ZIELONY PLAN ODBUDOWY

Zielony Plan Odbudowy to odpowiedź na wyzwania, które stoją przed Polską na skutek pandemii COVID-19 oraz z powodu przybierających na sile zmian klimatu. Jest to program naprawy tego, co w Polsce nie działa albo działa niewystarczająco dobrze i co chcemy ulepszyć.

Nasze propozycje podzieliliśmy na trzy obszary - Filary Zielonej Odbudowy:

• gospodarczy
• społeczny
• środowiskowoklimatyczny

W ramach każdego z filarów opracowaliśmy szereg reform, inwestycji i systemów wsparcia, które unowocześnią polską gospodarkę i sprawią, że stanie się bardziej zielona, poprawią jakość życia mieszkanek i mieszkańców naszego kraju oraz pomogą zapobiec grożącej nam wszystkim katastrofie klimatycznej.