawić się z rolnictwa przemysłowego i upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) na zrównoważone formy rolnictwa, takie jak uprawy organiczne i agroekologia. Zrównoważone rolnictwo wspomaga obniżkę emisji, ratuje pszczoły, rewitalizuje obszary wiejskie i daje nam zdrową żywność. Aby chronić tereny rolnicze, powinniśmy pilnie powstrzymać rozlewanie się miast.

Chcemy przekierować dotacje rolnicze na rolnictwo zrównoważone, bazując na sprawiedliwych i ukierunkowanych na skutki warunkach. Szkodliwe pestycydy, takie jak glifosat, powinny być zakazane. Reguły handlowe powinny pozwalać państwom członkowskim na rekompensowanie krajowym producentom zwiększonych kosztów, związanych z wyższymi standardami dotyczącymi środowiska, ochrony zwierząt i zdrowia publicznego. Aby dokonywać świadomych wyborów, ludzie powinni wiedzieć, co zawiera ich żywność, skąd pochodzi i jak jest wytwarzana. Chcemy ograniczyć spożycie mięsa na rzecz zdrowszej, bardziej zrównoważonej diety roślinnej.

Rybołówstwo w Europie musi mieścić się w zrównoważonych limitach. Wszystkie państwa członkowskie powinny się podporządkować sezonowym zakazom łowienia, pozwalającym na odtwarzanie się ławic. Nielegalne połowy powinny być powstrzymane, a importowane ryby – sprowadzane zgodnie z europejskimi standardami ochrony zasobów ryb.

Chcemy zakazać trałowania dennego i innych szczególnie destrukcyjnych form przemysłowego rybołówstwa oraz ograniczyć wpływ połowów przydennych na morskie ekosystemy.

Zwierzęta mają prawo do życia wolnego od cierpienia, dlatego apelujemy o wprowadzenie zakazu hodowli na futra, transportu żywych zwierząt na wielkie odległości oraz testów na zwierzętach. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zagwarantowane prawo do trybu życia zgodnego z naturą. Na hodowlę przemysłową nie należy przeznaczać pieniędzy publicznych.

Sprawiedliwość środowiskowa

Podstawą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju jest lepsze prawo dotyczące ochrony środowiska i jego skuteczniejsze egzekwowanie na wszystkich szczeblach – w tym podejmowanie działań prawnych przeciwko tym, którzy je łamią. Konieczne jest zagwarantowanie prawa do informacji i poprawienie dostępu do sprawiedliwości środowiskowej dla obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. UE potrzebuje nowego, ambitnego programu działań na rzecz środowiska. Wzywamy również do ustanowienia międzynarodowego trybunału, który zająłby się najpoważniejszymi naruszeniami międzynarodowego prawa ochrony środowiska.

Ochrona środowiska jest również kwestią społeczną. Szkody środowiskowe często uderzają z nieproporcjonalną siłą w tych, którzy już i tak są w ciężkiej sytuacji, jak osoby o niskich dochodach i kraje biedne – nie wspominając o przyszłych pokoleniach. Projekty budowlane na dużą skalę powinny być realizowane wyłącznie po odpowiednich konsultacjach z lokalnymi mieszkańcami. Jesteśmy za środowiskową sprawiedliwością.

Przejście do gospodarki ekologicznej nie nastąpi z dnia na dzień i nie zawsze będzie łatwe. Pracownicy i regiony potrzebują sprawiedliwego przejścia na zrównoważone źródła utrzymania. Należy ustanowić specjalny europejski program finansowania przekwalifikowania zawodowego i zmian miejsca pracy, który zapewniałby bezpieczeństwo socjalne i łagodził obawy obywatelek i obywateli.

Współdzielony dobrobyt w sprawiedliwej gospodarce i unia solidarności

Chcemy zbudować Europę socjalną, ze zrównoważoną gospodarką i sprawiedliwą podatkowo. Każda osoba powinna mieć prawo do godziwych dochodów i podstawowych usług publicznych. Musimy zreformować system gospodarczy, tak aby działał na rzecz ludzi i szanował granice wyznaczone przez planetę. Zielony Nowy Ład może skierować miliardy na zrównoważone inwestycje i innowacyjność. Dzieląc się korzyściami płynącymi z gospodarki, jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich na pokładzie.

Dziesięciolecia europejskiej współpracy doprowadziły do zbudowania unii gospodarczej. Teraz powinniśmy postawić kolejny krok i sprawić, by UE służyła wszystkim ludziom. Musimy zapewnić, że sprawiedliwość społeczna będzie stanowiła sedno naszej Unii; musimy zbudować prawdziwie społeczną Europę.

Walka z ubóstwem

Obecnie co czwarta osoba w Europie, w tym 25 mln dzieci, jest narażona na ubóstwo i wykluczenie społeczne. To niedopuszczalne. Dziś, gdy Europa jako całość jest zamożniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, każdy zasługuje na przyzwoity standard życia.

Zmniejszanie ubóstwa i zwalczanie nierówności musi być kamieniem węgielnym każdej polityki  gospodarczej i społecznej. Odrzucamy metodę cięć budżetowych, które doprowadziły do wzrostu ubóstwa i pogorszenia jakości usług publicznych.

Prawa socjalne

Aby urzeczywistnić Europejski Filar Praw Socjalnych, apelujemy o wprowadzenie  europejskiego prawa zapewniającego odpowiednie systemy dochodu minimalnego we wszystkich krajach Europy. Państwa członkowskie zapewniałyby odpowiedni poziom wsparcia socjalnego – z uwzględnieniem lokalnego standardu życia i różnic pomiędzy systemami poszczególnych krajów – wszystkim ludziom bez innych źródeł dochodu, mając na uwadze jednakową ochronę wszystkich obywateli. Istniejące standardy nie mogą być zaniżane. Uważamy również, że potrzebne są odważne wizje, wspierane przez badania i eksperymenty, dotyczące wprowadzenia powszechnego dochodu podstawowego.

Europa musi zapewnić wszystkim podstawowe prawa socjalne, takie jak dostęp do opieki zdrowotnej, mieszkanie i edukację. Publiczne inwestycje w przystępne cenowo, energooszczędne mieszkania socjalne powinny być wspierane z funduszy europejskich. Musimy przyjąć ogólnoeuropejską politykę promującą mieszkalnictwo publiczne i chroniącą wynajmujących przed wyzyskiem.

Zdrowie

UE powinna motywować państwa członkowskie do osiągnięcia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, zmniejszenia nierówności w dziedzinie zdrowia i zapewnienia dostępu do leków. Chcemy poświęcić więcej uwagi profilaktyce problemów ze zdrowiem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, a nie tylko ich leczeniu.

Polityka narkotykowa musi być oparta na dowodach, a nie na uprzedzeniach. Kraje europejskie powinny zreformować swoje polityki, aby pomóc osobom cierpiącym z powodu nadużywania narkotyków, a nie je karać.

Włączenie i spójność społeczna

Europa nie powinna pozostawiać nikogo w tyle – czy są to odległe bądź rzadko zaludnione regiony, czy słabsze grupy ludności. Chcemy wzmocnić terytorialną spójność poprzez zmniejszenie dysproporcji regionalnych, zarówno wewnątrz państw członkowskich, jak i pomiędzy nimi, oraz poprzez zapewnienie ludziom równych szans niezależnie od miejsca urodzenia lub zamieszkania.

Europa musi przejąć wiodącą rolę we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zarówno u siebie, jak i na całym świecie. Chcemy sprawić, aby infrastruktura, transport i komunikacja były dla nich dostępne. Osoby niepełnosprawne muszą być włączone w podejmowanie decyzji, które ich dotyczą, w tym mieć pełną możliwość udziału w głosowaniu.

Praca

Praca może zapewnić dochód, miejsce w społeczności i cel w życiu. Aby stworzyć wysokiej jakości miejsca pracy i zapewnić osobom poszukującym pracy odpowiednie przygotowanie, potrzebny jest szeroki wachlarz środków ze strony zarówno przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa – od zmian i podnoszenia kwalifikacji do wspierania przedsiębiorczości społecznej i zakładania małych firm.

Prawa pracownicze dla wszystkich są kamieniem węgielnym zamożnego i włączającego społeczeństwa. Popieramy prawo pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych, jak również do negocjacji zbiorowych, dialogu społecznego i uczestnictwa pracowników.

Europa musi umożliwiać i chronić transgraniczny przepływ pracowników, tak by nie byli zdani na odmienne krajowe systemy ubezpieczeń. Europejskie ubezpieczenie społeczne i jednolita kwalifikacja zawodów ułatwiłyby podjęcie pracy za granicą. Chcemy chronić prawa pracowników migrujących i zwalczać wszelkie formy wyzysku siły roboczej oraz pracy przymusowej w Europie.

Mniej więcej co dziesiąta osoba pracująca jest zagrożona ubóstwem. Chcemy zmienić prawo pracy i przepisy socjalne, tak aby uwzględniały one zmieniający się charakter pracy, a także chroniły osoby pracujące na własny rachunek oraz na umowy cywilnoprawne. Jednym z możliwych rozwiązań mogłoby być wprowadzenie w strefie euro ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, otwartego dla innych chętnych krajów, gwarantującego podstawowe świadczenia uzupełniane przez krajowe zasiłki dla bezrobotnych.

Praca musi być bezpieczna, zdrowa i sprawiedliwa. Stres związany z pracą jest jedną z głównych przyczyn absencji i złego samopoczucia pracowników. Dlatego wzywamy do lepszego uwzględnienia  w prawodawstwie UE psychospołecznych zagrożeń zdrowia. Należy ułatwić skrócenie i redystrybucję czasu pracy na życzenie pracownika – na przykład, gdy któreś z rodziców wraca z urlopu rodzicielskiego. Chcemy również, aby wszystkie kraje zapewniły pracownikom płatne zwolnienia chorobowe.

Edukacja, badania naukowe i kultura

Edukacja jest narzędziem, dzięki któremu ludzie mogą poprawić swoje życie, zrozumieć świat i zaangażować się w życie społeczne. Jest to również inwestycja w przyszłość, bo wykształceni i wykwalifikowani ludzie są podstawą dynamicznej gospodarki i dobrze funkcjonującej demokracji. Chcemy, aby Europa stała się światowym liderem zarówno w dziedzinie edukacji, jak i badań.

Nasza długoterminowa wizja to bezpłatna i dostępna edukacja dla wszystkich w celu zmniejszenia nierówności edukacyjnych. Edukacja powinna wyposażyć ludzi w umiejętności potrzebne w zielonej gospodarce opartej na wiedzy. Każdy powinien mieć możliwość uczenia się przez całe życie i zmiany zawodu.

Europa musi stawiać na wiedzę i naukę. Po sukcesie programu Horyzont 2020 chcemy znacznie zwiększyć finansowanie niezależnych badań i innowacji, aby sprostać wielkim wyzwaniom społecznym.

Wzywamy również do zwielokrotnienia europejskich funduszy na wymiany studenckie. Wymiana w ramach programu Erasmus+ musi zostać rozszerzona i wzmocniona, aby rzeczywiście umożliwić ludziom ze wszystkich środowisk pracę, szkolenie lub studia w innym kraju.

Rozwój sztuki i kultury jest ważny zarówno sam w sobie, jak i jako źródło dobrobytu, miejsc pracy i dochodu. Wspieramy różnorodność kulturową, wolność artystyczną i dostęp do kultury dla wszystkich.

Zdajemy sobie sprawę, że różnorodność istniejących w Europie tożsamości odgrywa ważną rolę w obronie demokracji. Inwestycje w kulturę mogą pozwolić na tworzenie nowych powiązań i tradycji, łącząc społeczności i wzmacniając poczucie przynależności. Wierzymy, że dostęp do kultury jest prawem człowieka. Na szczeblu UE istnieje wiele inicjatyw w dziedzinie kultury, takich jak Kreatywna Europa, którym należy zwiększyć budżet.

Młodzież

Wiele lat po kryzysie finansowym młodzi Europejczycy nadal stoją wobec wielu wyzwań. W niektórych krajach bezrobocie wśród młodzieży nadal sięga 40 proc. Wiele młodych osób, będąc świadkami bezczynności polityków, którzy chcą utrzymania status quo, odczuwa zrozumiały niepokój o przyszłość.

Stoimy po stronie młodych ludzi, budując społeczeństwa, w których mają oni pełny dostęp do ochrony socjalnej i praw, takich jak mieszkanie, edukacja i uczestnictwo w życiu politycznym. Nasz postulat minimalnego dochodu gwarantowanego zapewniłby również lepsze zabezpieczenie społeczne dla młodych ludzi. Wzywamy do stworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, zakazu dyskryminujących płac dla młodzieży i zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia za staże.

Europejska Gwarancja dla Młodzieży, obiecująca młodym ludziom zatrudnienie, kontynuowanie nauki, przyuczenie do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu nauki, musi być wdrażana znacznie skuteczniej. Gwarancja dla Młodzieży powinna być obowiązkowa dla wszystkich państw członkowskich, a jej głównym celem powinna być gwarancja stabilnego, płatnego i wysokiej jakości zatrudnienia. Wystarczające finansowanie części Europejskiego Korpusu Solidarności poświęconej wolontariatowi dałoby młodym ludziom możliwość i środki finansowe na rozwój ich własnych wolontariackich projektów.

Osoby starsze

Odsetek osób starszych szybko rośnie. Przy zapewnieniu odpowiednich możliwości starsi Europejczycy i Europejki mają wiele do zaoferowania, od przekazywania doświadczeń w pracy po wolontariat w społeczeństwie obywatelskim, co powinno prowadzić do społecznego uznania. Nikt nie powinien żyć w ubóstwie, bo przeszedł na emeryturę.

Starsi pracownicy również muszą mieć prawo do uczenia się przez całe życie. Ludzie powinni mieć możliwość elastycznego przechodzenia na emeryturę, na przykład poprzez łączenie skróconego czasu pracy z emeryturą w niepełnym wymiarze. Musimy walczyć z uprzedzeniami i dyskryminacją wobec starzejących się pracowników.

Gospodarka

Aby zaspokoić potrzeby wszystkich, nie przekraczając jednocześnie możliwości planety, musimy zreformować nasz system gospodarczy. Podążanie w kierunku prawdziwie zeroemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego stwarza znaczące możliwości zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska.

Wykorzystanie możliwości cyfryzacji, sztucznej inteligencji i robotyzacji – przy jednoczesnym stawieniu czoła wyzwaniom i zagrożeniom z nimi związanym – może wzmocnić europejską gospodarkę. Pracownicy stojący w obliczu tej transformacji powinni otrzymać wsparcie w dostosowaniu się do zmieniającej się sytuacji.

Istnieje również duży potencjał w sprawiedliwej, społecznej gospodarce, opartej na wzajemnej współpracy i opiece. Nowe formy gospodarki mogą łączyć dochodowość z integracją społeczną i demokratycznym zarządzaniem. Regulacje europejskie powinny umożliwiać stosowanie alternatywnych narzędzi, takich jak spółdzielnie, crowdfunding i przedsiębiorczość społeczna.

Każdy powinien mieć dostęp do wspólnych zasobów – znanych również jako “commons” – takich jak czyste powietrze i woda, internet czy wiedza. Należy zachęcać społeczności w całej Europie do rozwijania zrównoważonych i dostępnych alternatyw dla obecnej dominacji gospodarki rynkowej i jej lobbystów.

Sam produkt krajowy brutto jest niewystarczającym miernikiem postępu gospodarczego. Chcemy uzupełnić go o alternatywne wskaźniki, które odzwierciedlają kwestie społeczne i środowiskowe.

Przemysł i rynki

Przemysł wytwórczy jest główną siłą napędową gospodarki UE, zapewniając ponad 100 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Zielona polityka przemysłowa koncentruje się na innowacjach i inteligentnych rozwiązaniach, dzięki którym produkty i procesy stają się bardziej energo- i zasobooszczędne.

Stworzenie jednolitego rynku może przynieść miejsca pracy i dobrobyt, jeżeli będą temu towarzyszyć ambitne wspólne zasady ochrony standardów pracy, praw konsumentów i usług publicznych. Szczególnie duży niewykorzystany potencjał drzemie w usługach cyfrowych i innych usługach, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ochrony socjalnej i praw pracowniczych i konsumenckich. Globalizacja stworzyła ponadnarodowe korporacje, które wymykają się kontroli organów poszczególnych państw. Wzywamy do utworzenia skutecznego i niezależnego organu UE ds. nadzoru nad sektorem cyfrowym w celu kontrolowania i ograniczania siły rynkowej dużych korporacji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią trzon europejskiej gospodarki. Dążymy do tego, by zachęcać więcej osób do rozpoczynania działalności gospodarczej i wspierać już działających przedsiębiorców, w szczególności kobiety, firmy rodzinne i migrantów. Lepsze regulacje powinny zagwarantować MŚP uczciwe warunki rywalizacji z dużymi firmami, a przepisy dotyczące konkurencji powinny być odpowiednio zmienione. Należy zachęcać uniwersytety do współpracy z MŚP w poszukiwaniu innowacji. Ważne jest również, aby UE chroniła europejskie miejsca pracy i przedsiębiorstwa przed nieuczciwym dumpingiem w imporcie i offshoringu. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne spoza UE nie mogą podważać bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Bardziej zrównoważone zamówienia publiczne mogą być siłą napędową ekologicznej gospodarki. Chcemy bardziej systematycznego stosowania kryteriów społecznych, środowiskowych i dotyczących sprawiedliwego handlu przy zakupie produktów i usług przez instytucje publiczne.

Handel

Umowy handlowe proponowane dotychczas, takie jak CETA, TTIP czy TISA, mają poważne wady. Wynegocjowane w zaciszu gabinetów, ignorują obawy o prawa człowieka, usługi publiczne i o środowisko. Szczególnie sprzeciwiamy się inwestorskim przywilejom w kwestii praw ugodowych, które osłabiają demokrację.

Będziemy nadal pracować na rzecz otwartej i wspierającej sprawiedliwy handel polityki, pod warunkiem, że będzie oparta na prawie międzynarodowym i transparentnych procesach i że będzie wspierać prawa pracowników, rolników i konsumentów, dobrostan zwierząt oraz ochronę zdrowia i środowiska, nie zaś im zagrażać. Jesteśmy za rozwijaniem umów handlowych pod egidą Światowej Organizacji Handlu i umów wielostronnych, a nie dwustronnych. Porozumienie paryskie, międzynarodowe standardy pracy i Cele Zrównoważonego Rozwoju powinny być fundamentem umów handlowych.

Europa powinna zapewnić, by firmy spełniały najwyższe standardy zarówno na terenie, jak i poza terenem UE. Unia i kraje członkowskie powinny wprowadzić prawo wdrażające Wytyczne ws. Biznesu i Praw Człowieka oraz zagwarantować ludziom możliwość dochodzenia tych praw, kiedy firmy będą je łamać. Państwa powinny również pracować na rzecz silnych umów międzynarodowych o podobnych cechach. Od firm międzynarodowych należy wymagać należytej staranności w ocenie swoich łańcuchów dostaw, tak abyśmy mieli pewność, że ich interesy nie stoją w sprzeczności z prawami człowieka lub ze zrównoważonym rozwojem.

Podatki

Opodatkowanie może być świetnym narzędziem na rzecz sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy za przeprowadzeniem ekologicznej reformy podatkowej: należy bardziej opodatkować to, czego nie chcemy (wykorzystywanie zasobów i zanieczyszczenia), a mniej to, czego chcemy (miejsca pracy). Europa powinna wymagać od krajów członkowskich podniesienia podatku od paliw kopalnych. Powinna również rozważyć podatek środowiskowy na poziomie europejskim, na przykład od lotów i tworzyw sztucznych.

Zbyt często niezamożni ludzie muszą płacić proporcjonalnie większe podatki niż bogaci, a właściciele małych firm – większe niż duże korporacje. Europa powinna zlikwidować luki w przepisach, które pozwalają bogatym unikać podatków. Wyrównałoby to szanse i pomogło finansować potrzebne nam wszystkim inwestycje publiczne.

Szczególnie ważne jest uporanie się z oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy, które służą do finansowania zorganizowanej przestępczości. Nawołujemy do poprawy przepisów przeciwko praniu pieniędzy i wzmacnianiu możliwości dochodzeniowych UE w tej kwestii.

Ustanowienie sprawiedliwych podatków wymaga, aby Europa skuteczniej zamykała dostęp do rajów podatkowych oraz zwalczała obchodzenie i unikanie podatków, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii. Nacisk na ujednolicenie podatków, tego co i jak jest opodatkowane, na przykład poprzez wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) dla dużych firm i minimalnej stawki podatku dla osób prawnych, zmniejszyłoby szkodliwe współzawodnictwo między krajami członkowskimi. Poza zobowiązaniem do trzymania się tych ram prawnych kraje członkowskie powinny zachować możliwość odpowiedzi na wyzwania własnych gospodarek poprzez swoje systemy podatkowe. Korzyści wynikające z uszczelniania europejskiego systemu podatkowego powinny natomiast być przekierowane na ogólnoeuropejskie inwestycje zmniejszające nierówności i wspierające społeczności peryferyjne, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji. Obowiązek międzynarodowych korporacji publicznego raportowania wysokości swoich podatków i kraju ich uiszczania powinien być wzmocniony.

Opodatkowanie powinno być odpowiednio dostosowane do naszej globalnej gospodarki. Powinniśmy używać silniejszych środków przeciwko manipulacjom rynkowym, spekulacjom i działaniom typu „insider trading” oraz zwiększać przejrzystość na rynkach finansowych. W celu ograniczenia spekulacji proponujemy podatek od transakcji finansowych, który byłby wykorzystany do finansowania zrównoważonego rozwoju. Europa powinna również wypracować sprawiedliwy i sprawny sposób opodatkowania usług cyfrowych i podejścia do kryptowalut.

Rynki finansowe i inwestycyjne

Aby zapewnić stabilność finansową i przeciwdziałać przyszłym kryzysom, powinniśmy zająć się systemowym ryzykiem i powstrzymać instytucje finansowe przed urośnięciem do rozmiarów „zbyt wielkich, by upaść”. Banki potrzebują większych minimalnych wymogów kapitałowych, a bankowość kluczowa dla realnej gospodarki powinna być oddzielona od bankowości inwestycyjnej. Europa potrzebuje silniejszych regulacji finansowych, zapewniających, że sektor finansowy działa na rzecz prężnej i zrównoważonej gospodarki.

Europejskie prawo gospodarcze powinno wspierać, a nie utrudniać odpowiedzialne społecznie inwestycje. Rozwój i ulepszanie opieki nad dziećmi, podstawowej edukacji, szkoleń pracowniczych i taniego mieszkalnictwa wpłynie na zmniejszanie bezrobocia i zmniejszy nierówności społeczne. Każdy powinien mieć zagwarantowany dostęp do podstawowych usług finansowych.

Konieczne przejście do zrównoważonej gospodarki będzie wymagać dużych inwestycji. Zielony Nowy Ład, który proponujemy, będzie finansować i generować inwestycje w obszarach takich jak międzynarodowe połączenia kolejowe, energetyka odnawialna, zrównoważone innowacje i sprawiedliwa transformacja, szczególnie w biedniejszych krajach członkowskich.

Wzajemny szacunek i sprawczość w różnorodnej i feministycznej Europie

Europa to unia zbudowana na wspólnych wartościach. UE powinna walczyć o równe prawa dla wszystkich i przeciwko jakiejkolwiek dyskryminacji. Każdy powinien mieć prawo do bycia kim chce, do wiary w co chce i do kochania kogo chce. Chcemy budować feministyczną i włączającą Unię, która opowiada się za równością płci, prawami człowieka, demokracją i różnorodnością. Europa powinna być słyszalnym na świecie głosem na rzecz solidarności, rozwoju ludzkości i pokoju.

Demokracja, rządy prawa i prawa człowieka są ostatnio coraz silniej kwestionowane tak na terenie Europy, jak i poza jej granicami. W tych trudnych czasach Europa może być zwiastunem nadziei. Unia powinna bardziej angażować się w obronę i pogłębianie fundamentów otwartych społeczeństw. Chcemy demokracji tętniącej życiem na każdym poziomie: od lokalnego i regionalnego, poprzez narodowy, aż po europejski i międzynarodowy.

Demokracja i prawa człowieka

Chcemy wspierać społeczeństwo obywatelskie w obronie i pogłębianiu demokracji, rządów prawa i praw człowieka. Europa powinna również zwiększyć swoje możliwości obrony przeciwko zewnętrznym wpływom, takim jak ingerencja w kampanie wyborcze, szerzenie dezinformacji i wzniecanie nienawiści. Ta obrona nie powinna jednak osłabiać innych praw.

Demokracja może funkcjonować tylko wtedy, gdy jest wspierana przez wolność wypowiedzi i niezależne media. Chcemy zwiększyć wsparcie dla dziennikarstwa śledczego i bronić dziennikarzy w przypadku zagrożenia. Sygnaliści, czyli ludzie ujawniający informacje w interesie publicznym, powinni być zdecydowanie chronieni.

W coraz bardziej usieciowionym świecie rośnie znaczenie ochrony wolności i praw człowieka. Opowiadamy się za neutralnością sieci – czyli regułą, zgodnie z którą wszystkie dane powinny być traktowane jednakowo – jako za fundamentem otwartego internetu. Niedawno wprowadzone europejskie reguły ochrony danych powinny zostać w pełni wdrożone. Podstawowe ustawienia powinny być tak skonfigurowane, żeby od samego początku zapewniać najlepszą możliwą ochronę i bezpieczeństwo danych. Komunikacja cyfrowa powinna być w pełni szyfrowana zgodnie z zasadami E2EE (end-to-end encryption). Stanowczo sprzeciwiamy się przechowywaniu jakichkolwiek danych bez powodu.

Ochrona ludzkiej godności wymaga, abyśmy ograniczyli przekazywanie ważnych decyzji o naszym życiu algorytmom. Ludzie powinni móc kontrolować pracę algorytmów i robotów. Algorytmy powinny być otwarte dla publicznego nadzoru i wolne od dyskryminacji. Europa powinna pełnić większą rolę w wyznaczaniu w tej kwestii międzynarodowych standardów.

Proponujemy obniżenie wieku uprawniającego do kandydowania i głosowania w wyborach europejskich do 16 lat. Dałoby to młodym ludziom większy wpływ na decyzje kształtujące naszą wspólną przyszłość. Chcemy również poprawiać edukację obywatelską zarówno w szkołach, jak i poza nimi.

Przejrzystość i partycypacja

Chcemy radykalnie zwiększyć przejrzystość europejskich instytucji, włącznie z Europejskim Bankiem Centralnym. Obywatele mają prawo wiedzieć, jak podejmowane są decyzje i jak są wydawane ich pieniądze. Wszystkie decyzje podejmowane przez kraje członkowskie w Radzie Europejskiej powinny być jawne. Chcemy obowiązkowych „śladów legislacyjnych” europejskiego prawodawstwa, prawnie wiążącej rejestracji lobbingu w każdej instytucji UE i zamknięcia obrotowych drzwi między światem polityki i wielkiego biznesu poprzez wprowadzenie okresu karencji, po którym dopiero będzie można ubiegać się o stanowiska publiczne. Te zasady przejrzystości i etyki powinny być nadzorowane przez niezależną instytucję na poziomie UE. Decyzje powinny być podejmowane na podstawie najlepszych dostępnych informacji i w porozumieniu z zainteresowanymi.

Europejska Inicjatywa Obywatelska to dobry mechanizm angażowania ludzi w europejski proces decyzyjny. Jej założenia nie są jednak w pełni realizowane z powodu nadmiernej biurokracji i słabego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej. Procedury powinny być uproszczone, a obywatele powinni móc proponować reformy traktatów UE. Należy również wzmocnić prawa partycypacji, tak by inicjatywy obywatelskie nie pozostawały bez odpowiedzi i prowadziły do konkretnych akcji.

Feminizm i równość płci

Obecne tempo zmian w kierunku równości płci w Europie doprowadziłoby do osiągnięcia równości wynagrodzeń za około 70 lat, równości w podziale obowiązków domowych za 40 lat i równej reprezentacji w polityce za 20 lat. Nie chcemy tak długo czekać.

Równość płci jest centralnym elementem polityki Zielonych. Chcemy silnych praw dotyczących równej płacy i równego traktowania w pracy. Ponieważ kobiety wciąż wykonują około dwie trzecie bezpłatnej pracy w domu, proponujemy wydłużenie i bardziej równe rozłożenie na oboje rodziców urlopów rodzicielskich. Chcemy zapewnienia lepszej ochrony ciężarnym pracownicom. Żądamy również realnej poprawy w dostępności do wysokiej jakości żłobków i przedszkoli.

Kwoty płciowe w radach nadzorczych wielkich firm i parytety w zarządach instytucji UE pomogłyby lepiej reprezentować kobiety w procesie decyzyjnym. Aby osiągnąć w Europie równość, osoby różnych płci powinni na równi korzystać z budżetu UE.

Walczymy o wzmocnienie roli kobiet i ich edukację. Europejki wciąż mają rażąco nierówny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i do dochodzenia swoich praw reprodukcyjnych. Chcemy zagwarantować darmową, łatwo dostępną i wysokiej jakości ochronę zdrowia seksualnego, łącznie z aborcją. Prawo kobiet do decydowania o aborcji powinno zostać wzmocnione, szczególnie tam, gdzie jest wyjątkowo ograniczone. Informacje o antykoncepcji i aborcji powinny być łatwo dostępne we wszystkich krajach.

Europa powinna z determinacją walczyć z przemocą na tle seksualnym. Wszystkie kraje Europy powinny jako priorytet wdrożyć konwencję stambulską.

Różnorodność

Jesteśmy dumni z tego, że Europa jest różnorodna i kolorowa. Stanowczo sprzeciwiamy się i walczymy z wszelkimi przejawami dyskryminacji i przestępstwami na tle nienawiści do innych ras, płci, tożsamości płciowych, klasowych czy etnicznych, jak również z innych powodów. Chcemy, żeby cały przekrój polityk i usług publicznych uznawał prawdziwą różnorodność ludzi i ich rodzin oraz ich wkładu w nasze społeczeństwa.

Ludzie należący do różnych mniejszości seksualnych i płciowych (LGBTIQ*) powinni móc cieszyć się w Europie równymi prawami. Związki osób tej samej płci i ich rodziny powinny być uznane na równi z innymi, należy też zapewnić wolność przemieszczania się tęczowych rodzin. Ludzie powinni mieć prawo do określenia swojej tożsamości płciowej i formy jej wyrażania, łącznie z dostępem do prawnego uznania ich płci. Z całą mocą sprzeciwiamy się przymusowej sterylizacji osób o orientacji trans.

Migracja i uchodźcy

Ludzie migrowali z różnych powodów od zawsze – i będą nadal. Powinniśmy się upewnić, że wszyscy migranci są traktowani z godnością i szacunkiem dla ich podstawowych ludzkich praw. Budowanie murów nie wchodzi w grę, podobnie jak uczynienie z Morza Śródziemnego masowego grobu. Kiedy nowoprzybyli migranci znajdą miejsce w naszych społeczeństwach, będą mogli wnieść swój wkład w naszą gospodarkę i kulturę.

Pilną potrzebą jest znalezienie sprawiedliwej alternatywy wobec obecnego systemu opartego na konwencji dublińskiej, która odpowiedzialność za uchodźców składa na barki krajów członkowskich. Pracujemy na rzecz wspólnych standardów i wspólnych zasad mobilności zawodowej i migracji oraz na rzecz sprawiedliwego, zgodnego z duchem solidarności podziału odpowiedzialności między krajami. Kontrole graniczne powinny umożliwiać potrzebującym sprawną rejestrację wniosku o azyl, łącznie z dostępem do procedur azylowych w zgodzie z literą prawa. Uchodźcy powinni być rejestrowani i sprawiedliwie przydzielani krajom członkowskim. Należy brać pod uwagę więzy rodzinne uchodźców i inne znaczące więzi, łączące ich z danym krajem członkowskim. Chcemy również wprowadzić wizy przesiedleńcze i humanitarne dla uchodźców w krajach trzecich.

Chcemy, aby Unia wspierała państwa, regiony i miasta przyjmujące dużą część uchodźców lub migrantów. Pomoc szukającym azylu nigdy nie powinna być kryminalizowana. Zamiast tego UE powinna wspierać akcje ratunkowe. Ludzie nie mogą trafiać do więzienia tylko dlatego, że szukają azylu. Szukający azylu powinni mieć zagwarantowany dostęp do pomocy prawnej.

Parlament Europejski powinien mieć demokratyczny wgląd w działanie kontroli granicznych, formalne i nieformalne umowy z krajami trzecimi oraz politykę azylową i migracyjną. Odrzucamy jakiekolwiek plany tworzenia kontrolowanych centrów czy regionalnych platform dla przybywających migrantów poza granicami UE.

Europa powinna stworzyć legalne i bezpieczne kanały migracji. Powinniśmy również lepiej radzić sobie z tworzeniem możliwości nowoprzybyłym ludziom. Uznawanie umiejętności nabytych w kraju pochodzenia, szkolenia językowe i walka z rasizmem mogą pomóc w integracji nowoprzybyłych na rynku pracy. U podstaw tych działań powinien leżeć szacunek dla różnorodności, różnych kultur i języków. Umowy z krajami tranzytowymi powinny być zrewidowane, aby zapewnić właściwą ochronę praw człowieka i międzynarodowych zobowiązań UE.

Międzynarodowa solidarność

Europa od zawsze promowała multilateralizm i będzie tak robić nadal. Mamy obowiązek, by bronić naszych wartości na arenie międzynarodowej. Naturalną platformą do tego jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Europa powinna zarówno bronić ONZ przed atakami, jak i promować reformy, mające na celu m. in. zwiększenie przejrzystości, odpowiedzialności i skuteczności ONZ.

Europa powinna zwiększyć finansowanie międzynarodowych akcji rozwojowych i humanitarnych. Kraje członkowskie powinny przeznaczać przynajmniej 0.7% swojego budżetu na wsparcie potrzebujących za granicą, ze wskazaniem na wsparcie najbiedniejszych krajów i najbardziej dotkniętych zagrożeniami ludzi.

Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią dobrą podstawę również dla zagranicznych działań UE. Chcemy lepiej koordynować działania na rzecz międzynarodowego rozwoju pomiędzy UE i krajami członkowskimi, tak by uniknąć dublowania wysiłków i zmniejszyć marnowanie zasobów.

Obecnie wiele polityk UE podkopuje dobrą pracę, jaką Unia wykonuje na rzecz międzynarodowego rozwoju. Polityka dotycząca np. handlu, rybołówstwa i imigracji powinna wspierać Cele Zrównoważonego Rozwoju, co nazywane jest też spójnością polityk. W ten sposób walczymy również z przyczynami wymuszonej migracji.

Europa ma szczególną odpowiedzialność i interes, jeśli chodzi o nasze sąsiedztwo, zarówno na wschodzie, jak i na południu. Pracujemy na rzecz włączenia do Unii państw Zachodnich Bałkanów, bazujących na europejskich wartościach. Chcemy również pogłębić współpracę ze wschodnimi partnerami. Promowanie standardów demokratycznych, państwa prawa i praw człowieka to dla nas priorytety, jeśli chodzi o współpracę i działalność pomocową.

Pokój i bezpieczeństwo

Unia Europejska w swoim głównym zamierzeniu jest projektem pokojowym. Pomoc w utrzymywaniu pokoju jest naturalną rolą Europy w świecie.

Ludzkie bezpieczeństwo to o wiele więcej niż nieobecność przemocy. Europa powinna walczyć z różnymi zagrożeniami, wobec których stoimy, od dezinformacji poprzez zależność energetyczną od wrogich państw do zorganizowanej przestępczości i ekstremalnej pogody napędzanej zmianami klimatu. Zmniejszanie nierówności, ochrona środowiska i wzmacnianie demokracji to zrównoważone sposoby na walkę z przyczynami zagrożeń i budowanie odpornych na nie społeczeństw.

Europa powinna być bardziej aktywna w szukaniu pokojowych rozwiązań konfliktów zbrojnych, zarówno w naszym sąsiedztwie, jak i dalej. Chcemy mocno inwestować w cywilne zapobieganie konfliktom, mediację, rekoncyliację i utrzymywanie pokoju. Usuwanie przyczyn konfliktu jest łatwiejsze, tańsze i bardziej humanitarne niż opanowywanie jego konsekwencji. Przeciwstawiamy się kierowaniu europejskich funduszy na cele wojskowe. Trwałego bezpieczeństwa i stabilności nie da się osiągnąć za pomocą broni.

Apelujemy o zaprzestanie eksportu broni dla dyktatorów i stron konfliktu. Europa powinna aktywnie pracować na rzecz rozbrojenia, włącznie z zakazem broni jądrowej i robotów zaprogramowanych na zabijanie.

Państwa UE zobowiązane są do pomocy i wsparcia tych krajów członkowskich, które są ofiarami zbrojnej agresji. Aby utrzymać pokój, Europa potrzebuje również wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Obrona może być zarówno bardziej efektywna, jak i tańsza, kiedy kraje członkowskie będą łączyć i współdzielić zasoby oraz koordynować swoje wysiłki na poziomie europejskim.

Europa powinna mocno reagować na zbrodnie przeciwko ludzkości. Interwencje zbrojne mogą być jednak rozważane wyłącznie jako ostateczność. Każda interwencja zbrojna musi bazować na długofalowej strategii politycznej, być zgodna z prawem międzynarodowym i zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski.

Wolność od przemocy jest również podstawowym prawem w Europie. UE i władze poszczególnych państw powinny więcej i sprawniej współpracować w celu zapobiegania i zwalczania terroryzmu. Unia może zapewniać więcej środków na zwalczanie radykalizacji, a surowsze prawo dotyczące dostępu do broni i amunicji może zmniejszyć przemoc związaną z bronią palną.

Coraz ściślejsza unia: reforma UE jako przygotowanie na przyszłość

Unia Europejska potrzebuje modernizacji. Dążymy do tego, aby UE była bardziej transparentna, demokratyczna, efektywna i wydajna. Pracujemy nad zreformowaniem instytucji i struktur w celu zbudowania ściślejszej Unii, która będzie potrafiła na nowo zdobyć zaufanie obywatelek i obywateli. Chcemy zbudować silniejszą Europę, która w pełni wykorzystuje swój potencjał, aby polepszać życie ludzi i radzić sobie z wyzwaniami, jakie może przynieść przyszłość.

Przyszłość Europy

UE powinna przekształcić się w pełną ponadnarodową demokrację, w której publiczne decyzje są podejmowane w transparentnym procesie przez wybranych i politycznie odpowiedzialnych przedstawicieli. Opozycja ze strony zaledwie kilku krajów członkowskich nie powinna powstrzymywać zdecydowanej większości przed kolejnymi krokami naprzód. Właśnie dlatego wymóg jednomyślności powinien być ogólnie zastąpiony przez normalne procedury legislacyjne i uproszczoną wzmocnioną współpracę. Parlament Europejski powinien mieć możliwość inicjowania legislacji i używać swoich praw do współdecydowania i nadzoru we wszystkich obszarach.

Jesteśmy przekonani, że cała UE powinna funkcjonować w jednolitych ramach prawnych. Instytucje UE nie powinny być dzielone lub replikowane. Przeciwstawiamy się tworzeniu nowych instytucji wyłącznie dla strefy euro, wspieramy natomiast utworzenie w Parlamencie Europejskim specjalnej komisji ds. strefy euro

Należy podjąć kolejne kroki w stronę budowy „coraz ściślejszej Unii”. Wiele można zrobić w ramach obecnych traktatów: wspieramy zarówno konwencję parlamentarną otwartą dla społeczeństwa obywatelskiego, jak i zgromadzenie konstytucyjne, o którego mandacie będą współdecydować Parlament Europejski i kraje członkowskie działające na podstawie kwalifikowanej większości. Ostateczna decyzja dotycząca zmian traktatów powinna być podjęta poprzez ogólnounijne referendum z udziałem europejskich obywateli i obywatelek. Nie chcemy, aby weto któregoś z krajów członkowskich mogło zablokować taką decyzję.

Wspieramy demokratyczną przyszłość Europy, w której regionalna i narodowa specyfika będzie reprezentowana na równi z ogólnym interesem UE. Dlatego wzywamy do stworzenia systemu, w którym Parlament Europejski, reprezentujący całość obywateli UE i częściowo wybrany z ponadnarodowych list, współtworzy legislację wraz z izbą przedstawicieli krajów członkowskich. Regiony są w tym systemie reprezentowane przez wzmocniony Komitet Regionów.

Budżet i polityka pieniężna

UE potrzebuje znacznie bardziej ambitnego i efektywniejszego budżetu, aby wykonywać swoje zadania, nakreślone wspólnie z Parlamentem Europejskim. Większy budżet powinien być finansowany w większości z własnych przychodów, takich jak podatek od zanieczyszczeń i od wykorzystania zasobów. Budżet powinien być również uzupełniony o obligacje które finansowałyby projekty na rzecz dobra publicznego. Unia mogłaby również rozważyć budżet partycypacyjny, umożliwiające ludziom bezpośredni wpływ na to, jak wydawana jest część ich pieniędzy.

Po Brexicie strefa euro stanowić będzie blisko cztery piąte obywateli UE i ponad cztery piąte unijnej gospodarki. Nasze propozycje co do przyszłości unii monetarnej odnoszą się do krajów strefy euro. Strefa euro musi mieć możliwość pobierania podatków, uwzględniającą również kraje poza strefą, a jej członkowie muszą mieć możliwość odwoływania się do mechanizmów koordynacji i solidarności. Takie narzędzia jak euroobligacje, wspierające zrównoważone inwestycje zorientowane na przyszłość, powinny bazować na kryteriach społecznych i ekonomicznych.

Odrzucając zawodną politykę cięć budżetowych, chcemy, by w nowym przeformułowanym Pakcie Stabilności i Wzrostu cele społeczne i środowiskowe były traktowane na równych prawach z celami budżetowymi. Pakt ten powinien być uzupełniony o Pakt Zrównoważonego Rozwoju i Dobrobytu, który określałby cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, bazujące na wskaźnikach Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) i jej krajów członkowskich.

Międzyrządowe struktury strefy euro, takie jak Pakt Fiskalny i Europejski Mechanizm Stabilności (ESM), muszą być dogłębnie zreformowane i zintegrowane z ramami prawnymi UE, przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego. Eurogrupa powinna stać się zwykłym organem Rady Ministrów. Unia bankowa musi być uzupełniona o funkcjonalny system gwarancji depozytów na poziomie UE. Statut Europejskiego Banku Centralnego musi zostać zrewidowany, tak by mógł występować w roli pożyczkodawcy ostatniej szansy wobec krajów członkowskich i zapewniać chwilową ulgę w czasie kryzysu na rynku obligacji rządowych, a także by oprócz zapewniania stabilności cen sprzyjał również pełnemu zatrudnieniu. Warunki ulg powinny być uzgadniane na odpowiednich poziomach przez demokratycznie odpowiedzialnych prawodawców.

Prawa podstawowe i reforma migracyjna

Zakres Karty Praw Podstawowych powinien być rozszerzony, tak by umożliwić jej bezpośrednie zastosowanie w każdym obszarze i w każdym kraju członkowskim, a jej możliwości skutecznej ochrony obywatelek i obywateli powinny być wzmocnione. Chcemy wprowadzić  do Karty Praw Podstawowych prawo do aborcji. UE musi przyspieszyć przystąpienie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a Kraje Członkowskie – do Prokuratury Europejskiej. Osoby i organizacje bezpośrednio dotknięte przekroczeniem prawa przez kraj członkowski lub instytucje unijne powinny mieć dostęp do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Unia musi używać mocniejszych narzędzi, włącznie z krokami prawnymi, aby interweniować, kiedy zagrożone są wartości europejskie. Apelujemy o utworzenie wiążącego i wszechstronnego mechanizmu monitorowania stanu demokracji, państwa prawa i praw podstawowych w krajach c członkowskich. Powinien on obejmować dialog polityczny, niezwłoczną interwencję w przypadku poważnych wykroczeń, a jeśli to konieczne – sankcje. W przypadku gdy nie działa państwo prawa, można ominąć rządy państw i finansować bezpośrednio samorządy i organizacje. Chcemy stworzyć europejskie narzędzia wspierania społeczeństwa obywatelskiego i promowania głównych wartości UE. Chcemy radykalnie lepszej kontroli instytucjonalnej nad środkami UE, aby przeciwdziałać korupcji.

Inteligentniejsze regulacje prawne i zrównoważony rozwój

Lepsze i inteligentniejsze prawo może zmniejszyć biurokrację i ułatwić ludziom życie. Przepisy powinny brać pod uwagę różne możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. Nie może to być jednak zasłona dymna stosowana w celu deregulacji i wycofywania się z koniecznej ochrony ludzi i środowiska.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 podkreśla, że wyzwania, wobec których stoimy, są powszechne i wzajemnie powiązane. Cele Zrównoważonego Rozwoju muszą być uwzględniane w każdej wewnętrznej i zewnętrznej polityce UE. Unia powinna przyjąć strategię wdrożeniową wysokiego szczebla, która identyfikowałaby luki w różnych dziedzinach bieżącej polityki i pomagała je zwalczać.

Drodzy wyborcy, drogie wyborczynie! Nadchodzące wybory zdecydują o przyszłości Europy. Chcemy przezwyciężyć status quo i otworzyć nowy rozdział w naszym wspólnym europejskim przedsięwzięciu. Świat wokół nas nie stoi w miejscu i my w Europie nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu. Europejscy Zieloni zobowiązują się walczyć o rozwiązania, które tu prezentujemy. Wybór kolejnych Zielonych europejskich parlamentarzystów z kolejnych krajów pomoże nam w wykonaniu tych kroków naprzód.

Zapraszamy wszystkich obywateli i obywatelki Europy do wsparcia nas w tej walce.

 

Tłumaczenie: Krzysztof Adamczyk, Monika Juszczyk, Irena Kołodziej

Redakcja: Maciej Józefowicz