pakt-dla-wody

PAKT DLA WODY

Przedstawicielki i przedstawiciele ugrupowań Koalicji Obywatelskiej – Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych – 29 września podpisali w Sejmie Pakt dla Wody. To nasze wspólne zobowiązanie do podjęcia działań na rzecz poprawy stanu wód w Polsce.

W imieniu Platformy Obywatelskiej Pakt podpisał Przewodniczący Klubu Parlamentarnego KO i wiceprzewodniczący PO Borys Budka, w imieniu .Nowoczesnej – wiceprzewodnicząca .N Monika Rosa, w imieniu Inicjatywy Polska – poseł Riad Haidar.

Szczegółowe założenia Paktu dla Wody:

1. Stwórzmy zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania i stałego monitorowania jakości wód.

Dzisiejszy system monitoringu jest zbyt daleko oparty na ludziach oraz na interwencyjnych i doraźnych badaniach. Poprzez cyfryzację wprowadzimy całodobowy dostęp do informacji o stanie jakości wód dla obywateli i obywatelek.

 

2. Dostosujmy program ochrony przed powodzią i suszą do aktualnych wyzwań klimatycznych, a system odszkodowań – do realnych potrzeb poszkodowanych.

Dzisiejsze programy ochrony przed suszą i powodzią to przykrywka dla betonowania i pogłębiania rzek. Te działania zamiast pomagać – potęgują suszę i zagrożenia powodziowe. Odszkodowania wypłacane są uznaniowo i z opóźnieniem.

 

3. Wdróżmy międzynarodowy plan renaturyzacji rzek. Zaprzestaniemy regulacji polskich rzek, szczególnie Wisły i Odry.

Potrzebujemy żywych rzek, a nie kanałów ściekowo-żeglugowych. Dlatego wstrzymamy programy regulacji rzek dotyczące budowy stopni Siarzewo i Niepołomice na Wiśle, Lubiąż i Ścinawa na Odrze, kaskadyzację Odry i Wisły oraz budowę dróg wodnych. Wdrożymy ambitny Krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych do 2027 roku.

 

4. Zapewnijmy skuteczny mechanizm ochrony wód w silnym Ministerstwie Ochrony Środowiska.

Podporządkujemy gospodarkę wodną oraz PGW Wody Polskie Ministerstwu Ochrony Środowiska. W ramach Agencji Ochrony Środowiska zintegrujemy i wzmocnimy rozproszony i nieskuteczny dziś system kontroli, monitoringu i ścigania przestępstw przeciwko środowisku.

 

5. Przywróćmy dobrą i bardzo dobrą jakość wód w Polsce najpóźniej do 2027 r.

Ograniczymy zrzuty zanieczyszczeń poprzemysłowych. Zapewnimy kanalizację lub odbiór ścieków we wszystkich miastach powyżej 2000 mieszkańców. Stworzymy program wsparcia finansowego dla samorządów w rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowie oczyszczalni ścieków. Wdrożymy program zapobiegania przedostawaniu się azotanów pochodzenia rolniczego na obszarze całego kraju.