fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Kontakt

Siedziba Partii

Biuro krajowe Partii Zieloni:

ul. Marszałkowska 53/46
00-676 Warszawa

NIP: 5252320250

Kontakt z sekretariatem

tel. +48 662 333 276 (w godzinach 11:00-14:00 poniedziałek, środa, piątek)
e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

Rzecznik prasowy Maciej Józefowicz:

tel. +48 608 325 796
e-mail: [email protected]

Kontakt w sprawie strony internetowej
Dane do przelewu

Składki członkowskie i darowizny:

Numer konta: 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922

PKO BP SA IX Oddział w Warszawie BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Tytuł przelewu: Składka członkowska/darowizna, imię, nazwisko, miasto zamieszkania (województwo), za jaki okres została opłacona składka z podaniem miesięcy i roku

np. Składka członkowska, Julia Stokrotka, Bzów (mazowieckie), lipiec 2017–grudzień 2017

UWAGA: Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo. Wpłaty można realizować jedynie przelewem bankowym z konta osobistego (nie firmowego), czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą one zawierać imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres zamieszkania. Łączna suma wpłat na cele statutowe partii, z wyłączeniem składek członkowskich i wpłat na Fundusz Wyborczy partii, nie może przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego 2019.