fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Co zrobimy w samorządach

Zieloni w sejmikach to skuteczna walka ze smogiem. Nasi radni i radne zadbają o uchwalenie kolejnych uchwał anty smogowych oraz poprawią i dopilnują wykonania tych już uchwalonych. Będziemy walczyć o uchwały dające
gwarancję skutecznej i kompleksowej walki ze smogiem. Nie zapomnimy przy tym o osobach niezamożnych – zapewnimy, żeby nie musiały ponosić kosztów zmian

Produkujemy wiele odpadów. Każda foliowa reklamówka, którą bierzemy w warzywniaku czy supermarkecie, to odpad. Każda papierowa torebka na chleb w piekarni to odpad. Nawet plastikowa gumka przy kupowanej pietruszce jest odpadem. Część z nich możemy poddać recyklingowi poprzez wrzucenie do odpowiednich pojemników na odpady. Kolejną kategorią są odpady biodegradowalne: obierki po ziemniakach, marchewkach, resztki innych warzyw i owoców. Powinniśmy ograniczać zużycie odpadów niebiodegradowalnych, a te „zielone” oddzielać i tworzyć dzięki nim energię z biogazu. W miastach może to być trudne, nie zawsze są kubły na odpady biodegradowalne, nie zawsze dostępne kompostowniki. Pamiętajmy jednak, że recykling plastiku, papieru czy szkła to wielkie odciążenie dla środowiska naturalnego i tworzenie lokalnych miejsc pracy – ktoś musi je wyselekcjonować i przerobić na nowy materiał. A odpady tj. resztki warzyw czy owoców to paliwo dla biogazowni, zapewniających ciepło dla domów na obszarach wiejskich, równie efektywne co zanieczyszczający powietrze węgiel. Unia Europejska rekomenduje i finansuje przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), dzięki której większość kupowanych przez nas produktów, a wraz z nimi opakowań, zyska nowe życie.

Ochrona przyrody to ochrona ludzkiego zdrowia oraz jedyna szansa na pozostawienie Ziemi lepszym miejscem do życia dla przyszłych pokoleń. Jako Zieloni jesteśmy za inwestowaniem w technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, rozwojem transportu publicznego, aktywną walką ze zmianami klimatu i ze smogiem. Chcemy chronić obszary przyrodniczo cenne, wdrażać w życie idee zrównoważonego rozwoju, gdzie w zgodzie z interesem człowieka idzie poszanowanie dla środowiska naturalnego i rozważne korzystanie z zasobów planety.

Zużywamy dużo energii: do ocieplania domów, oświetlenia, pracy sprzętu AGD i RTV, do produkowania towarów, które potem kupujemy w sklepach. Większość zużywanej w Polsce energii pochodzi ze spalania węgla, tego wydobywanego jeszcze, a kończącego się w kraju, i tego sprowadzanego z Australii, Rosji i innych krajów. Koncerny energetyczne rządzą naszym życiem, bo od dostaw energii zależy nasze codzienne funkcjonowanie. Regulują ceny energii i wpływają na politykę poprzez zapewnianie jej dostaw. W Polsce tylko 11,8% (dane GUS) zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, i to mimo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, według których Polska zobowiązała się do osiągnięcia minimum 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku. Z powodu działań polskich rządów blokujących rozwój energetyki odnawialnej, a dotujących dużymi sumami nieefektywne górnictwo i koncerny energetyczne tego celu do 2020 roku nie osiągniemy. Nie ma też co liczyć na to, że obecny rząd postawi na OZE. Ambitne plany wspierania energetyki odnawialnej muszą wypłynąć z samorządów.

Są miasta i regiony w Europie i na świecie, które postawiły na niezależność energetyczną. Wysunięty na wschód kraj związkowy Austrii Burgenland  już w 2013 roku został pierwszym regionem w Europie samowystarczalnym energetycznie, stworzył 5 560 nowych miejsc pracy (region liczy 284 000 mieszkańców), co przełożyło się na wzrost PKB. Gmina Kisielice w Polsce zainwestowała w energetykę wiatrową, później w biogazownie i fotowoltaikę, obecnie jest niezależna od zewnętrznych dostawców energii i ciepła i prężnie się rozwija.

Demokracja energetyczna to system, w którym podmioty spoza sektora energetycznego biorą udział w procesie produkowania energii i zarządzania nią. Tymi podmiotami mogą być gminy, władze samorządowe, ale także wspólnoty mieszkaniowe,  spółdzielnie, instytucje publiczne tj. szkoły czy szpitale,  przedsiębiorstwa i każdy i każda z nas. Każdy z nas, przy odpowiednich warunkach prawnych oraz wsparciu finansowym samorządu może produkować energię na własne potrzeby. Energię oparta na źródłach odnawialnych: biomasie, energii wiatru, wody i słońca. Możemy być jednocześnie i producentami, i konsumentami energii, czyli tzw. prosumentami Zamiast kilku potężnych elektrowni monopolizujących rynek w naszych województwach powinny powstawać tysiące mniejszych zakładów energetycznych, kontrolowanych przez lokalne społeczności i połączone inteligentną siecią, poprzez którą można ściągać lub wysyłać energię. Co ważne, takie lokalne sieci energetyczne i małe instalacje energetyczne to także stałe miejsca pracy dla mieszkańców regionów: pracy przy opracowywaniu i wdrażaniu koncepcji technologicznych, przy tworzeniu instalacji i ich przeglądach i konserwowaniu. To stałe miejsca pracy, które nie szkodzą środowisku, nie szkodzą naszemu zdrowiu, które będą wciąż atrakcyjne dla przyszłych pokoleń.

Rozwój energetyki odnawialnej to także wielka szansa dla polskiej wsi: na nasłonecznionych obszarach mogą powstawać kolektory słoneczne, pojawiać się wiatraki, z kolei budowa lokalnych biogazowni będzie stałym rynkiem zbytu dla odpadów produkcji rolnej i zwierzęcej: zyskają i rolnicy, i dostawcy produkowanego w biogazowniach ciepła i energii.

Inwestowanie w rozproszoną energię odnawialną, połączone z ociepleniem naszym budynków, to przyszłość. To bezpieczeństwo dostaw energii, szczególnie ważne w kontekście drastycznego niedoboru surowców energetycznych na świecie i niepewnej sytuacji politycznej. To przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, które powodowane są spalaniem paliw kopalnych. To w końcu alternatywa dla władzy wielkich koncernów energetycznych i oddanie władzy nad tym ważnym sektorem gospodarki obywatelom i obywatelkom.

Samorządy mają narzędzia, by postawić na rozwój energetyki odnawialnej w regionie. Mogą to robić poprzez wyznaczanie miękkich celów politycznych, odpowiednie planowanie przestrzenne, dobrze skonstruowane zamówienia publiczne, a także działania promujące energetykę obywatelską przy wykorzystaniu zachęt finansowych oraz środków unijnych. Potrzeba tylko woli politycznej.

Produkty regionalne wytwarzane z zachowaniem tradycyjnej receptury i metody wyrobu to nasze dziedzictwo kulturowe, które powinniśmy chronić.  Są to produkty wysokiej jakości, cenione i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Takie produkty to np. nalewki, sery, wędliny, miody, niespotykane w supermarketach warzywa i owoce oraz tradycyjne potrawy. Każde województwo w Polsce ma od kilkudziesięciu do nawet dwustu regionalnych specjałów. Ochrona i promocja regionalnych produktów to działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i realizacji założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. To także tworzenie na obszarach wiejskich pozarolniczych miejsc pracy, rozwój agroturystyki  oraz umożliwienie konsumentom spożywania zdrowego i smacznego jedzenia i napojów wytworzonych blisko ich miejsca zamieszkania.

Zieloni w sejmikach przywrócą dobrze funkcjonujący transport publiczny w Polsce powiatowej. Każda miejscowość, nawet najmniejsza, musi mieć do niego dostęp. Będziemy rozwijać sieć połączeń na poziomie regionalnym oraz dążyć i zachęcać do integracji istniejących systemów transportu publicznego w miastach. Będziemy lobbować, aby w nowej perspektywie funduszy unijnych na lata 2021-2027 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, zrównoważony transport publiczny był jednym z głównych priorytetów i odbiorców pieniędzy.

Sejmiki wojewódzkie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych rozdzielają aż 25% funduszy unijnych w Polsce – to 16 miliardów euro! Zieloni zapewnią, że głównym priorytetem w podziale środków będzie modernizacja gospodarki regionalnej, by była ona zrównoważona i zielona. Stworzymy miejsca pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, termomodernizacji i rewitalizacji. Skierujemy środki na badania nad nowymi zielonymi technologiami, które będą mogły być wdrażane lokalnie wzmacniając gospodarkę na miejscu oraz zapewniając nam czystą energię.

Aktualności

Wiadomości z regionów

Facebook
Nasi partnerzy