Kontakt

SIEDZIBA/BIURO KRAJOWE PARTII

Zieloni

ul. Piękna 1b/22
00-539 Warszawa

NIP: 5252320250

SEKRETARIAT PARTII

tel. +48 662 333 276
e-mail: sekretariat@partiazieloni.pl

Zachęcamy do kontaktu w godzinach: 
Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek: 9:00 – 17:00
Środa: 9:00 – 17:00
Czwartek: 9:00 – 17:00
Piątek: 9:00 – 17:00

Po umówieniu jesteśmy dostępni również po godzinie 17:00

KONTAKT DLA MEDIÓW

Rzecznik prasowy:

Michał Suchora
michal.suchora@partiazieloni.pl
tel. 725 536 075

Biuro prasowe: biuro.prasowe@partiazieloni.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I DAROWIZNY

Dane do opłaty składki członkowskiej:

Numer konta: 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922 (PKO BP SA IX Oddział w Warszawie)

Tytuł przelewu: Składka członkowska, imię i nazwisko, koło partii oraz za jaki okres została opłacona składka: jakie miesiące oraz rok

np. Składka członkowska, Julia Stokrotka, koło Warszawa-Centrum, styczeń-lipiec 2021

Wysokość składki: od dnia 1.02.2024 roku składka za jeden miesiąc wynosi 20 zł; student/emeryt 10 zł

UWAGA: Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo. Wpłaty można realizować jedynie przelewem bankowym z konta osobistego (nie firmowego), czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą one zawierać imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres zamieszkania. Łączna suma wpłat na cele statutowe partii, z wyłączeniem składek członkowskich i wpłat na Fundusz Wyborczy partii, nie może przekroczyć 42 000 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego.