fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Kontakt

Siedziba Partii

Biuro krajowe Partii Zieloni:

ul. Marszałkowska 53/46
00-676 Warszawa

NIP: 5252320250

Biuro jest otwarte w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9:00-17:00

We wtorek i czwartek biuro zajmuje się jedynie kwestiami związanymi ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Prosimy o niekontaktowanie się w tym czasie w innych sprawach.

Kontakt z sekretariatem

tel. +48 791 997 926
e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

Rzecznik prasowy Maciej Józefowicz:

tel. +48 608 325 796
e-mail: [email protected]

Kontakt w sprawie strony internetowej
Dane do przelewu

Fundusz Wyborczy Partii Zieloni

Numer konta: 72 1020 1097 0000 7002 0126 6873

PKO BP SA IX Oddział w Warszawie BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Tytuł przelewu: Darowizna na kampanię KW Partia Zieloni

Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów (art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 31500,00zł. Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą (art.134 § 5 Kodeksu wyborczego).

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Uwaga! W przypadku prowadzenia indywidualnej kampanii wyborczej wszystkie koszty z tym związane należy dokumentować fakturą, rachunkiem lub umową.
Dane do faktury:

Komitet Wyborczy Partia Zieloni
ul. Marszałkowska 53/46
00-676 Warszawa
NIP: 5252320250

Wszystkie trwałe materiały muszą posiadać opis małą ale czytelną czcionką “Materiał sfinansowany przez KW PArtia Zieloni

Składki członkowskie:

Numer konta: 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922

PKO BP SA IX Oddział w Warszawie BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Tytuł przelewu: Składka członkowska, imię, nazwisko, miasto zamieszkania (województwo), za jaki okres została opłacona składka z podaniem miesięcy i roku

np. Składka członkowska, Julia Stokrotka, Bzów (mazowieckie), lipiec 2017–grudzień 2017

UWAGA: Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo. Wpłaty można realizować jedynie przelewem bankowym z konta osobistego (nie firmowego), czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą one zawierać imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres zamieszkania. Łączna suma wpłat na cele statutowe partii, z wyłączeniem składek członkowskich i wpłat na Fundusz Wyborczy partii, nie może przekroczyć 31 500 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego 2018.